ورود کاربرانتازه وارديد؟ ثبت نام كنيد


آپلود ویدیو

با انتشار ویدیو در دالفک، مشتریان جدید را کشف کنید.
http://www.dalfak.com

پرداخت با کارتهای عضو شتاب

آگهی های جدید

نیازمندیا، انتخاب مدیران و بازاریابان موفق

ثبت نام كنيد


فروش انواع محصولات AKO (آکو) اسپانيا (www.ako.com )

پنل کنترلر شرکت AKO آکو اسپانيا

کابل گرمايي شرکت AKO آکو اسپانيا

کابل heating شرکت AKO آکو اسپانيا

ترمومتر شرکت AKO آکو اسپانيا

ترموستات شرکت AKO آکو اسپانيا

کنترل کمپرسور شرکت AKO آکو اسپانيا

پراب شرکت AKO آکو اسپانيا

پراب نوع NTC شرکت AKO آکو اسپانيا

پراب رطوبي شرکت AKO آکو اسپانيا

کنترلر دما شرکت AKO آکو اسپانيا

سنسور فشار شرکت AKO آکو اسپانيا

پراب نوع PTC شرکت AKO آکو اسپانيا

پراب نوع PT100 شرکت AKO آکو اسپانيا

مبدل ولتاژ شرکت AKO آکو اسپانيا

ولتاژ کانورتر شرکت AKO آکو اسپانيا

Voltage converter شرکت AKO آکو اسپانيا

ترانسفورماتور شرکت AKO آکو اسپانيا

ديتا لاگر شرکت AKO آکو اسپانيا

پراب PT1000 شرکت AKO آکو اسپانيا

پراب نوع K شرکت AKO آکو اسپانيا

پراب نوع Jشرکت AKO آکو اسپانيا

الکتريک پنل شرکت AKO آکو اسپانيا

کيت Termination شرکت AKO آکو اسپانيا

سوئيچ سطح شرکت AKO آکو اسپانيا

تيوب heat-shrink شرکت AKO آکو اسپانيا

منبع تغذيه شرکت AKO آکو اسپانيا

انواع Gas leak detection شرکت AKO آکو اسپانيا

ترانسميتر NDIR شرکت AKO آکو اسپانيا

انواع ديتکتور گاز شرکت AKO آکو اسپانيا

انواع جانکشن باکس شرکت AKO آکو اسپانيا

مدل AKO-10123

مدل AKO-10223

مدل AKO-10323

مدل AKaO-1212

مدل AKO-12192

مدل AKO-12193

مدل AKO-1221

مدل AKO-12292

مدل AKO-13012

مدل AKO-13020

مدل AKO-13023

مدل AKO-13112

مدل AKO-13120

مدل AKO-13123

مدل AKO-14540

مدل AKO-14545

مدل AKO-14545-C

مدل AKO-14560

مدل AKO-145601

مدل AKO-14605

مدل AKO-14615

مدل AKO-14901

مدل AKO-14902

مدل AKO-14903

مدل AKO-14906

مدل AKO-14915

مدل AKO-14931

مدل AKO-14980

مدل AKO-1 5223

مدل AKO-15224

مدل AKO-15225

مدل AKO-15226

مدل AKO-15227

مدل AKO-1530

مدل AKO-15301A

مدل AKO-15410

مدل AKO-15430

مدل AKO-15437

مدل AKO-15440

مدل AKO-15450

مدل AKO-15451

مدل AKO-15480

مدل AKO-15487

مدل AKO-15490

مدل AKO-15561

مدل AKO-15571

مدل AKO-15572

مدل AKO-155801

مدل AKO-155802

مدل AKO-155803

مدل AKO-155807

مدل AKO-155815

مدل AKO-15582

مدل AKO-155830

مدل AKO-15584

مدل AKO-15585A

مدل AKO-15586

مدل AKO-15586-H

مدل AKO-15587

مدل AKO-15589

مدل AKO-15590

مدل AKO-155908

مدل AKO-15595

مدل AKO-15596

مدل AKO-15597

مدل AKO-15601

مدل AKO-1560'2

مدل AKO-15606

مدل AKO-15690 PROPlus 3PH BASIC

مدل AKO-15691 PROPlus3PH BASIC

مدل AKO-15692 PROPlus 3PH BASIC

مدل AKO-15693 PROPlus3PH BASIC

مدل AKO-15697 PROPlus 3PH BASIC

مدل AKO-15699 PROPlus3PH BASIC

مدل AKO-15699-1 PROPlus 3PH BASIC

مدل AKO-15700

مدل AKO-15704

مدل AKO-15n4

مدل AKO-15740

مدل AKO-15742

مدل AKO-15750

مدل AKO-15752

مدل AKO-15780

مدل AKO-15782

مدل AKO-16520

مدل AKO-16523

مدل AKO-165230

مدل AKO-16523P

مدل AKO-16524A

مدل AKO-16525A

مدل AKO-16624

مدل AKO-17630

مدل AKO-17631

مدل AKO-17632

مدل AKO-17633

مدل AKO-17634

مدل AKO-17635

مدل AKO-17638

مدل AKO-17637

مدل AKO-17638

مدل AKO-5008 SOFTRegis v.1.1.8

مدل AKO-5012

مدل AKO-5014

مدل AKO-5021

مدل AKO-52044

مدل AKO-520441

مدل AKO-52214

مدل AKO-52250

مدل AKO-5231

مدل AKO-5234

مدل AKO-52341

مدل AKO-52342

مدل AKO-52344

مدل AKO-52340

مدل AKO-5237

مدل AKO-5238

مدل AKO-52383

مدل AKO-5239

مدل AKO-52401

مدل AKO-52402

مدل AKO-52403

مدل AKO-52404

مدل AKO-5256A

مدل AKO-53112

مدل AKO-53114

مدل AKO-53120

مدل AKO-53124

مدل AKO-53125

مدل AKO-53126

مدل AKO-53127

مدل AKO-53161

مدل AKO-53162

مدل AKO-53165

مدل AKO-53166

مدل AKO-53171

مدل AKO-53172

مدل AKO-53173

مدل AKO-5330

مدل AKO-53351230VAC

مدل AKO-54041A

مدل AKO-5404J

مدل AKO-5404C

مدل AKO-54428

مدل AKO-551238

مدل AKO-55326

مدل AKO-554248

مدل AKO-555241

مدل AKO-555241C

مدل AKO-5552410

مدل AKO-555241 U

مدل AKO-555242

مدل AKO-55624

مدل AKO-55624C

مدل AKO-556240

مدل AKO-55624L

مدل AKO-55624U

مدل AKO-55724

مدل AKO-575400

مدل AKO-575400N

مدل AKO-575744

مدل AKO-57613

مدل AKO-57614

مدل AKO-57615

مدل AKO-57624

مدل AKO-58010

مدل AKO-58020

مدل AKO-58110

مدل AKO-58120

مدل AKO-58500

مدل AKO-59810 (2400)

مدل AKO-59811 (2400)

مدل AKO-59820 (2400)

مدل AKO-59821 (2400)

مدل AKO-59830

مدل AKO-59831

مدل AKO-59840

مدل AKO-59841

مدل AKO-617089

مدل AKO-619901

مدل AKO-70115

مدل AKO-70130

مدل AKO-70140

مدل AKO-70192

مدل AKO-70194

مدل AKO-71010

مدل AKO-71015

مدل AKO-71020

مدل AKO-71025

مدل AKO-71035

مدل AKO-71050

مدل AKO-71092

مدل AKO-71110

مدل AKO-71115

مدل AKO-71120

مدل AKO-71125

مدل AKO-71130

مدل AKO-71135

مدل AKO-71150

مدل AKO-71214T

مدل AKO-71218T

مدل AKO-712545

مدل AKO-712699

مدل AKO-71370

مدل AKO-71371

مدل AKO-71372

مدل AKO-71373

مدل AKO-71374

مدل AKO-71375

مدل AKO-71376

مدل IAKO-71377

مدل AKO-71379

مدل AKO-71381

مدل AKO-71382

مدل AKO-71383

مدل AKO-71384

مدل AKO-71385

مدل AKO-71386

مدل AKO-71387

مدل AKO-71388

مدل AKO-71389

مدل AKO-71611

مدل AKO-71615

مدل AKO-71620

مدل AKO-71625

مدل AKO-71628

مدل AKO-717425

مدل AKO-717441

مدل AKO-717445

مدل AKO-71863

مدل AKO-71864

مدل AKO-71866

مدل AKO-71867

مدل AKO-80013

مدل AKO-80014A

مدل AKO-80024

مدل AKO-80025

مدل AKO-80032

مدل AKO-80009

مدل AKO-80040

مدل AKO-80080

مدل AKO-010123

مدل AKO-010223

مدل AKO-010323

مدل AKO-014012

مدل AKO-014023

مدل AKO-014023-C

مدل AKO-014112

مدل AKO-014120

مدل AKO-014123

مدل AKO-014123-2

مدل AKO-014123-2-RC

مدل AKO-014212

مدل AKO-014220

مدل AKO-014223

مدل AKO-014223MT

مدل AKO-014312

مدل AKO-014320

مدل AKO-014323

مدل AKO-014323-C

مدل AKO-014412

مدل AKO-014412-RC

مدل AKO-014423

مدل AKO-014423-P

مدل AKO-014423-P-RC

مدل AKO-014423-RC

مدل AKO-014602

مدل AKO-014610

مدل AKO-014612

مدل AKO-014622

مدل AKO-014622-C

مدل AKO-014632

مدل AKO-014632-C

مدل AKO-014642

مدل AKO-014642-C

مدل AKO-014724

مدل AKO-014726

مدل AKO-014726-C

مدل AKO-014727

مدل AKO-014729

مدل AKO-014729-C

مدل AKO-014810

مدل AKO-014810-R

مدل AKO-014820-R

مدل AKO-014918

مدل AKO-016323

مدل AKO-EC-100

مدل AKO-EC-150

مدل AKO-EC-200

مدل AKO-EC-250

مدل AKO-EC-300

مدل AKO-MPC-12M

مدل AKO-MPC-4M

مدل AKO-MPC-aM

مدل AKO-SC-100M2

مدل AKO-SC-20M2

مدل AKO-SC40M2

مدل AKO-SC-60M2

مدل AKO-SC-80M2

مدل AKO-TUBO15T

مدل AKO-TUBO18T

مدل AKO-TUBO21T

مدل AKO-TUBO28T

مدل AKO-TUBO35T

مدل AKO-TUBO36T

مدل AKO-TUBO58T

مدل AKOTIM-13ARTEB

مدل AKOTIM-21ARTE

مدل AKOTIM-21ATE

مدل AKOTIM-21TE

مدل AKOTIM-22ARTEB

مدل AKOTIM-22TE

مدل AKOTIM-23

مدل AKOTIM-23ARTE

مدل AKOTIM-23ARTEB

مدل AKOTIM-23ATE

مدل AKOTIM-23TEهمچنين از ديگر محصولات اين شرکت انواع لوازم اندازه گيري تابلويي FASE ايتاليا و Iskra اسلووني ( ايسکرا) و Microidea ايتاليا ( ميکروآيديا ) و الکترکس ايتاليا (Electrex ايتاليا)– انواع پاور فکتور کنترلر Microidea ايتاليا و همچنين انواع شير برقي و پمپ Yuken ژاپن ( يوکن ژاپن ) و انواع موتور هاي Watt drive اتريش ( موتور وات درايو) و موتور هاي WEG برزيل ( موتور وگ ) – ترموستات ها و رله ها و کنترلر دماي Thermosystems ايتاليا ( ترموسيستمز ايتاليا) – انواع رله هاي Flag ( رله هاي پرچم ) شرکت Torresan ايتاليا ( رله TOR تور ايتاليا ) و انواع جرقه زن و رله مشعل Brahma و رله هاي حفاظت ترانسفورماتور Tecsystem ايتاليا مي باشد.

وب سايت شرکت :

www.ako.com

www.Shahin-co.irرله فلگ، رله آلارم دهنده، رله flag ، رله پرچمي، رله alarm ، برج سيگنالي، نماينده مور آلمان، نماينده Murr ، منبع تغذيه مور، منبع تغذيه Murr ، سنسور bruel ، سنسور SPM ، سنسور vibrometer ، سنسور meggitt ، سيگنال کانديشنر ويبروميتر، فليم اسکنر، فليم ديتکتور، نماينده BFI Automation ، سنسور hach ، الکترود hach ، پتانسيومتر Vishay ويشاي، منبع تغذيه PSL148024 ، منبع تغذيه lovato ، منبع تغذيه لواتو ، محصولات magnetrol مگنترول آلمان، ترانس FTM ايتاليا، محصولات maccoy آمريکا ، خازن Italweber ، فيوز Italweber ، رله MLT200 ، رله Diel ايتاليا ، کد 1SDA054134R1 شرکت ABB ، ترانس hobut انگليس، ترانسفئرماتور هوبوت انگليست، محصولات Baso ، فيلتر EIF فرانسه ، مدل LL14-SK-R-N ، منبع تغذيه nemic lambda ، محصولات Richter ريشتر آلمان، کابل 3M ، محصولات Leroy sammer ، انواع کانکتور شير، کانکتور قدرت ، منبع تغذيه TIS 600-124 SIG ، منبع تغذيه Traco Power ، نماينده kubler ، انواع ترموکوپل ، انواع سيلينگ برگمن- انواع مکانيکال سيلينگ Burgmann آلمان، توربين DG80L2. 25MW ، ترموکوپل 1000+TXA-1368M1 027-10 2K/2/0 ، انواع شير End Automation آلمان ، انواع سلونوئيد ولو End Automation آلمان، رگولاتور Ducati دوکاتي، رگولاتور 415.98.9040 ، مدل REGO شرکت Ducati - مدل REGO12 شرکت Ducati –کابل lapp ، ترانسديوسر TM3UL20 ، مدل 88100142 شرکت Asco ، مدل P494A0021300A00 شرکت Asco ، مدل 88144203 شرکت Asco ، Sineax TV809 ، مدل m/50/LSU/CP

شرکت Norgren، مدل UM/22253/172/61/13J، مدل UM/22456/172/81/33N ،

ترانسديوسر 7KG6000-8AB – ترانسديوسر 7KG600-8AA – ترانسديوسر 7KG6000-8AA/NN ، دتکتور Sanco ، دتکتور MSA ، رله elko ep ، ترانس جريان APT ، شير amot ، شير آموت ، انواع ولو آموت Amot ،

انواع شير آموت Amot ،شير 2BOCT17003 ،شير کنترل دما آموت Amot ،شير 2BOC717003 ،شير 6BRDC115 ،شير 6BRCD115-07-00 ،شير سه راهه آموت Amot ،شير کنترلي آموت Amot ،شير سري 4500 D آموت Amot ،شير 4500D15115-BTU ،شير 6GEFDMAA32 ،شير 6GEFDMAA32-AA ،انواع اکتويتور آموت Amot ،انواع Actuator آموت Amot ،انواع Actuator مدل EA100 ، ولو AE autel ، رله هگر، رله hager ، بويل فيلتر، فيلتر boll filter ، شير کواکسيال، شير coax ، شير کواکس، رله ETA کنتاکتور ETA المان سوئيچ ETA آلمان، بريکر ETA آلمان، دتکتور sensitron سنسيترون ، رله Homa هما آلمان ، کنتاکتور Homa المان سوئيچ Homa آلمان، بريکر Homa آلمان، هانيول DC3200

هانيول DC2500 هانيولUDC 1200 هانيول UDC2000 هانيولUDC3300 کابل lapp لپ آلمان ، ) Magnet-schultz مگ نت شولتز آلمان )- schurter آلمان، کانکتور AMPHENOL آمفنول، ترانس FTM ايتاليا ، ترانس جريان FTM ايتاليا ، ترانسفورماتور transfos Mary ترانسفوس ماري، خازن italweber ايتال وبر ، فيوز italweber ايتال وبر ، لامپ orga ارگا، فن SUNON ، خازن Wima ويما ، کانکتور TE CONNECTIVITY، محصولات FTDI ، محصولات LITTELFUSE ، کانکتور molex مولکس، نماينده muller coax آلمان- نماينده مولر کواکس آلمان، شير مولر کواکس- انواع بورد Erhardt-Leimer آلمان، نماينده Erhardt-Leimer آلمان ،

دستگاه انتقال Erhardt-Leimer آلماندستگاه توزيع تسمه اي Erhardt-Leimer آلمانسنسور Erhardt-Leimer آلمانسنسور موقعيت Erhardt-Leimer آلمانسنسور خطي موقعيت Erhardt-Leimer آلمانپتانسيل سنج Erhardt-Leimer آلمانلودسل Erhardt-Leimer آلمانلود سل کششي Erhardt-Leimer آلمانلودسل خمشي Erhardt-Leimer آلمانانواع بارسنج Erhardt-Leimer آلمانانواع بارسنج کشش ممتد Erhardt-Leimer آلمانانواع مازول Erhardt-Leimer آلمانانواع ماژول آمپلي فاير Erhardt-Leimer آلمانانواع تقويت کننده سنج Erhardt-Leimer آلمانانواع کنترلر Erhardt-Leimer آلمانانواع کنترلر حرکت Erhardt-Leimer آلمانانواع ترمز Erhardt-Leimer آلمانانواع غلطک Erhardt-Leimer آلمانانواع فلزياب Erhardt-Leime آلمانا نواع انکودر Leine linde آلمانانواع انکودر لينه لينده Leine linde آلمانانواع رله ارهارت ليمر Erhardt-Leimer آلمانمحصولات www.leinelinde.com انواع کنترلر RK4004سنسور FX-4030سنسور آلتراسونيک E+Lمدل CV2201مدل 302990نرم افزار RK4004نرم افزار RK4004-000CF-ZLانکودر 507689-02

انکودرRSI 593 انکودر521661-37 انکودرRHI 503 کابل GDALPHAمدل C204 شرکت band-itمدلC204-IT محصولات band-itمدل C204-EDPترانسديوسر GA-002ترانسديوسر GA-003

انواع کانکتور پروفي باس، انواع کانکتور profibus ، انواع نري و مادگي profibus ، مدل 6es7972-0ba12-0xa0 زيمنس ، مدل 6gk1500-0fc10 زيمنس ، منبع تغذيه Traco ، منبع تغذيه Eco Rail ، منبع تغذيه پالس، منبع تغذيه puls ، منبع تغذيه Unipower ، منبع تغذيه يوني پاور، باطري شارژر Unipower ، باطري شارژر C&D ، باطري شارژر ARE130SSN35F ، انکودر leine linde سوئد، انکودر کوبلر، روتاري انکودر، انکودر مطلق، انکودر چرخشي ، انکودر Tr ، لودسل ديناسل ، لودسل dinacell ، سوئيچر AC به DC شرکت Unipower يوني پاور، منبع تغذيه پزشکي ، نماينده ICP DAS ، ماژول ورودي – خرجي آي سي پي داس ICP DAS ، سنسور VDO، رله زيمنس ، رله LFE10 ، LFE10-110 SIEMENS CONTROL BOX ، رله LFE50 ، رله LANDIS & GYR ، رله لنديس، رله terasaki ، رله تراساکي ، رله ترازاکي ، انواع محصولات ترازاکي ژاپنانواع رله ارت ليکيج تراساکي Trasaki ژاپن انواع رله E L R تراساکي Trasaki ژاپن انواع رله نشتي جريان تراساکي Trasaki ژاپنا نواع رله شکست جريان تراساکي Trasaki ژاپن انواع رله ارت فالت Earth Fault تراساکي Trasaki ژاپن انواع فيوز تراساکي Trasaki ژاپنانواع رله تراساکي Trasaki ژاپن انواع تجهيزات تابلو برقي تراساکي Trasaki ژاپن انواع انرژي متر تراساکي Trasaki ژاپن انواع مولتي متر تراساکي Trasaki ژاپن، انواع رله Earth Leakage تراساکي Trasaki ژاپن،انواع رله تراساکي Trasaki ژاپن

،انواع بريکر هوايي تراساکي Trasaki ژاپن،انواع سير کوييت تراساکي Trasaki ژاپن،انواع سيير کوييت بريکر تراساکي Trasaki ژاپن،انواع کنتاکتور تراساکي Trasaki ژاپن،انواع مادولار تراساکي Trasaki ژاپن،انواع مادولار DIN تراساکي Trasaki ژاپن،انواع رله حفاظتي تراساکي Trasaki ژاپن،انواع پاور فکتور تراساکي Trasaki ژاپن،انواع پاور ميتر تراساکي Trasaki ژاپن،انواع Power Factor تراساکي Trasaki ژاپن،مدل XH400NE،مدلXS50NB ،مدلYL-100F ،مدلTL225F ،انواع کانکتور Anderson،انواع کانکتور باطري Anderson،انواع باطري شارژر Anderson،انواع انکودر کوبلر ،انواع انکودر kuebler ، کانکتور هامل ، کانکتور hummel ، مولتي متر MX355-Z ، مولتي متر Chauvin – Arnoux مولتي متر metrix متريکس ، پارکر EP1219Z5074 ، محصولات Durbal دوربال ، مدل BEF 16-21-501 شرکت Durbal ، ROD END شرکت Durbal ، محصولات شرکت www.Durbal.com ، شير Oliver اوليو ، ولو Oliver اوليو، شير نورگرن ولو norgren ، فيلتر KEB ، فيلتر کب ، فيلتر 10.E5.T60-1001 ، فيلتر boll filter ، بويل فيلتر ، فيلتر 13.E5.T60-1001 ، انواع HF Filter ، انواع موتور دمپر، انواع دمپر، محصولات يونتا_ انواع موتور Joventa ، دمپر Joventa ، موتور دمپر جونتا، انواع کانکتور صنعتي، کانکتور مور ، کانکتور murr کانکتور فرمان -کانکتورقدرت -کانکتور سوئيچ -کانکتور دوار کانکتور تک قطب- کانکتور شير برقي – کانکتور سنسور - سروو موتور - اينکودر - رزولورو... کانکتور ولو – کانکتور شير ، کانکتور والو باطري شارژر Charter Power systems - باطري شارژر سري ARE شرکت C&D رله VMD420 – رله B93010006 ، رله VMD420-D-2 ، رله بندر – رله bender - سنسور Pisco ، سنسور فشار پيسکو ، سنسور فشار pisco ، سنسور SEU11-01S -

سنسور TQ402 – ترانس Cheng Yang چنگ يانگ - رله P&B انگليس- محصولات Tippkemper Matrix GmbH آلمان، انواع کانکتور M12 - انواع کانکتورM18 - انواع کانکتورM16 – انواع کانکتور M23 -اينکودر کوبلر Kubler آلمان- انکودر کوبلر Kubler آلمان- کانکتور lewden لودنT مدل C204 شرکت band-it

مدلC204-IT محصولات band-itمدل C204-EDPترانسديوسر GA-002ترانسديوسر GA-003انواع سنسور هوبا کنترل,انواع سنسورHuba control ,مبدل شوهمن Schuhman,ايزولاتور شوهمن Schuhman,کانورتر شوهمن Schuhman,کانورتر GM international,ايزولاتور GM international,مبدل GM international,انواع تغذيه ,انواع منبع تغذيه,انواع سنسور Balluff,انواع سنسور بالوف,انواع ترانس ديوسر بالوف Balluff, رله ساموا کره ، رله samwha کره، رله samwha EOCR ريال سنسور HRS ، سنسور ويبره HRS ، سنسور MLS ، سنسور MLS-9W رله مور ,رله Murr,منبع تغذيه مور,منبع تغذيه Murr,ترانس مور,ترانس Murr,ترانسفور ماتور مور,ترانسفور ماتور Murr,برج سيگنالي مور,برج سيگنالي Murr,مبدل مور,مبدل Murr,مبدل DC مور,مبدل DC شرکت Murr,رله ماژول مور,رله ماژول Murr,ماژول I/O مور,ماژول ورودي و خروجي مور,ماژول ورودي مور,ماژول ورودي Murr,ماژول خروجي مور,ماژول خروجي Murr,بافر مور,بافر Murr,بافر ماژول مور ,مور 27014,مور 27015,مور 27016,مور MDD,کنترلر مور,کنترلر Murr,مبدل دما مور ,مبدل دما Murr,سوئيچ مور,Mico مور,Micot مور,مور 857781,مور 85001,مور 50041,رله جرياني مور,رله ولتاژي مور,رله ولتاژي Murr,رله جرياني Murr,فيوز مور,فيوز Murr,ديود مور,ديود Murr,ترمينال مور,ترمينال Murr,رله ايمني مور,رله ايمني Murr,رله safety مور,رله حفاظتي مور,رله حفاظتي Murr,مبدل ولتاژ مور,مبدل ولتاژ Murr,مبدل جريان مور ,مبدل جريان Murr,مبدل فرکانس مور,مبدل فرکانس Murr,مور50041,يو پي اس مور,يو پي اس Murr,رله DGPT2,رله DMCR

مور 8XM12,مور M12,کانکتور مور ,کانکتور Murr,مور M8 ,مور M12Q,مور M6,هاسينگ مور,هاسينگ Murr,نري مور,مادگي مور,Female مور,Male مور,سيگناليگ مور,سيگنال دهنده Murr,رله سيگنالي Murr,مور 29358,مور 7000,مور 000000-29001-7000,مور 27116,مور 27115,مور 27114,مور 40041-7000,مور 23505-40041-7000,مور MVP,مور MVP12,رله MDP,رله Mecair,سوئيچ Mecair,پرش سوئيچ Mecair,مور 85068,مور 23050,مور Motor suppressor,مور M16X1,مور 236190 ,مورMKS ,مور MKS-LDP ,مور67072 ,مورLDP ,محصولات مور الکترونيک,محصولات Murr Elektronik,سيگنال کانورتر مور,سيگنال کانورتر Murr,مور SVS,مور SVS 18MM,مور296304 ,مور24 ولت DC,مورIP65 ,مور8XM12 ,مور 4XM12 ,مور5 POLE ,مورBasic housing ,مور85659 ,مور85004 , رله 85004,رله مور50043,رله مور 50044,مدل DPS شرکت Mecair,سوئيچ مکير,کيت Mecair مکير,کيت DB116/C,کيت DB16/G, ترانسديوسر 7KG6000-8AB – ترانسديوسر 7KG600-8AA – ترانسديوسر 7KG6000-8AA/NN ، دتکتور Sanco ، دتکتور MSA ، رله elko ep ، ترانس جريان APT ، شير amot ، شير آموت ، انواع ولو آموت Amot ، انواع ويبراتور شرکت Magnet-schultz مگنت شولتز ، نماينده مگنت شولتز ، نماينده Magnet-schultz

شرکت برق و صنعت شاهين

آدرس: تهران – خ انقلاب – خ استاد نجات الهي – خ فلاح پور – کوچه نيايي – پ 9 – واحد 4

موبايل: 09194822960 و 09194838378

تلفن : 88800930 و 3-88932312 (021)

فاکس: 88920523 (021)

وب سايت: www.Shahin-co.ir

ايميل: [email protected]

[email protected]

[email protected]

تلفن :  09222910619 - 88932312-3
منطقه :  تهران
تماس با آگهی دهنده ()
در مورد: فروش انواع محصولات AKO (آکو) اسپانيا (www.ako.com )
نام :
ایمیل یا تلفن :
پیام :

کلمات کلیدی :

آگهی های مرتبط