ورود کاربرانتازه وارديد؟ ثبت نام كنيد


آپلود ویدیو

با انتشار ویدیو در دالفک، مشتریان جدید را کشف کنید.
http://www.dalfak.com

پرداخت با کارتهای عضو شتاب

آگهی های جدید

نیازمندیا، انتخاب مدیران و بازاریابان موفق

ثبت نام كنيد


دانلود مستندات ایزو تسکوشاپ

نمونه مستندات سایت تسکوشاپ

برنامه استراتژیک شرکت

100M01V1

مدیریت

2

خط مشی کیفیت

100M02V1

مدیریت

3

چارت سازمانی شرکت ……..

100G01V1

مدیریت

4

اهداف کلان کیفیت

100F01V1

مدیریت

5

روش اجرایی بازنگری مدیریت

100P01V1

مدیریت

6

صورت جلسه بازنگری مدیریت

100F02V1

مدیریت

7

شبکه توالی و تعامل فرآیند‌ها

100G02V1

مدیریت

ردیف

نام سند

کد سند

بخش

1

آیین نامه داخلی شرکت

700M01V1

مالی و اداری

2

فرم اضافه کاری / تعطیل کاری

700F01V1

مالی و اداری

3

فرم درخواست مرخصی استحقاقی

700F02V1

مالی و اداری

4

فرم مرخصی ساعتی

700F03V1

مالی و اداری

5

فرم اعلام مانده مرخصی کارکنان

700F04V1

مالی و اداری

6

فرم درخواست استخدام

700F05V1

مالی و اداری

7

فرم قراردادکار

700F06V1

مالی و اداری

8

فرم درخواست مساعده /علی الحساب

700F07V1

مالی و اداری

9

فرم رسید پرداخت وجه/ چک

700F08V1

مالی و اداری

10

فرم پرداخت عیدی، پاداش/ مانده مرخصی

700F09V1

مالی و اداری

11

فرم خروج اداری

700F10V1

مالی و اداری

12

فرم اقلام (وسایل اداری) تحویلی

700F11V1

مالی و اداری

13

لیست پرسنل شرکت

700T01V1

مالی و اداری

14

دستورالعمل آموزش کارکنان

700W01V1

مالی و اداری

15

فرم تعیین نیازهای آموزشی کارکنان

700F12V1

مالی و اداری

16

فرم سوابق اموزش کارکنان

700F13V1

مالی و اداری

17

فرم اعلام نتایج دوره آموزشی

700F14V1

مالی و اداری

18

فرم ارزیابی دوره آموزشی

700F15V1

مالی و اداری

19

فرم صدور گواهی‌نامه آموزشی

700F16V1

مالی و اداری

20

فرم برنامه‌ریزی آموزشی

700F17V1

مالی و اداری

21

فرم سنجش اثربخشی آموزش

700F18V1

مالی و اداری

22

فرم تحویل وسایل ایمنی کارکنان

700F19V1

مالی و اداری

23

فرم صورتجلسه

700F20V1

مالی و اداری

ردیف

نام سند

کد سند

بخش

1

روش اجرایی خرید و تدارکات

400P01V1

خرید و تدارکات

2

فرم استعلام کالا

400F01V1

خرید و تدارکات

3

فرم درخواست خرید کالا

400F02V1

خرید و تدارکات

4

فرم ارزیابی تامین‌کنندگان

400F03V1

خرید و تدارکات

5

فرم عودت مواد/ ابزار/ کالا

400F04V1

خرید و تدارکات

6

لیست تامین‌کنندگان مجاز

400T01V1

خرید و تدارکات

ردیف

نام سند

کد سند

بخش

1

روش اجرایی انبار داری مواد اولیه، ابزار و کالاهای امانی

500P01V1

انبار مواد اولیه

2

فرم رسید کالا/ ابزار/کالای امانی

500F01V1

انبار مواد اولیه

4

فرم عودت مواد/ ابزار به تامین‌کننده

500F02V1

انبار مواد اولیه

5

اتیکت مواد/ ابزار/کالاهای امانی

500F03V1

انبار مواد اولیه

6

کارتکس مواد اولیه

500F04V1

انبار مواد اولیه

7

کارتکس ابزار

500F05V1

انبار مواد اولیه

8

کارتکس کالاهای امانی (خدماتی)

500F06V1

انبار مواد اولیه

9

حواله خروج کالا/ کالاهای امانی

500F07V1

انبار مواد اولیه

10

اتیکت مواد/ ابزار/ کالاهای نامنطبق

500F08V1

انبار مواد اولیه

11

اتیکت مواد/ ابزار/ کالاهای قراضه

500F09V1

انبار مواد اولیه

12

لیست تحویل دائم ابزارآلات

500T01V1

انبار مواد اولیه

13

لیست تحویل ابزارآلات مصرفی

500T02V1

انبار مواد اولیه

14

لیست تحویل موقت ابزارآلات

500T03V1

انبار مواد اولیه

15

کد ابزارهای کمک تولیدی

500T04V1

انبار مواد اولیه

16

لیست ابزارهای کمک تولیدی

500T05V1

انبار مواد اولیه

17

لیست ژتون‌های تحویل

500T06V1

انبار مواد اولیه

18

کد مواد اولیه

500T07V1

انبار مواد اولیه

19

لیست مواد/ ابزار/کالاهای قراضه

500T08V1

انبار مواد اولیه

20

لیست مواد/ ابزار/ کالاهای نامنطبق

500T09V1

انبار مواد اولیه

ردیف

نام سند

کد سند

بخش

1

فرم شناسنامه ماشین آلات و تجهیزات

320F01V1

فنی و پشتیبانی

2

چک لیست بازرسی دوره‌ای ماشین‌الات و تجهیزات

320F02V1

فنی و پشتیبانی

3

فرم سرویس ماشین‌الات و تجهیزات

320F03V1

فنی و پشتیبانی

4

سفارش کار تعمیرات

320F04V1

فنی و پشتیبانی

5

لیست ماشین‌الات و تجهیزات

320T01V1

فنی و پشتیبانی

6

دستورالعمل نگهداری و تعمیرات

320W01V1

فنی و پشتیبانی

7

فرم آنالیز هزینه و زمان

330F01V1

طراحی و تکنولوژی

8

فرم فرآیند عملیات (OP)

330F02V1

طراحی و تکنولوژی

9

طرح کنترل کیفیت

330F03V1

طراحی و تکنولوژی

10

لیست OP

330T01V1

طراحی و تکنولوژی

11

روش اجرایی طرح‌ریزی طراحی و توسعه

330P01V1

طراحی و تکنولوژی

12

فرم اعلام وضعیت کیفی نمونه/بچ ارسالی

310F01V1

کنترل کیفیت و آزمایشگاه

13

فرم گزارش کنترل اقلام ورودی به شرکت

310F02V1

کنترل کیفیت و آزمایشگاه

14

فرم برنامه کالیبراسیون ابزارهای اندازه گیری و مرجع (یوهانسون)

310F03V1

کنترل کیفیت و آزمایشگاه

15

گواهی کالیبراسون ابزار اندازه گیری

310F04V1

کنترل کیفیت و آزمایشگاه

16

فرم کنترل کیفیت و بازرسی نهایی

310F05V1

کنترل کیفیت و آزمایشگاه

18

برچسب کالیبراسیون ابزارآلات اندازه‌گیری

310F06V1

کنترل کیفیت و آزمایشگاه

19

لیست مراجع و استاندارد

310T02V1

کنترل کیفیت و آزمایشگاه

20

لیست ابزارهای اندازه‌گیری

310T03V1

کنترل کیفیت و آزمایشگاه

21

لیست ابزارهای اندازه‌‌ گیری مرجع- یوهانسون

310T04V1

کنترل کیفیت و آزمایشگاه

22

کد ابزارهای کنترلی

310T05V1

کنترل کیفیت و آزمایشگاه

23

دستورالعمل کالیبراسیون

310W01V1

کنترل کیفیت و آزمایشگاه

24

استانداردهای کالیبراسیون ابزارهای اندازه‌گیری

310W02V1

کنترل کیفیت و آزمایشگاه

25

دستورالعمل استفاده از ساعت‌های اندازه‌گیری با دقت 0.01

310W03V1

کنترل کیفیت و آزمایشگاه

26

دستورالعمل استفاده از ساعتهای اندازه گیری پیستونی

310W04V1

کنترل کیفیت و آزمایشگاه

27

دستورالعمل استفاده استفاده از کولیس های عمق سنج

310W05V1

کنترل کیفیت و آزمایشگاه

28

دستورالعمل استفاده از کولیس های ورنیه ای

310W06V1

کنترل کیفیت و آزمایشگاه

29

دستورالعمل استفاده از میز صافی

310W07V1

کنترل کیفیت و آزمایشگاه

30

دستورالعمل استفاده از میکرومتر

310W08V1

کنترل کیفیت و آزمایشگاه

31

دستورالعمل استفاده از میکرومترهای خارج سنج

310W09V1

کنترل کیفیت و آزمایشگاه

32

دستورلعمل استفاده کولیس‌های معمولی با دقت 0.02 mm

310W10V1

کنترل کیفیت و آزمایشگاه

33

روش اجرایی کنترل کیفیت

310P01V1

کنترل کیفیت و آزمایشگاه

34

روش اجرایی برنامه‌ریزی و تولید

300P01V1

برنامه‌ریزی و تولید

36

فرم اصلاح تولید

300F01V1

برنامه‌ریزی و تولید

37

فرم ثبت سوابق اندازه‌گیری و کنترل حین تولید

300F02V1

برنامه‌ریزی و تولید

37

فرم شناسایی و ردیابی قطعات تولیدی

300F03V1

برنامه‌ریزی و تولید

38

برنامه تولید هفتگی

300F04V1

برنامه‌ریزی و تولید

40

فرم درخواست خدمات از پیمانکار فرعی

300F05V1

برنامه‌ریزی و تولید

43

فرم عودت خدمات

300F06V1

برنامه‌ریزی و تولید

44

لیست فرم شناسایی و ردیابی قطعات تولیدی

300T01V1

برنامه‌ریزی و تولید

45

لیست OP‌های تحویلی به کارگاه

300T02V1

برنامه‌ریزی و تولید

ردیف

نام سند

کد سند

بخش

1

روش اجرایی انبار محصولات شرکت

600P01V1

انبار محصولات

2

کارتکس محصولات نیمه ساخته شده

600F01V1

انبار محصولات

3

کارتکس محصولات آماده

600F02V1

انبار محصولات

4

اتیکت محصول نیمه‌ساخته شده

600F03V1

انبار محصولات

5

اتیکت محصولات ساخته شده

600F04V1

انبار محصولات

6

حواله خروج محصول آماده/ نیمه‌ساخته از انبار

600F05V1

انبار محصولات

7

کارتکس محصولات برون‌سپاری‌شده

600F06V2

انبار محصولات

8

فرم رسید کالا محصولات آماده/ نیمه ساخته

600F07V1

انبار محصولات

8

لیست کد محصولات تولیدی

600T01V1

انبار محصولات

ردیف

نام سند

کد سند

بخش

1

روش اجرایی فروش

200P01V1

فروش

2

دستورالعمل سنجش رضایت مشتری

200W01V1

فروش

3

فاکتور فروش

200F01V1

فروش

4

فرم ثبت سوابق فروش

200F02V1

فروش

5

فرم سنجش رضایت مشتری

200F03V1

فروش

6

فرم ارزیابی مشتریان

200F04V1

فروش

7

لیست مشتریان شرکت

200T01V1

فروش

8

کارتکس امول برون سازمانی(دارایی مشتری)

200T02V2

فروش

9

دستورالعمل رسیدگی به شکایات مشتری

200W02V1

فروش

10

فرم ثبت شکایات مشتری

200F05V1

فروش

ردیف

نام سند

کد سند

بخش

1

روش اجرایی کنترل مستندات

800P01V1

تضمین‌کیفیت

2

لیست مستندات

800T01V1

تضمین‌کیفیت

3

فرم توزیع مستندات

800F01V1

تضمین‌کیفیت

4

فرم توزیع برون‌سازمانی مستندات

800F02V1

تضمین‌کیفیت

5

لیست مستندات برون‌سازمانی (دارایی مشتری)

800F03V1

تضمین‌کیفیت

6

لیست مستندات منسوخ شده

800T02V1

تضمین‌کیفیت

7

لیست سوابق مستندات

800T03V1

تضمین‌کیفیت

8

دستورالعمل کد‌گذاری مستندات

800W01V1

تضمین‌کیفیت

9

شکل مهر (معتبر)” VALID “

800L01V1

تضمین‌کیفیت

10

شکل مهر (منسوخ )” VOID “

800L02V1

تضمین‌کیفیت

11

شکل مهر (تحت کنترل) ” CONTROLLED COPY “

800L03V1

تضمین‌کیفیت

12

شکل مهر (تحت کنترل نیست) ” UNCONTROLLED COPY “

800L04V1

تضمین‌کیفیت

13

شکل مهر (کپی شمارة …) “… COPY NO”

800L05V1

تضمین‌کیفیت

14

شکل مهر (فاکس شد) ” FAXED “

800L06V1

تضمین‌کیفیت

شکل مهر (مدرک برون سازمانی) “Out Door Doc”

800L07V1

تضمین‌کیفیت

15

روش اجرایی بهبود مستمر

800P02V1

تضمین‌کیفیت

16

فرم پروژه بهبود مستمر

800F04V1

تضمین‌کیفیت

17

روش اجرایی پایش و اندازه گیری فرآیند

800P03V1

تضمین‌کیفیت

18

فرم شناسایی فرآیند

800F05V1

تضمین‌کیفیت

19

فرم گزارش پایش و اندازه‌گیری فرآیند

800F06V1

تضمین‌کیفیت

20

روش اجرایی مدیریت فرآیندها

800P04V1

تضمین‌کیفیت

21

روش اجرایی تجزیه و تحلیل داده‌ها

800P05V1

تضمین‌کیفیت

22

روش اجرایی ممیزی داخلی

800P06V1

تضمین‌کیفیت

23

فرم برنامه زمانی انجام ممیزی داخلی کیفیت

800F07V1

تضمین‌کیفیت

24

فرم گزارش یافته‌های ممیزی داخلی

800F08V1

تضمین‌کیفیت

25

فرم چک لیست ممیزی داخلی

800F09V1

تضمین‌کیفیت

26

روش اجرایی مدیریت اقدامات اصلاحی

800P07V1

تضمین‌کیفیت

27

فرم پیشنهادات، انتقادات و نظرات

800F10V1

تضمین‌کیفیت

28

فرم اقدام اصلاحی

800F11V1

تضمین‌کیفیت

29

فرم پیگیری اقدامات اصلاحی

800F12V1

تضمین‌کیفیت

30

روش اجرایی کنترل محصول نامنطبق

800P08V1

تضمین‌کیفیت

31

فرم گزارش کنترل اقلام و مواد ورودی به شرکت

800F13V1

تضمین‌کیفیت

32

فرم اصلاح تولید (دوباره کاری)

800F14V1

تضمین‌کیفیت

33

کارت نامنطبق (زرد رنگ)

800F15V1

تضمین‌کیفیت

34

کارت قراضه (قرمز رنگ)

800F16V1

تضمین‌کیفیت

35

فرم صورتجلسه محصول نامنطبق

800F17V1

تضمین‌کیفیت

36

فرم مجوز ارفاقی

800F18V1

تضمین‌کیفیت

37

روش اجرایی مدیریت دانش

800P09V1

تضمین‌کیفیت

38

فرم گردآوری دانش/ تجربه

800F19V1

تضمین‌کیفیت

39

روش اجرایی مدیریت ریسک

800P10V1

تضمین‌کیفیت

40

فرم مدیریت ریسک‌

800F20V1

تضمین‌کیفیت

41

روش اجرایی مدیریت دارایی‌های مشتری

800P11V1

تضمین‌کیفیت

42

روش اجرایی مدیریت تغییر

800P12V1

تضمین‌کیفیت

43

فرم درخواست/پیشنهاد تغییر

800F21V1

تضمین‌کیفیت

44

شرح وظایف مدیرعامل

800J01V1

تضمین‌کیفیت

45

شرح وظایف مسئول خرید و تدارکات

800J02V1

تضمین‌کیفیت

46

شرح وظایف مسئول انبار مواد اولیه وابزار الات

800J03V1

تضمین‌کیفیت

47

شرح وظایف مدیر برنامه‌ریزی، کنترل تولید و موجودی‌ها

800J04V1

تضمین‌کیفیت

48

شرح وظایف مسئول تولید

800J05V1

تضمین‌کیفیت

49

شرح وظایف مسئول نگهداری وتعمیرات

800J06V1

تضمین‌کیفیت

50

شرح وظایف مسئول طراحی و تکنولوژی

800J07V1

تضمین‌کیفیت

51

شرح وظایف مسول انبار محصولات

800J08V1

تضمین‌کیفیت

52

شرح وظایف مسئول فروش

800J09V1

تضمین‌کیفیت

53

شرح وظایف مدیر تضمین کیفیت

800J10V1

تضمین‌کیفیت

54

شرح وظایف مسئول کنترل کیفیت و بازرسی

800J11V1

تضمین‌کیفیت

55

شرح وظایف مدیر مالی و اداری

800J12V1

تضمین‌کیفیت

تلفن :  33378196
منطقه :  آذربايجان شرقي
آدرس :  تبریز، چایکنار، بالاتر از کلانتر کوچه، برج عرش، ط 5
تماس با آگهی دهنده ()
در مورد: دانلود مستندات ایزو تسکوشاپ
نام :
ایمیل یا تلفن :
پیام :

کلمات کلیدی :

آگهی های مرتبط