ورود کاربرانتازه وارديد؟ ثبت نام كنيد


آپلود ویدیو

با انتشار ویدیو در دالفک، مشتریان جدید را کشف کنید.
http://www.dalfak.com

پرداخت با کارتهای عضو شتابآگهی های جدید

نیازمندیا، انتخاب مدیران و بازاریابان موفق

ثبت نام كنيدفروش انواع محصولات Pfannenberg فنن برگ آلمان (www.pfannenberg.com )

انواع هيتر

انواع ترموستات

انواع فن

انواع فن تابلويي

انواع کولينگ يونيت

انواع کولر

انواع سيستم تهويه

60011002001

60011003001

60013002001

60013005001

60013005002

60013006001

60013006002

60013003001

60021002001

60021003001

60031002001

60031003001

60042002001

60042002002

60042005001

60042005002

60042005003

60042006001

60042006002

60042006003

60042008001

60042003001

60042003002

60042003003

60042003004

60042003005

11611101055

11611801050

11611801055

11622101050

11622101055

11622103055

11622801055

11622803055

11632101050

11632101055

11632103055

11632801055

11642101055

11642103055

11642801055

11643101050

11643101055

11643103055

11643801055

11665102050

11665102055

11665103055

11666022055

11666023055

11666102055

11666103055

11667022055

11667102055

11667103055

11675103055

11677023055

11677103055

11681102055

11685101055

11687102055

11710001050

11710001055

فنن برگ سري PFA

فنن برگ سريPF

فنن برگ سريPWS

فنن برگ سريPWD

فنن برگ سريPWI

12981111055

12982411055

12983611055

12991111055

12992411055

12993611055

13242541055

13245041055

13249041055

13256141055

13256241055

13256249055

13256341055

13256349055

13256379055

13256432055

13256462055

13256471055

13256632055

13256662055

13256832055

13256862055

13269432055

13269532055

13289432055

13289532055

13293041055

13293141055

13295041055

13299041055

13382341300

13383141158

13383639158

13383836158

13383936158

13385036158

13385436158

فنن برگ سري PAS

فنن برگ سري PAI

فنن برگ سري DTS

فنن برگ سري DTT

فنن برگ سري DTI

13385436255

13385441158

13385736158

13385736255

13885211055

13885219055

13885221055

13885229055

13885311055

13885319055

13885321055

13885329055

13886211055

13886219055

13886221055

13886229055

13886311055

13886319055

13886321055

13886329055

13886331055

13886412055

13886422055

13886512055

13886522055

13886812055

13886822055

13886832055

13895211055

13895219055

13895221055

13895229055

13895311055

13895319055

13895321055

13895329055

13896211055

13896219055

13896221055

13896229055

13896311055

13896319055

13896321055

13896329055

13896331055

13896412055

13896422055

13896512055

13896522055

13896812055

13896822055

13896832055

17000105317

17000205317

17000305317

17003005007

17003005017

17004505007

17004505017

17006005007

17006005017

17007505007

17007505017

17010005007

17010005017

17015005007

17015005017

17020610030

17020710034

17025010007

17025010107

17025110007

17030610030

17030710034

انواع فنن برگ سري PRH

انواع فنن برگ سريFLH

انواع فنن برگ سريPFH

انواع فنن برگ سريFLZ

انواع فنن برگ سريPLS

انواع فنن برگ سريPPS

انواع فنن برگ سريPPC

انواع فنن برگ سريPDR

17040010007

17040010107

17040610030

17040710034

17050610030

17050710034

17060310007

17065610030

17065710034

17080310007

17080610030

17080710034

17099610030

17099710034

17099810034

17099910030

17103000000

17103000003

17105000000

17105000003

17111000000

17111000003

17111001000

17121000000

17121000003

17121001000

17141000000

17143000000

17207000000

17218100000

17308210020

17313210020

17401000000

17402000000

17403000000

17410050000

17411000000

18110000000

18300000141

18300000144

18300000145

18300000146

18300000147

18300000148

18300000149

18300000201

18310000002

18310000004

18310000151

18310000153

18310000154

18311500000

18314000001

18314000100

18881500000

18881500001

21001103000

21001104000

21001105000

21001803000

21001804000

21001805000

21003103000

21003103156

21003104000

21003105000

21003105156

21003803000

21003804000

21003805000

21007104000

21007104010

21007104601

21007104611

انواع فنن برگ سري PEF

انواع فنن برگ سري FOR

انواع فنن برگ سري für

انواع فنن برگ سريKV

انواع فنن برگ سريKF

انواع فنن برگ سريABL

انواع فنن برگ سريABS

انواع فنن برگ سريWBL

انواع فنن برگ سريWBS

انواع فنن برگ سريPMF

21007105000

21007105010

21007105601

21007105611

21007804000

21007804010

21007804012

21007804601

21007804611

21007805000

21007805010

21007805012

21007805601

21007805611

21010104000

21010104010

21010105000

21010105010

21041103000

21041103601

21041104000

21041104601

21041105000

21041105601

21041803000

21041803601

21041804000

21041804601

21041805000

21041805601

21042101179

21042104179

21042105179

21104633009

21104634009

21104635009

21104644009

انواع فنن برگ سري Quadro

21105631010

21105641010

21105671005

21105681005

21106630008

21106640008

21107630008

21108631000

21108633000

21108634000

21108635000

21108641000

21108643000

21108644000

21108645000

21120502004

21120505004

21120605000

21120615000

21355635000

21355636000

21355645000

21355646000

21510101000

21510101055

21510103000

21510103055

21510104000

21510104055

21510105000

21510105055

21510801000

21510801055

21510803000

21510803055

21510804000

21510804055

انواع فنن برگ سري POL

انواع فنن برگ سري P

انواع فنن برگ سريPD

انواع فنن برگ سريPYX

21510805000

21510805055

21550101000

21550101055

21550103000

21550103055

21550104000

21550104055

21550105000

21550105055

21550801005

21550805005

21550811000

21550811055

21550813000

21550813055

21550814000

21550814055

21550815000

21550815055

21551101000

21551101055

21551103000

21551103055

21551104000

21551104055

21551105000

21551105055

21551801005

21551805005

21551811000

21551811055

21551813000

21551813055

21551814000

21551814055

21551815000

21551815055

21554103000

21554103055

21554104000

21554104055

21554105000

21554105055

21554813000

21554813055

21554814000

21554814055

21554815000

21554815055

21555103000

21555103055

21555104000

21555104055

21555105000

21555105055

21555805061

21555813000

21555813055

21555814000

21555814055

21555815000

21555815055

22080800000

22093401000

22093401106

22093402300

22093403000

23026100000

23026910000

23106100000

23106100007

23106100601

23106800000

23106800007

23106800601

23107105000

23107805000

23111100000

23111100007

23111100601

23111800000

23111800007

23111800601

23112105000

23112805000

23260110000

23265800000

23270100000

23270800000

23272805000

23310100000

23310100055

23310630000

23310630055

23311103000

23311103055

23311104000

23311104055

23311105000

23311105055

23311803000

23311803055

23311804000

23311804055

23311805000

23311805055

23350100000

23350100055

23350630000

23350630055

انواع فنن برگ سري DS

انواع فنن برگ سريDSF

23351103000

23351103055

23351104000

23351104055

23351105000

23351105055

23351803000

23351803055

23351804000

23351804055

23351805000

23351805055

23360630000

23360630055

23360640000

23360640055

23361103000

23361103055

23361104000

23361104055

23361105000

23361105055

23361803000

23361803055

23361804000

23361804055

23361805000

23361805055

23370630000

23370630055

23370640000

23370640055

23372103000

23372103055

23372104000

23372104055

23372105000

23372105055

23372803000

23372803055

23372804000

23372804055

23372805000

23372805055

28250010000

28250040010

28250040030

28250040040

28250040050

28250040060

28250040070

28250068030

28250068050

28250081000

28250088000

28250150010

28250150020

28250150040

28250160010

28250160020

28250200000

28250210000

28250220000

28250250000

31006103000

31006104000

31006105000

31006583000

31006903000

31006904000

31006905000

31008804000

31008805000

31110103000

انواع فنن برگ سري BR

انواع فنن برگ سريCWB

انواع فنن برگ سريIS

انواع فنن برگ سريBEx

31110104000

31110105000

31110803000

31110804000

31110805000

31130103000

31130104000

31130105000

31130803000

31130804000

31130805000

31131803000

31131804000

31131805000

32033800000

32034800000

32035804000

32035805000

32074103000

32074105000

32074803000

32074805000

32075100000

32076100000

32076800000

32078100000

32078800000

32080100000

32080800000

32081100000

32082100000

32082800000

32085100000

32089100000

42010110008

42010170011

42010240003

انواع فنن برگ سري Rack

42030325001

42030445001

42030655001

42030805001

42030955001

42031405001

42031605001

42031900001

42032500001

42033000001

42033500001

42034000001

42120905001

42121205001

42121805001

42122405001

42144005001

42145005001

42146005001

42147005001

42148005001

42149005001

42151005001

42151205001

42151605001

42630115200

42630175200

42630245200

42630355300

42630505300

42630655300

43030300003

43030430003

43030600001

43030750001

43030900001

43031300001

انواع فنن برگ سري EB

انواع فنن برگ سريPWW

انواع فنن برگ سريEB XT

انواع فنن برگ سريCC

43031500001

43031900001

43032500001

43033000001

43033500001

43034000001همچنين از ديگر محصولات اين شرکت انواع لوازم اندازه گيري تابلويي FASE ايتاليا و Iskra اسلووني ( ايسکرا) و Microidea ايتاليا ( ميکروآيديا ) و الکترکس ايتاليا (Electrex ايتاليا)– انواع پاور فکتور کنترلر Microidea ايتاليا و همچنين انواع شير برقي و پمپ Yuken ژاپن ( يوکن ژاپن ) و انواع موتور هاي Watt drive اتريش ( موتور وات درايو) و موتور هاي WEG برزيل ( موتور وگ ) – ترموستات ها و رله ها و کنترلر دماي Thermosystems ايتاليا ( ترموسيستمز ايتاليا) – انواع رله هاي Flag ( رله هاي پرچم ) شرکت Torresan ايتاليا ( رله TOR تور ايتاليا ) و انواع جرقه زن و رله مشعل Brahma و رله هاي حفاظت ترانسفورماتور Tecsystem ايتاليا مي باشد.

وب سايت شرکت :

www.pfannenberg.com

www.Shahin-co.irمنبع تغذيه PSL148024 ، منبع تغذيه lovato ، منبع تغذيه لواتو ، محصولات magnetrol مگنترول آلمان، ترانس FTM ايتاليا، محصولات maccoy آمريکا ، خازن Italweber ، فيوز Italweber ، رله MLT200 ، رله Diel ايتاليا ، کد 1SDA054134R1 شرکت ABB ، ترانس hobut انگليس، ترانسفئرماتور هوبوت انگليست، محصولات Baso ، فيلتر EIF فرانسه ، مدل LL14-SK-R-N ، منبع تغذيه nemic lambda ، محصولات Richter ريشتر آلمان، کابل 3M ، محصولات Leroy sammer ، انواع کانکتور شير، کانکتور قدرت ، منبع تغذيه TIS 600-124 SIG ، منبع تغذيه Traco Power ، نماينده kubler ، انواع ترموکوپل ، انواع سيلينگ برگمن- انواع مکانيکال سيلينگ Burgmann آلمان، توربين DG80L2. 25MW ، ترموکوپل 1000+TXA-1368M1 027-10 2K/2/0 ، انواع شير End Automation آلمان ، انواع سلونوئيد ولو End Automation آلمان، رگولاتور Ducati دوکاتي، رگولاتور 415.98.9040 ، مدل REGO شرکت Ducati - مدل REGO12 شرکت Ducati –کابل lapp ، ترانسديوسر TM3UL20 ، مدل 88100142 شرکت Asco ، مدل P494A0021300A00 شرکت Asco ، مدل 88144203 شرکت Asco ، Sineax TV809 ، مدل m/50/LSU/CP

شرکت Norgren، مدل UM/22253/172/61/13J، مدل UM/22456/172/81/33N ،

ترانسديوسر 7KG6000-8AB – ترانسديوسر 7KG600-8AA – ترانسديوسر 7KG6000-8AA/NN ، دتکتور Sanco ، دتکتور MSA ، رله elko ep ، ترانس جريان APT ، شير amot ، شير آموت ، انواع ولو آموت Amot ،

انواع شير آموت Amot ،شير 2BOCT17003 ،شير کنترل دما آموت Amot ،شير 2BOC717003 ،شير 6BRDC115 ،شير 6BRCD115-07-00 ،شير سه راهه آموت Amot ،شير کنترلي آموت Amot ،شير سري 4500 D آموت Amot ،شير 4500D15115-BTU ،شير 6GEFDMAA32 ،شير 6GEFDMAA32-AA ،انواع اکتويتور آموت Amot ،انواع Actuator آموت Amot ،انواع Actuator مدل EA100 ، ولو AE autel ، رله هگر، رله hager ، بويل فيلتر، فيلتر boll filter ، شير کواکسيال، شير coax ، شير کواکس، رله ETA کنتاکتور ETA المان سوئيچ ETA آلمان، بريکر ETA آلمان، دتکتور sensitron سنسيترون ، رله Homa هما آلمان ، کنتاکتور Homa المان سوئيچ Homa آلمان، بريکر Homa آلمان، هانيول DC3200

هانيول DC2500 هانيولUDC 1200 هانيول UDC2000 هانيولUDC3300 کابل lapp لپ آلمان ، ) Magnet-schultz مگ نت شولتز آلمان )- schurter آلمان، کانکتور AMPHENOL آمفنول، ترانس FTM ايتاليا ، ترانس جريان FTM ايتاليا ، ترانسفورماتور transfos Mary ترانسفوس ماري، خازن italweber ايتال وبر ، فيوز italweber ايتال وبر ، لامپ orga ارگا، فن SUNON ، خازن Wima ويما ، کانکتور TE CONNECTIVITY، محصولات FTDI ، محصولات LITTELFUSE ، کانکتور molex مولکس، نماينده muller coax آلمان- نماينده مولر کواکس آلمان، شير مولر کواکس- انواع بورد Erhardt-Leimer آلمان، نماينده Erhardt-Leimer آلمان ،

دستگاه انتقال Erhardt-Leimer آلماندستگاه توزيع تسمه اي Erhardt-Leimer آلمانسنسور Erhardt-Leimer آلمانسنسور موقعيت Erhardt-Leimer آلمانسنسور خطي موقعيت Erhardt-Leimer آلمانپتانسيل سنج Erhardt-Leimer آلمانلودسل Erhardt-Leimer آلمانلود سل کششي Erhardt-Leimer آلمانلودسل خمشي Erhardt-Leimer آلمانانواع بارسنج Erhardt-Leimer آلمانانواع بارسنج کشش ممتد Erhardt-Leimer آلمانانواع مازول Erhardt-Leimer آلمانانواع ماژول آمپلي فاير Erhardt-Leimer آلمانانواع تقويت کننده سنج Erhardt-Leimer آلمانانواع کنترلر Erhardt-Leimer آلمانانواع کنترلر حرکت Erhardt-Leimer آلمانانواع ترمز Erhardt-Leimer آلمانانواع غلطک Erhardt-Leimer آلمانانواع فلزياب Erhardt-Leime آلمانا نواع انکودر Leine linde آلمانانواع انکودر لينه لينده Leine linde آلمانانواع رله ارهارت ليمر Erhardt-Leimer آلمانمحصولات www.leinelinde.com انواع کنترلر RK4004سنسور FX-4030سنسور آلتراسونيک E+Lمدل CV2201مدل 302990نرم افزار RK4004نرم افزار RK4004-000CF-ZLانکودر 507689-02

انکودرRSI 593 انکودر521661-37 انکودرRHI 503 کابل GDALPHAمدل C204 شرکت band-itمدلC204-IT محصولات band-itمدل C204-EDPترانسديوسر GA-002ترانسديوسر GA-003

انواع کانکتور پروفي باس، انواع کانکتور profibus ، انواع نري و مادگي profibus ، مدل 6es7972-0ba12-0xa0 زيمنس ، مدل 6gk1500-0fc10 زيمنس ، منبع تغذيه Traco ، منبع تغذيه Eco Rail ، منبع تغذيه پالس، منبع تغذيه puls ، منبع تغذيه Unipower ، منبع تغذيه يوني پاور، باطري شارژر Unipower ، باطري شارژر C&D ، باطري شارژر ARE130SSN35F ، انکودر leine linde سوئد، انکودر کوبلر، روتاري انکودر، انکودر مطلق، انکودر چرخشي ، انکودر Tr ، لودسل ديناسل ، لودسل dinacell ، سوئيچر AC به DC شرکت Unipower يوني پاور، منبع تغذيه پزشکي ، نماينده ICP DAS ، ماژول ورودي – خرجي آي سي پي داس ICP DAS ، سنسور VDO، رله زيمنس ، رله LFE10 ، LFE10-110 SIEMENS CONTROL BOX ، رله LFE50 ، رله LANDIS & GYR ، رله لنديس، رله terasaki ، رله تراساکي ، رله ترازاکي ، انواع محصولات ترازاکي ژاپنانواع رله ارت ليکيج تراساکي Trasaki ژاپن انواع رله E L R تراساکي Trasaki ژاپن انواع رله نشتي جريان تراساکي Trasaki ژاپنا نواع رله شکست جريان تراساکي Trasaki ژاپن انواع رله ارت فالت Earth Fault تراساکي Trasaki ژاپن انواع فيوز تراساکي Trasaki ژاپنانواع رله تراساکي Trasaki ژاپن انواع تجهيزات تابلو برقي تراساکي Trasaki ژاپن انواع انرژي متر تراساکي Trasaki ژاپن انواع مولتي متر تراساکي Trasaki ژاپن، انواع رله Earth Leakage تراساکي Trasaki ژاپن،انواع رله تراساکي Trasaki ژاپن

،انواع بريکر هوايي تراساکي Trasaki ژاپن،انواع سير کوييت تراساکي Trasaki ژاپن،انواع سيير کوييت بريکر تراساکي Trasaki ژاپن،انواع کنتاکتور تراساکي Trasaki ژاپن،انواع مادولار تراساکي Trasaki ژاپن،انواع مادولار DIN تراساکي Trasaki ژاپن،انواع رله حفاظتي تراساکي Trasaki ژاپن،انواع پاور فکتور تراساکي Trasaki ژاپن،انواع پاور ميتر تراساکي Trasaki ژاپن،انواع Power Factor تراساکي Trasaki ژاپن،مدل XH400NE،مدلXS50NB ،مدلYL-100F ،مدلTL225F ،انواع کانکتور Anderson،انواع کانکتور باطري Anderson،انواع باطري شارژر Anderson،انواع انکودر کوبلر ،انواع انکودر kuebler ، کانکتور هامل ، کانکتور hummel ، مولتي متر MX355-Z ، مولتي متر Chauvin – Arnoux مولتي متر metrix متريکس ، پارکر EP1219Z5074 ، محصولات Durbal دوربال ، مدل BEF 16-21-501 شرکت Durbal ، ROD END شرکت Durbal ، محصولات شرکت www.Durbal.com ، شير Oliver اوليو ، ولو Oliver اوليو، شير نورگرن ولو norgren ، فيلتر KEB ، فيلتر کب ، فيلتر 10.E5.T60-1001 ، فيلتر boll filter ، بويل فيلتر ، فيلتر 13.E5.T60-1001 ، انواع HF Filter ، انواع موتور دمپر، انواع دمپر، محصولات يونتا_ انواع موتور Joventa ، دمپر Joventa ، موتور دمپر جونتا، انواع کانکتور صنعتي، کانکتور مور ، کانکتور murr کانکتور فرمان -کانکتورقدرت -کانکتور سوئيچ -کانکتور دوار کانکتور تک قطب- کانکتور شير برقي – کانکتور سنسور - سروو موتور - اينکودر - رزولورو... کانکتور ولو – کانکتور شير ، کانکتور والو باطري شارژر Charter Power systems - باطري شارژر سري ARE شرکت C&D رله VMD420 – رله B93010006 ، رله VMD420-D-2 ، رله بندر – رله bender - سنسور Pisco ، سنسور فشار پيسکو ، سنسور فشار pisco ، سنسور SEU11-01S -

سنسور TQ402 – ترانس Cheng Yang چنگ يانگ - رله P&B انگليس- محصولات Tippkemper Matrix GmbH آلمان، انواع کانکتور M12 - انواع کانکتورM18 - انواع کانکتورM16 – انواع کانکتور M23 -اينکودر کوبلر Kubler آلمان- انکودر کوبلر Kubler آلمان- کانکتور lewden لودنT مدل C204 شرکت band-it

مدلC204-IT محصولات band-itمدل C204-EDPترانسديوسر GA-002ترانسديوسر GA-003انواع سنسور هوبا کنترل,انواع سنسورHuba control ,مبدل شوهمن Schuhman,ايزولاتور شوهمن Schuhman,کانورتر شوهمن Schuhman,کانورتر GM international,ايزولاتور GM international,مبدل GM international,انواع تغذيه ,انواع منبع تغذيه,انواع سنسور Balluff,انواع سنسور بالوف,انواع ترانس ديوسر بالوف Balluff, رله ساموا کره ، رله samwha کره، رله samwha EOCR ريال سنسور HRS ، سنسور ويبره HRS ، سنسور MLS ، سنسور MLS-9W رله مور ,رله Murr,منبع تغذيه مور,منبع تغذيه Murr,ترانس مور,ترانس Murr,ترانسفور ماتور مور,ترانسفور ماتور Murr,برج سيگنالي مور,برج سيگنالي Murr,مبدل مور,مبدل Murr,مبدل DC مور,مبدل DC شرکت Murr,رله ماژول مور,رله ماژول Murr,ماژول I/O مور,ماژول ورودي و خروجي مور,ماژول ورودي مور,ماژول ورودي Murr,ماژول خروجي مور,ماژول خروجي Murr,بافر مور,بافر Murr,بافر ماژول مور ,مور 27014,مور 27015,مور 27016,مور MDD,کنترلر مور,کنترلر Murr,مبدل دما مور ,مبدل دما Murr,سوئيچ مور,Mico مور,Micot مور,مور 857781,مور 85001,مور 50041,رله جرياني مور,رله ولتاژي مور,رله ولتاژي Murr,رله جرياني Murr,فيوز مور,فيوز Murr,ديود مور,ديود Murr,ترمينال مور,ترمينال Murr,رله ايمني مور,رله ايمني Murr,رله safety مور,رله حفاظتي مور,رله حفاظتي Murr,مبدل ولتاژ مور,مبدل ولتاژ Murr,مبدل جريان مور ,مبدل جريان Murr,مبدل فرکانس مور,مبدل فرکانس Murr,مور50041,يو پي اس مور,يو پي اس Murr,رله DGPT2,رله DMCR

مور 8XM12,مور M12,کانکتور مور ,کانکتور Murr,مور M8 ,مور M12Q,مور M6,هاسينگ مور,هاسينگ Murr,نري مور,مادگي مور,Female مور,Male مور,سيگناليگ مور,سيگنال دهنده Murr,رله سيگنالي Murr,مور 29358,مور 7000,مور 000000-29001-7000,مور 27116,مور 27115,مور 27114,مور 40041-7000,مور 23505-40041-7000,مور MVP,مور MVP12,رله MDP,رله Mecair,سوئيچ Mecair,پرش سوئيچ Mecair,مور 85068,مور 23050,مور Motor suppressor,مور M16X1,مور 236190 ,مورMKS ,مور MKS-LDP ,مور67072 ,مورLDP ,محصولات مور الکترونيک,محصولات Murr Elektronik,سيگنال کانورتر مور,سيگنال کانورتر Murr,مور SVS,مور SVS 18MM,مور296304 ,مور24 ولت DC,مورIP65 ,مور8XM12 ,مور 4XM12 ,مور5 POLE ,مورBasic housing ,مور85659 ,مور85004 , رله 85004,رله مور50043,رله مور 50044,مدل DPS شرکت Mecair,سوئيچ مکير,کيت Mecair مکير,کيت DB116/C,کيت DB16/G, ترانسديوسر 7KG6000-8AB – ترانسديوسر 7KG600-8AA – ترانسديوسر 7KG6000-8AA/NN ، دتکتور Sanco ، دتکتور MSA ، رله elko ep ، ترانس جريان APT ، شير amot ، شير آموت ، انواع ولو آموت Amot ، انواع ويبراتور شرکت Magnet-schultz مگنت شولتز ، نماينده مگنت شولتز ، نماينده Magnet-schultz

شرکت برق و صنعت شاهين

آدرس: تهران – خ انقلاب – خ استاد نجات الهي – خ فلاح پور – کوچه نيايي – پ 9 – واحد 4

موبايل: 09194822960 و 09194838378

تلفن : 88800930 و 3-88932312 (021)

فاکس: 88920523 (021)

وب سايت:www.Shahin-co.ir

ايميل: MurrIran@gmail.com

ShahinPowerAndIndustry@gmail.com

info@shahin-co.ir

تلفن :  09194838378 - 02188800930
منطقه :  تهران
تماس با آگهی دهنده ()
در مورد: فروش انواع محصولات Pfannenberg فنن برگ آلمان (www.pfannenberg.com )
نام :
ایمیل یا تلفن :
پیام :

کلمات کلیدی :

آگهی های مرتبط