ورود کاربرانتازه وارديد؟ ثبت نام كنيد


آپلود ویدیو

با انتشار ویدیو در دالفک، مشتریان جدید را کشف کنید.
http://www.dalfak.com

پرداخت با کارتهای عضو شتاب

آگهی های جدید

کلمات کلیدی

نیازمندیا، انتخاب مدیران و بازاریابان موفق

ثبت نام كنيد


پکیج ویژه عارضه یابی سازمانی تسکوشاپ

جهت مشاهده پکیج ویژه عارضه یابی سازمانی به همراه نمونه پروژه و چک لیست عارضه یابی و مدل های عارضه یابی سازمانی

به وبسایت تسکوشاپ (متعلق به گروه پژوهشی صنعتی تسکو) مراجعه نمایید:

فهرست موضوعات نمونه پروژه عارضه یابی در سازمان :

مقدمه. 9

فصل اول : متدولوژی انجام مطالعات… 12

1-1- مقدمه 13

1-2- فازهای عملیاتی پروژه عارضه یابی.. 14

1-2-1- فاز اول: بررسی نتایج عملکرد بنگاه وتشخیص عارضهها 14

1-2-2- فاز دوم : بررسی توانمندیهای بنگاه و شناسایی وتحلیل علل عارضه‌ها 14

1-2-3- فاز سوم: ارائهی راهکارها 14

1-3-روش اجرایی متدولوژی.. 16

1-4- سازماندهی و تشکیل تیم عارضه یابی.. 17

1-5-آموزش تیم عارضه یابی.. 19

فصل دوم : معرفی واحد صنعتی.. 21

2-1- وضعیت مالکیت شرکت… 22

2-2-ساختار مدیریتی شرکت… 22

2-3- انواع محصولات شرکت… 23

2-4- مشتریان اصلی شرکت… 24

2-5- بازارهای اصلی شرکت… 25

2-6- عملکرد صادراتی شرکت… 25

2-7- رقبای اصلی شرکت… 25

2-8- سهم بازار شرکت… 26

2-9- استاندارد های مورد استفاده شرکت… 27

2-10- میزان استفاده از ظرفیت تولید. 27

2-11- درصد برگشت محصولات… 28

2-12- فهرست فرآیندهای اصلی شرکت… 28

2-13- فهرست منابع مورد نیاز برای تحقق اهداف شرکت… 29

فصل سوم : دادههای اطلاعاتی حوزههای نتایج عملکردی.. 30

3-1- حوزه بهرهوری.. 31

3-1-1- شاخص بهرهوری کل(TP) 32

3-1-2- شاخص بهره وری عوامل کل(TFP) 40

3-1-3- شاخص بهرهوری عوامل.. 43

3-1-4- تعریف یا عدم تعریف شاخص های سنجش بهره وری درشرکت… 49

3-1-5- وجود یا عدم وجود نظام تحلیل نتایج اندازهگیری شاخصهای بهرهوری.. 50

3-2- حوزه اثربخشی.. 52

3-2-1- درصد تحقق و تأخیر اهداف درآمدی شرکت… 53

3-2-2- شناسایی و تحلیل علل عدم تحقق اهداف درآمدی.. 54

3-2-3- درصد تحقق و تأخیر اهداف تولیدی شرکت… 54

3-2-4- شناسایی و تحلیل علل عدم تحقق اهداف تولیدی.. 54

3-2-5- درصد تحقق فروش (فروش خالص/ پیش بینی فروش) 54

3-2-6- شناسایی و تشخیص فعالیتهای ضروری از غیرضروری و نحوهی برخورد با آنها: 55

3-2-7- عملکرد سازمان در تشخیص فعالیتهای ضروری از فعالیتهای غیرضروری: 55

3-2-8- تطابق نوع میزان و ترکیب محصولات تولید شده با برنامه تولید و خواست مشتریان: 55

3-2-9- فهرست محصولات حذف شده به علت روند نزولی تقاضا، ارزش افزوده و سودآوری: 58

3-3- حوزه کارآیی 62

3-3-1- روند هزینه های کل شرکت در مقایسه با روند رشد تولید و درآمد. 62

3-3-2- نسبت هزینه‌های واقعی به هزینه‌های پیش‌بینی شده 63

3-3-3- نحوه‌ ارزیابی و تحلیل هزینه‌های ضروری و غیرضروری.. 64

3-3-4- روند استفاده از منابع مصرفی (میزان استاندارد استفاده از منابع/ میزان واقعی استفاده از منابع.. 64

3-3-5- نحوه برخورد با منابعی که اثربخشی کم و هزینه زیاد داشته اند. 67

3-3-6- روند استفاده از ظرفیت تولید (ظرفیت استفاده شده به ظرفیت واقعی) 67

3-3-7- بررسی مدت زمان توقفات نسبت به زمان در دسترس…. 70

3-3-8- نرخ ضایعات مواد، قطعات و محصولات (میزان ضایعات/ کل تولید) 73

3-3-9- اقدامات صورت گرفته جهت کاهش ضایعات… 74

3-3-10- مقایسه قیمت تمام شده استاندارد با قیمت تمام شده واقعی هریک از محصولات… 74

3-4- نوآوری 79

3-4-1- روند معرفی محصولات جدید به بازار (شاخص تعداد محصولات جدید) 80

3-4-2- توانایی،خلاقیت و ابتکار در تولید و معرفی محصول جدید. 82

3-4-3- روند حذف یا اصلاح محصولات قدیمی از بازار 82

3-4-4- نحوه شناسایی نیازهای جدید بازار و مشتریان.. 83

3-4-5- افزایش تنوع تولید مبتنی بر نیاز بازار (شاخص تعداد محصولات قابل تولید) 83

3-4-6- هزینه های تحقیق و توسعه نسبت به کل هزینه ها 86

3-4-7- سرمایه گذاری در تکنولوژی جدید تولید برای بروزآوری آنها (سخت افزاری و نرم افزاری) 88

3-4-8- روند معرفی محصولات جدید در مقایسه با رقبا 89

3-4-9- وضعیت سازمان در مقایسه با رقبا از نظر تنوع محصولات… 89

3-5- کیفیت 91

3-5-1- روندکیفیت محصولات (درصد محصولات درجه یک، دو و سه) 91

3-5-2- روند درصد اقلام (مواد و قطعات) برگشتی.. 92

3-5-3- استانداردهای کنترل کیفیت اقلام ورودی، محصول حین فرایند و محصول نهایی.. 93

3-5-4- روند کیفیت خدمات ارائه شده از سوی تأ مینکنندگان.. 97

3-5-5- ارائه بازخورهای لازم به تأمین‌ کنندگان.. 97

3-5-6- تکنیک‌ها و روش‌های ارتقاء سطح کیفیت… 97

3-5-7- گواهینامه ها وجوایز مربوط به کیفیت محصولات و سیستم مدیریت کیفیت… 97

3-5-8- کیفیت محصولات شرکت نسبت به رقبا 98

3-5-9- سیستم خود کنترلی در تولید. 98

3-5-10- روند محصولات برگشتی (میزان محصولات برگشتی از مشتری/ کل محصولات ارسالی) 98

3-5-11- درصد اقلام نامنطبق (میزان محصولات نامنطبق/ کل محصولات) 99

13-5-12- میزان جرایم کیفیت محصول (جمع ارزش جرایم تخفیفات/ کل ارزش محصولات تولیدی) 100

3-5-13- روند شکایات مشتریان به دلیل عدم رضایت از کیفیت محصولات و خدمات (تعداد شکایت مشتری ناشی از کیفیت محصول/ کل تعداد شکایت مشتریان) 100

3-5-14- تبدیل خواسته ها و نیاز های مشتریان به الزامات تولید. 101

3-5-15- بازخورهای لازم از جانب مشتریان در مورد محصولات (شاخص رضایت مشتری) 101

3-5-16- نحوه ارتباط با مشتریان.. 102

3-6- رضایت کارکنان.. 103

3-6-1- روحیه و سلامت عمومی کارکنان.. 104

3-6-2- تمایل کارکنان به کار بیشتر و عملکرد بالاتر. 104

3-6-3- مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها 105

3-6-4- نظام ارزیابی و پاداش عملکرد کارکنان(هزینه های پاداش کارکنان) 106

3-6-5-نوع اطلاع رسانی ارزیابی عملکرد در محیط کار 107

3-6-6- میزان رضایت کارکنان از سیستم ها و روشهای انگیزشی.. 107

3-6-7- نظرات کارکنان در رابطه با فضای کاری شرکت… 108

3-6-8- میزان رضایت کارکنان از شرایط جذب و نگهداری.. 108

3-6-9- کشف و پرورش استعداد کارکنان و توسعه مهارتها 109

3-6-10- فضای شرکت از لحاظ یادگیری کارکنان از یکدیگر به منظور توسعه بیشتر توا نمندیها 109

3-6-11- سطح آموزش و تاثیر آن در ارتقاء دانش، مهارت و قابلیت کارکنان.. 109

3-6-12- امکانات آموزشی و هزینه های آموزش کارکنان.. 112

3-6-13- میزان رضایت کارکنان از سیستم ها و روشهای آموزشی.. 113

3-6-14- نظرات کارکنان در رابطه با وضعیت محیط کار 114

3-6-15- نظام آراستگی و ممیزی های دوره ای.. 115

3-6-16- تسهیلات رفاهی و زیارتی و هزینه های رفاهی کارکنان.. 115

3-6-17- نظرات کارکنان در مورد وضعیت ایمنی.. 117

3-6-18-استانداردهای ایمنی.. 119

3-6-19- تجهیزات ایمنی.. 119

3-6-20- بودجه تخصیص یافته جهت تکمیل تجهیزات ایمنی.. 120

3-6-21- دوره های آموزش برگزار شده در مورد مسایل ایمنی و بهداشت… 120

3-6-22- نرخ حوادث کاری در شرکت و اقدامات صورت گرفته جهت جلوگیری از بروز حادثه مجدد. 120

3-6-23- امکانات درمانی برای حادثه دیدگان.. 124

3-6-24- هزینه های بهبود شرایط محیط کار 124

3-6-25- شاخص رضایت کارکنان.. 125

3-7-سودآوری 132

3-7-1- روند درآمدهای شرکت طی سال‌های گذشته. 133

3-7-2- روند هزینه های شرکت طی سال‌های گذشته. 134

3-7-3- روند سودآوری کل شرکت طی سال‌‌های گذشته. 136

3-7-4- رشد سرمایه سازمان طی سالهای گذشته. 137

3-7-5- حاشیه سود محصولات طی سالهای گذشته. 137

3-7-6- درصدتحقق اهداف سودآوری.. 138

3-7-7- سهم بازارشرکت… 140

3-7-8- نسبتهای مالی طی سالهای گذشته. 141

3-8- حوزهی مسئولیت اجتماعی.. 151

3-8-1- معرفی شرکت به جامعه و ایجاد شناخت اجتماعی.. 151

3-8-2- نوع نگرش جامعه به شرکت… 152

3-8-3- ارتباط شرکت با ذینفعان.. 152

3-8-4- همکاری شرکت با صنعت ، بازارو انجمنها 152

3-8-5- توسعه فعالیتهای شرکت جهت اشتغال زایی (تعداد کارکنان جدید الاستخدام و تعداد کارکنان اخراجی) 153

3-8-6- منشور اخلاقی شرکت در رابطه با مشتریان.. 154

3-8-7- شناسایی ،تحلیل و اعمال نظرات مشتریان.. 155

3-8-8- ارزیابی عملکرد کارکنان در ارتباط با مشتریان.. 155

3-8-9- میزان توجه سازمان به نیازوتقاضای مشتریان درخصوص قیمتگذاری.. 155

3-8-10- وضعیت پرداخت مالیات و عوارض…. 155

3-8-11- گواهینامه استاندارد زیست محیطی.. 155

3-8-12- فعالیتهای شرکت و هزینه های انجام شده جهت کاهش اثرات سوء محیط زیست… 156

3-8-13- اقدامات سازمان در جهت کاهش مصرف انرژی (شاخص میزان صرفه جویی انرژی) 157

3-8-14- رفع مشکلات احتمالی کارکنان در زمینه بیماری و اعتیاد. 160

3-8-15- هزینه های آموزش خانواده کارکنان.. 160

3-8-16- هزینه کمک به نهاد های اجتماعی و مراکز علمی.. 161

فصل چهارم : گردآوری داده های اطلاعاتی حوزه قابلیت ها و توانمندی ها 163

4-1- رهبری، اهداف، راهبردها و سیاستها 164

4-1-1- اهداف استراتژیک و بلند مدت در سطح کل شرکت : 164

4-1-2- ارزش های شرکت ای—ک—س : 165

4-1-3- چشم انداز 1393 شرکت ای—ک—س…. 165

4-1-4- مأموریت… 165

4-1-5- اهداف و استراتژی‌ها 166

4-1-6- فراگیری اهداف بلندمدت نسبت به گروههای ذینفعان.. 168

4-1-7- استراتژی شرکت در سطح کل واحدها 168

4-1-8- تطابق و سازگاری مأموریت ، چشم انداز ، اهداف و استراتژیهای شرکت… 168

4-1-9- نظام ارزیابی همسویی عملکرد با اهداف و استراتژیها 168

4-1-10- اهداف کوتاهمدت برای کل شرکت و واحدها 168

4-1-11- مشارکت افراد در تعیین اهداف… 169

4-1-12- توافق در مورد اهداف تعیین شده 169

4-1-13- میزان اطلاع کارکنان از اهداف… 169

4-1-14- پایه و اساس تعیین و تعریف اهداف… 169

4-1-15- برنامه ریزی بلند مدت و جامع در شرکت و برنامه ریزی عملیاتی برای حوزه ها و واحدها 169

4-1-16-نحوه تحلیل و شناخت نقاط و ضعف… 169

4-1-17- نحوه تحلیل و شناخت تهدیدها و فرصتها 169

4-1-18- نحوه شناسایی نیاز به تغییر و نوع تغییرات… 170

4-1-19- نحوهی هدایت پروژه های تغییرات اساسی.. 170

4-1-20- نحوه تعیین چشم انداز 170

4-1-21- مشارکت مدیران و افراد کلیدی در تغییرات اساسی.. 170

4-2- فرآیندها، سیستم ها و روش ها 171

4-2-1- فهرست فرآیندها به تفکیک اصلی و پشتیبانی فرعی.. 171

4-2-2- بررسی مستندات فرآیندها به لحاظ جامعیت و کیفیت… 184

4-2-3- همراستایی فرایندها با اهداف و استراتژی شرکت… 187

4-2-4- کیفیت پوشش ساختار و فرآیند و شفافیت مسئولیتها و اختیارات… 187

4-2-5- فهرست سیستم ها، روشهای کاری، آیین نامه ها 188

4-2-6- درصد کامل بودن سیستم‌های موجود با توجه به اسناد استراتژیک و فرآیندهای سازمان.. 189

4-2-7- به روز بودن سیستمها و روشهای کاری.. 191

4-2-8- تناسب ورودیها و خروجیهای فرآیندها و سیستمها با یکدیگر. 191

4-2-9- بررسی موردی سیستمها و روشها 196

4-2-10- سیستم تضمین کیفیت: 203

4-3- سازماندهی و تقسیم کار 207

4-3-1- نمودار ساختار سازمانی و طرح آن.. 207

4-3-2- منطق روابط سلسله مراتبی در سازمان.. 208

4-3-3- به روز بودن سند ساختار و سازماندهی.. 208

4-3-4- وجود سند شایستگی های منابع انسانی و اجرای آن.. 208

4-3-5- سطح هماهنگی و ارتباطات بین واحدهای مختلف… 209

4-3-6- تعریف شرح وظایف و شرایط احراز 209

4-3-7- میزان انطباق مشخصات افراد با شرایط احراز شغل.. 209

4-3-8- وضعیت عملکرد واحدهای مختلف… 209

5-3-9- رابطه واقعی بین مدیران و سرپرستان از یک طرف سرپرستان و کارکنان از طرف دیگر. 210

4-3-10- وسعت حیطه نظارت مدیران.. 210

4-3-11- ضرورت تغییر(ترکیب،حذف) ساختار سازمانی.. 210

خلاصه نتایج: 211

4-4- فضای عملیاتی.. 212

4-4-1- ارزشها و باورهای حاکم در شرکت… 212

4-4-2- روابط افقی، همکاری و تعارض بین واحدها 212

4-4-3- شیوه ها و روشهای مدیریتی.. 213

4-4-4- باورهاودیدگاههای مدیران وکارکنان نسبت به تغییر و تحول.. 213

4-4-5- باورهاو دیدگاههای مدیران نسبت به کارکنان و سازمان.. 214

4-4-6- باورها و دیدگاههای کارکنان نسبت به مدیران.. 214

4-4-7- نحوه مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها 216

4-4-8- احساس عدالت و عدم تبعیض و رفاه نسبی در بین کارکنان.. 216

4-4-9- اقدامات شرکت جهت ایجاد فرصت برای رشد و ارتقاء کارکنان.. 216

14-4-10- هموار بودن مسیر رشد و ترقی برای افراد شایسته. 216

4-4-11- میزان علاقه و وفاداری کارکنان به شرکت… 216

4-4-12- میزان تمایل کارکنان به اضافه کاری.. 216

4-4-13- برنامه ریزی منابع انسانی.. 217

4-4-14- برگزاری جلساتی با حضور مدیریت و کارکنان.. 217

4-4-15- برگزاری مراسم و همایش ها در شرکت… 217

4-4-16- شناخت کارکنان نسبت به اهداف و استراتژیهای شرکت… 217

4-4-17- میزان مشکلات بین کارکنان با هم و با مدیران و سرپرستان.. 219

4-4-18- خلاصه نتایج.. 220

4-5- فناوری و انرژی.. 221

4-5-1- به روز بودن ماشین آلات و تجهیزات… 222

4-5-2- وضعیت سخت افزارها و نرم افزارهای طراحی و آزمایش…. 224

4-5-3- بازدهی اقتصادی ماشین آلات و دستگاه ها 224

4-5-4- سطح کیفیت محصولات… 225

4-5-5- تنگناهای خط تولید از نظر تجهیزات و امکانات… 226

6-5-6- میزان توقفات ماشین آلات… 226

4-5-7- اقدامات جهت کاهش توقفات… 228

4-5-8- درصد ظرفیت بلا استفاده 232

4-5-9- میزان سرمایه گذاری در زمینه ماشین آلات… 232

4-5-10- میزان برق مصرفی در سالهای گذشته. 234

4-5-11- میزان گاز مصرفی در سالهای گذشته. 235

4-5-12- میزان آب مصرفی در سالهای گذشته. 235

4-5-13- اطلاعات نامی تجهیزات و ماشین آلات عمده مصرف کننده انرژی.. 235

4-5-14- مشخصات مواد مصرفی در بخش دوغاب سازی (گلوله و انواع روانساز) 236

4-5-15- خاکهای مورد استفاده در تهیه بدنه (آنالیز کلی) 236

4-5-16- خلاصه نتایج.. 237

4-6- محیط بیرونی.. 238

4-6-1- وضعیت تامین کنندگان و ارتباط آنها با سازمان.. 248

4-6-2- وضعیت مشتریان و ارتباط آنها با سازمان.. 249

4-6-3- وضعیت رقبا و ارتباط آنها با سازمان.. 250

4-6-4- محصولات رقیب، جایگزین و مکمل.. 251

4-6-5- فرصت های قابل استفاده و تهدیدهای بالقوه و بالفعل.. 253

4-6-6- محدوده و قلمرو فعالیت‌های سازمان.. 259

4-6-7- بازار هدف سازمان.. 259

4-6-8- روند تکنولوژی در حوزه صنعت… 260

4-6-9- پیش‌بینی آینده صنعت در بازار 260

4-6-10- خلاصه نتایج.. 261

فصل پنجم : تحلیل و نتیجه گیری.. 262

5-1- مقدمه 263

5-2- اولویت بندی عارضه ها 270

5-3- بررسی علل بروز عارضه ها و وزندهی علل.. 271

5-4- ارایه راهکار 279

فصل ششم :پیوست… 282

پیوست الف) 283

1- جمع آوری اطلاعات کلی شرکت… 283

2- گردآوری و طبقهبندی دادههای اطلاعاتی در حوزههای نتایج عملکرد، قابلیتها و توانمندیها 283

3- حوزه نتایج عملکرد. 283

4- حوزه قابلیتها و توانمندی ها 289

5- تحلیل و نتیجه گیری.. 292

ابزارهای تصمیم گیری گروهی.. 293

5-1- اولویت بندی عارضه ها و تعیین میزان تأثیر هر یک از علل در بروز عارضه ها 293

5-3- اولویت بندی عارضه ها 294

تعیین میزان تأثیر هر یک از علتهای ریشه ای در عارضه ها 295

پیوست ب) 297

پرسش نامههای منابع انسانی.. 297

پیوست ج) چارت سازمانی( به تفکیک بخشها) 307

تلفن :  33378196
منطقه :  آذربايجان شرقي
آدرس :  تبریز، چایکنار، بالاتر از کلانتر کوچه، برج عرش، ط 5
تماس با آگهی دهنده ()
در مورد: پکیج ویژه عارضه یابی سازمانی تسکوشاپ
نام :
ایمیل یا تلفن :
پیام :

کلمات کلیدی :

آگهی های مرتبط