ورود کاربرانتازه وارديد؟ ثبت نام كنيد


آپلود ویدیو

با انتشار ویدیو در دالفک، مشتریان جدید را کشف کنید.
http://www.dalfak.com

پرداخت با کارتهای عضو شتاب

آگهی های جدید

نیازمندیا، انتخاب مدیران و بازاریابان موفق

ثبت نام كنيد


فروش انواع محصولات يانگ سانگ yongsung کره (www.yongsungelec.co.kr )

شرکت برق و صنعت شاهين نمونه اي از محصولات خود را به شرح زير معرفي مي نمايد:

انواع limit switch شرکت يانگ سانگ yongsung کره

انواع ميکرو سوييچ جريان متناوب شرکت يانگ سانگ yongsung کره

انواع ميکرو سوييچ جريان مستقيم شرکت يانگ سانگ yongsung کره

انواع compact limit switch شرکت يانگ سانگ yongsung کره

انواع Cam Switch روشنايي شرکت يانگ سانگ yongsung کره

انواع Cam Switch 5A شرکت يانگ سانگ yongsung کره

انواع Key Cam Switch شرکت يانگ سانگ yongsung کره

انواع رله ي Lockout شرکت يانگ سانگ yongsung کره

انواع 43PD Motor Cam Switch شرکت يانگ سانگ yongsung کره

انواع Cam Switch اختلاف مدل AC250V,5A شرکت يانگ سانگ yongsung کره

انواع Cam Switch اختلاف مدل AC250V,10A شرکت يانگ سانگ yongsung کره

انواع Push Button Cam Switch شرکت يانگ سانگ yongsung کره

Standard circuit انواع شرکت يانگ سانگ yongsung کره

? 16 SERIES GUIDE انواع شرکت يانگ سانگ yongsung کره

Push Button/Emergency Push Button Switchانواع شرکت يانگ سانگ yongsung کره

انواع Pilot Lamp شرکت يانگ سانگ yongsung کره

Rotary Switchانواع شرکت يانگ سانگ yongsung کره

انواع Pilot Lamp مدل (APL ?16) شرکت يانگ سانگ yongsung کره

انواع Push Lock Switch شرکت يانگ سانگ yongsung کرهSelect Lock Push Button Switchانواع شرکت يانگ سانگ yongsung کرهLever Switchانواع شرکت يانگ سانگ yongsung کرهSelector Push Button Switchانواع شرکت يانگ سانگ yongsung کرهSuper Emergency Push Button Switchانواع شرکت يانگ سانگ yongsung کره

انواع سوييچ هاي کمکي شرکت يانگ سانگ yongsung کرهAuxiliary Switch for breakerانواع شرکت يانگ سانگ yongsung کرهRotary Momentary Switchانواع شرکت يانگ سانگ yongsung کرهSL-33, BSL-33وSL-25 مدل Square Lampانواع شرکت يانگ سانگ yongsung کرهBulletin Rectangle انواع لامپ هاي شرکت يانگ سانگ yongsung کره

انواع لامپ هاي LED مربعي شرکت يانگ سانگ yongsung کره

انواع رله هاي Mini Power شرکت يانگ سانگ yongsung کره

انواع رله هاي Control

انواع Power Relay شرکت يانگ سانگ yongsung کرهKeep Relay(Auxiliary Relay for Electric Power) انواع شرکت يانگ سانگ yongsung کره

انواع سوکت ها شرکت يانگ سانگ yongsung کرهTest Terminal Blockانواع شرکت يانگ سانگ yongsung کرهCommon Terminal Blockانواع شرکت يانگ سانگ yongsung کرهFixing Terminal Blockانواع شرکت يانگ سانگ yongsung کرهAssembly Terminal Blockانواع شرکت يانگ سانگ yongsung کره

2 Layer Assembly Terminal Blockانواع شرکت يانگ سانگ yongsung کره

انواع کنترل باکس هاي IP66 شرکت يانگ سانگ yongsung کره

انواع کنترل باکس هاي پلاستيکي شرکت يانگ سانگ yongsung کرهSquare & Multi -Pole Connectorانواع شرکت يانگ سانگ yongsung کره

انواع کانکتور شرکت يانگ سانگ yongsung کره

انواع نگهدارنده ي فيوز شرکت يانگ سانگ yongsung کره

انواع زنگ هشدار شرکت يانگ سانگ yongsung کرهButton Safety Cover شرکت يانگ سانگ yongsung کره

Sun Capانواع شرکت يانگ سانگ yongsung کره

Assemble - Disassemble Tool for Lock Ringانواع شرکت يانگ سانگ yongsung کرهAssemble - Disassemble Tool for Square Lampانواع شرکت يانگ سانگ yongsung کره

Protection Cover انواع شرکت يانگ سانگ yongsung کرهELECTRODE BAR HOLDERانواع شرکت يانگ سانگ yongsung کرهCB external operating handle انواع شرکت يانگ سانگ yongsung کره

انواع Double ends LED panel light شرکت يانگ سانگ yongsung کره

مدل YSAR3—211K(L)B شرکت يانگ سانگ yongsung کره

مدل YSNPL3—AL22 شرکت يانگ سانگ yongsung کره

مدل YSAP13—11 شرکت يانگ سانگ yongsung کره

مدل YSAP13--11 شرکت يانگ سانگ yongsung کره

مدل YSMB3—22A شرکت يانگ سانگ yongsung کره

مدل YSPL2—AL22 شرکت يانگ سانگ yongsung کره

مدل YSSL33—AL22 شرکت يانگ سانگ yongsung کره

انواع سوئيج شرکت يانگ سانگ yongsung کره

انواع سوئيچ قطع شرکت يانگ سانگ yongsung کره

انواع سوئيج وصل شرکت يانگ سانگ yongsung کره

انواع سوئيج Disconnect شرکت يانگ سانگ yongsung کره

سوئيج on شرکت يانگ سانگ yongsung کره

سوئيج off شرکت يانگ سانگ yongsung کره

سوئيج on/off شرکت يانگ سانگ yongsung کره

کليد قطع شرکت يانگ سانگ yongsung کره

کليد وصل شرکت يانگ سانگ yongsung کره

کليد salzer شرکت يانگ سانگ yongsung کره

کليد saelzer شرکت يانگ سانگ yongsung کره

کليد سولزر شرکت يانگ سانگ yongsung کره

کليد سالزر شرکت يانگ سانگ yongsung کره

کليد سائلزر شرکت يانگ سانگ yongsung کره

سوئيج 2 پل شرکت يانگ سانگ yongsung کره

کليد 2 پل شرکت يانگ سانگ yongsung کره

کليد sypass شرکت يانگ سانگ yongsung کره

سوئيج sypass شرکت يانگ سانگ yongsung کره

روتاري سوئيج شرکت يانگ سانگ yongsung کره

سوئيج مربعي شرکت يانگ سانگ yongsung کره

سوئيج گرد شرکت يانگ سانگ yongsung کره

کليد روتاري شرکت يانگ سانگ yongsung کره

سوئيج 2 حالته شرکت يانگ سانگ yongsung کره

سوئيج 3 حالته شرکت يانگ سانگ yongsung کره

سوئيج 3 پل شرکت يانگ سانگ yongsung کره

کليد 3 پل شرکت يانگ سانگ yongsung کره

انواع فيلتر شرکت يانگ سانگ yongsung کره

انواع چوک شرکت يانگ سانگ yongsung کره

انواع چنج اور شرکت يانگ سانگ yongsung کره

انواع changeover شرکت يانگ سانگ yongsung کره

انواع رله change شرکت يانگ سانگ yongsung کره

انواع سوئيج Remote شرکت يانگ سانگ yongsung کره

انواع کانکتور terminal شرکت يانگ سانگ yongsung کره

انواع رله overloads شرکت يانگ سانگ yongsung کره

انواع رله اورلود شرکت يانگ سانگ yongsung کره

انواع MPCB شرکت يانگ سانگ yongsung کره

انواع حفاظت موتور شرکت يانگ سانگ yongsung کره

انواع کليد مينياتوري شرکت يانگ سانگ yongsung کره

انواع محدود کننده ي جريان شرکت يانگ سانگ yongsung کره

انواع Current Limiter شرکت يانگ سانگ yongsung کره

انواع سنسور حرکت شرکت يانگ سانگ yongsung کره

انواع سنسور movement شرکت يانگ سانگ yongsung کره

انواع موتور استارتر شرکت يانگ سانگ yongsung کره

انواع سوئيج شرکت يانگ سانگ yongsung کره

انواع سنسور شرکت يانگ سانگ yongsung کره

انواع تراسفر شرکت يانگ سانگ yongsung کره

انواع ترانسفورماتور شرکت يانگ سانگ yongsung کره

انواع street light شرکت يانگ سانگ yongsung کره

انواع سوييج Foot شرکت يانگ سانگ yongsung کره

انواع سوئبچ Limit شرکت يانگ سانگ yongsung کره

انواع ليميت سوئيچ شرکت يانگ سانگ yongsung کره

انواع کليد به يکسر شرکت يانگ سانگ yongsung کره

انواع کليد MCB شرکت يانگ سانگ yongsung کره

انواع کليد ACB شرکت يانگ سانگ yongsung کره

انواع کليد MCCB شرکت يانگ سانگ yongsung کره

انواع فوت سوئيج شرکت يانگ سانگ yongsung کره

انواع رله شرکت يانگ سانگ yongsung کره

انواع ايزولاتور شرکت يانگ سانگ yongsung کره

انواع conductor شرکت يانگ سانگ yongsung کره

انواع Wire شرکت يانگ سانگ yongsung کره

انواع کابل شرکت يانگ سانگ yongsung کره

انواع کنترل شرکت يانگ سانگ yongsung کره

انواح کنترل چراغ خيابان شرکت يانگ سانگ yongsung کره

کليد سوييچ شرکت يانگ سانگ yongsung کره

کليد سوييچ پوش باتن شرکت يانگ سانگ yongsung کره

کليد اهرمي شرکت يانگ سانگ yongsung کره

کليد سوييچ ديواري / تابلويي شرکت يانگ سانگ yongsung کره

سلکتور سوييچ شرکت يانگ سانگ yongsung کره

کنترل سوييچ شرکت يانگ سانگ yongsung کره

سلکتور سوييچ ديواري / تابلويي- کليد گردان شرکت يانگ سانگ yongsung کرههمچنين از ديگر محصولات اين شرکت انواع لوازم اندازه گيري تابلويي FASE ايتاليا و Iskra اسلووني ( ايسکرا) و Microidea ايتاليا ( ميکروآيديا ) و الکترکس ايتاليا (Electrex ايتاليا)– انواع پاور فکتور کنترلر Microidea ايتاليا و همچنين انواع شير برقي و پمپ Yuken ژاپن ( يوکن ژاپن ) و انواع موتور هاي Watt drive اتريش ( موتور وات درايو) و موتور هاي WEG برزيل ( موتور وگ ) – ترموستات ها و رله ها و کنترلر دماي Thermosystems ايتاليا ( ترموسيستمز ايتاليا) – انواع رله هاي Flag ( رله هاي پرچم ) شرکت Torresan ايتاليا ( رله TOR تور ايتاليا ) و انواع جرقه زن و رله مشعل Brahma و رله هاي حفاظت ترانسفورماتور Tecsystem ايتاليا مي باشد.

وب سايت شرکت :

www.yongsungelec.co.kr

www.Shahin-co.irانواع رله flag ، رله فلگ، رله پرچمي ، ترانس جريان ALCE Elektrik ترکيه ، سنسور Braun آلمان ، تاکومتر Braun آلمان ، کانکتور Hummel هامل آلمان ، کانکتور Lemo لمو سوئيس ، انواع ترانسديوسر hsing cheng سيانگ چنگ تايوان انواع مولتي متر hing cheng سيانگ چنگ تايوان ، ماژول ورودي و خروجي Braun آلمان ، انواع کانکتور هاي Amphenol آمفنول فرانسه، انواع فيش هاي نر ي و مادگي Lemo لمو سوئيس، انواع فيش هاي نري مادگي Hummel هامل آلمان انواع سنسور فشار Huba control هوبا کنترل سوئيس انواع موتور کنترل هاي Itlal group ايتال ايتاليا انواع پوزيشنر sss ژاپن ، انواع رله هاdelcon فنلاند ، انواع چراغ هاي سيگنالي sirena سيرنا ايتاليا ، انواع آژير sirena سيرنا ايتاليا ، انواع تجهيزات ضد انفجار coelbo کوئلبو ايتاليا ، انواع ترموستات coelbo کوئلبو ايتاليا ، انواع سنسور coelb کوئلبو ايتاليا ، انواع سوئيچ فشار coelbo کوئلبو ايتاليا ، انواع فيلتر franke آلمان فرانکه آلمان انواع فيلتر franke آلمان فرانکه آلمان ،انواع فيلتر TDK ژاپن ، انواع سطح سنج OFFICINE OROBICHE ايتاليا ، انواع سوئيچ سطح OFFICINE OROBICHE ايتاليا محصولات آفيسينس اوروبيچه ،شنت Acmes آکمس فرانسه ، انواع سوئيچ metrix متريکس آمريکا ، انواع سنسور metrix متريکس آمريکا ، انواع سنسور لرزه metrix متريکس آمريکا، انواع سنسور ويبره metrix متريکس آمريکا ، انواع رله imo ايمو انگليس ، انواع باتري شارژر Teledyne تله داين آمريکا ، انواع باتري شارژر Gill گيل آمريکا ، انواع سوئيچ cella ايتاليا ، انواع سوئيچ سلا ، انواع منبع تغذيه Gutor گوتر سوئيس ، انواع اينورتر Gutor گوتر سوئيس، انواع سوئيچ فشار Lektra لکترا ايتاليا ، انواع سوئيچ فشار Cella چلا ايتاليا ، انواع رله Erni ارني ايتاليا، مقاومت metrosil متروسيل انگليس ، برقگير metrosil متروسيل انگليس ، ارستر metrosil متروسيل انگليس ، سنسور Meggitt ، رله کومات Comat سوئيس ، انواع صاعقه گير France paratonne ، انواع کانتر صاعقه France paratonne ، انواع موتور Ghibson قيسبون ، انواع موتور Schorch شرش ، انواع انکودر Kuebler کويبلر ، انواع سنسور Delimon دليمون آلمان ، انواع سوئيچ فشار Delimon دليمون آلمان ، انواع محصولات Minimax مينيماکس آلمان ، انواع رله ETA ، انواع منبع تغذيه Elba البا آلمان ، انواع سنسور Kuebler کوبلر آلمان ، انواع کابل Lapp لپ آلمان ، ترانس Sael ايتاليا، شير Indra ايندرا ايتاليا، ولو Indra ايتاليا، شير Oliver انگليس، پاور ميتر Hsing Cheng تايوان، پاور آنالايزر سري hc6030 تايوان، ترانسديوسر Hsiang Cheng تايوان، سوئيچ فشار Potter پوتر، شير Univer يونيور ايتاليا، بوبين Univer يونيور ايتاليا، سيلندر Univer يونيور ايتاليا، منبع تغذيه Cosel کوسل (کاسل) ژاپن، رله comat کومات سوئيس، رله Dold دولد آلمان، تايمر دولد آلمان، محصولات Semikron سميکرون آلمان ، ماژول Semikron سميکرون آلمان، ماژول IGBT شرکت Semikron سميکرون آلمان، تايريستور Semikron سميکرون آلمان، درايو Semikron سميکرون آلمان، ماژول ماسفت Semikron سميکرون آلمان، ديود Semikron سميکرون آلمان، ماژول ديود Semikron سميکرون آلمان، رکتيفاير Semikron سميکرون آلمان، فن Semikron سميکرون آلمان، استک Semikron سميکرون آلمان، سوئيچ Dold دولد آلمان، رله ايمني Dold دولد آلمان، انکلوژر Dold آلمان، سنسور Huba Control هوبا کنترل سوئيس، سوئيچ فشار Huba Control هوبا کنترل سوئيس، ترانسميتر فشار Huba Control هوبا کنترل سوئيس، رله Relog ريلاگ آلمان، محصولات EAW-Relaistechnik آلمان، رله EAW آلمان، رله 2RH01 ، رله 2RH02 ، ترموسوييچ EAW آلمان، تايمر سري 2RH، رله RA70 ، انکودر Baumer ، انکودر بامر، انکودر Kuebler ، انکودر کوبلر، سنوسر Horn آلمان، تاکومتر Horn المان، انکودر Horn آلمان، کانکتور Ilme ايلمه، گيج وايز Wise ، گيج فشار Wise باطري شارژر Mastervolt مسترولت، منبع تغذيه mastervolt مسترولت، آمپرمتر Bluesea آمريکا، سوئيچ Bluesea آمريکا بلوسي آمريکا، انواع محصولات دريايي Bluesea آمريکا بلوسي آمريکا، انواع پالسر eltomatic التوماتيک، محصولات Acnor ، کابل دريايي Acnor آکنور، محصولات صنعت دريايي Acnor آکنور، کانکتور هاي دريايي Acnor آکنور ، محصولات BEP ، باطري مانيتورينگ BEP ، مديريت باطري BEP ، حفاظت مدار BEP بپ، سوئيچينگ ديجيتال BEP ، باطري سوئيچ BEP ، باسبار BEP ، فيوز BEP ، نگهدارنده فيوز BEP ، محصولات Marinco مارينکو ، محصولات Promariner پرومارينر، باطري شارژر Promariner پرومارينر، ايزولاتور Promariner پرومارينر، اينورتر Promariner پرومارينر، binocular شرکت Promariner پرومارينر ، ديمر Blue sea بلوسي آمريکا، امپرمتر Blue sea بلوسي آمريکا، ميتر Blue sea بلوسي آمريکا، باطري شارژر Blue sea بلوسي آمريکا، رله Blue sea بلوسي آمريکا، اتوماتيک شارژينگ رله Blue sea بلوسي آمريکا، سوئيچ باطري Blue sea بلوسي آمريکا، باطري سوئيچ Blue sea بلوسي آمريکا، سلونوئيد Blue sea بلوسي آمريکا، باسبار Blue sea بلوسي آمريکا، ايزولاتور Blue sea بلوسي آمريکا، فيوز Blue sea بلوسي آمريکا، فيوز بلاک Blue sea بلوسي آمريکا، سوئيچ Blue sea بلوسي آمريکا، پنل ميتر Blue sea بلوسي آمريکا، ميتر تابلويي Blue sea بلوسي آمريکا، Circuit breaker شرکت Blue sea بلوسي آمريکا، بريکر Blue sea بلوسي آمريکا، سوئيچ Baco باکو فرانسه ، خط کش Iskra ايسکرا، انکودر Iskra ايسکرا، رله Schleicher اسشليشر آلمان، رله ايمني Schleicher اسشليشر آلمان، انواع ترانس Belpa بلپا – ترانسفورماتور Belpa بلپا ، رله Arteche آرتچه اسپانيا، انرژي متر ND Metering – نمايندگي Nothorn Design نورتن ديزاين انگليس- ترانس جريان APT چين – ترانسفورماتور APT – نمايندگي انحصاري مور آلمان- نمايندگي انحصاري Murrelektronik آلمان – منبع تغذيه Cabur کابور ايتاليا- کانکتور Palazzoli پالازولي- رله Cheng Yang چنگ يانگ – ترانسديوسر GA003 – ترانسديوسر MR1 MU – تاکومتر VDO – سوئيچ Stromag – گيج بامر Baumer – سوئيچ بامر baumer- سوئيچ Boudron hennai – گيج Boudron hennai – يوپي اس Ea-Elektro آلمان – يوپي اس UPS 724-11B – سنسور TQ402 – ترانس Cheng Yang چنگ يانگ - رله P&B انگليس- محصولات Tippkemper Matrix GmbH آلمان، انواع کانکتور M12 - انواع کانکتورM18 - انواع کانکتورM16 – انواع کانکتور M23 -اينکودر کوبلر Kubler آلمان- انکودر کوبلر Kubler آلمان- کانکتور lewden لودنشرکت برق و صنعت شاهين

آدرس: تهران – خ انقلاب – خ استاد نجات الهي – خ فلاح پور – کوچه نيايي – پ 9 – واحد 4

موبايل: 09194822960 و 09194838378

تلفن : 88800930 و 3-88932312 (021)

فاکس: 88920523 (021)

وب سايت:www.Shahin-co.ir

ايميل: [email protected]

[email protected]

[email protected]

تلفن :  09194838378 - 02188800930
منطقه :  تهران
تماس با آگهی دهنده ()
در مورد: فروش انواع محصولات يانگ سانگ yongsung کره (www.yongsungelec.co.kr )
نام :
ایمیل یا تلفن :
پیام :

کلمات کلیدی :

آگهی های مرتبط