ورود کاربرانتازه وارديد؟ ثبت نام كنيد


آپلود ویدیو

با انتشار ویدیو در دالفک، مشتریان جدید را کشف کنید.
http://www.dalfak.com

پرداخت با کارتهای عضو شتاب

آگهی های جدید

مجموعه جامع طرح تولید الکترود با ظرفیت 2500 تن در سال+ آموزش های مرتبط با این طرح تولیدی

مجموعه جامع طرح تولید الکترود با ظرفیت 2500 تن در سال+ آموزش های مرتبط با این طرح تولیدی

لينك سايت اين آگهي

قیمت : 12,000 تومان

فهرست
مقدمه .......................................................................................................................................................................................................................................٦
١

‐ معرفی
محصول ................................................................................................................................................................................................................٧
٧............................................................................................................................................................................( ١‐ نام و کد محصول ( آیسیک ٣ ‐١
٢‐ شماره تعرفه گمرکی............................................................................................................................................................................................٧ ‐١
٣‐ شرایط واردات محصول........................................................................................................................................................................................٧ ‐١
٤‐ بررسی استانداردهای موجود در مورد محصول ................................................................................................................................................٨ ‐١
٥‐ بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول ............................................................................................. ٨ ‐١
١‐ مروری بر قیمت های داخلی محصولات ...............................................................................................................................................٨ ‐٥‐١
٢ ‐ مروری بر قیمت های جهانی محصولات.............................................................................................................................................٩ ‐٥‐١
٦‐ معرفی موارد مصرف و کاربرد محصول ............................................................................................................................................................١٠ ‐١
٧‐ بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول ................................................................................................. ١٠ ‐١
٨‐ بررسی اهمیت استراتژیکی کالا در دنیای امروز..........................................................................................................................................١٠ ‐١
٩‐ کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول...............................................................................................................................١٠ ‐١
١٠ ‐ معرفی شرایط صادرات...................................................................................................................................................................................١١ ‐١
٢‐ وضعیت عرضه و تقاضا................................................................................................................................................................................................١٢
١‐ بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید طی ٥ سال گذشته.....................................................................................................................١٢ ‐٢
١‐ بررسی ظرفیتهای بهره برداری ............................................................................................................................................................١٢ ‐١‐٢
٢‐ بررسی روند ظرفیت نصب شده واحدهای فعال در کشور..............................................................................................................١٣ ‐١‐٢
٣‐ بررسی روند تولید واقعی واحدهای فعال در کشور..........................................................................................................................١٣ ‐١‐٢
٤‐ بررسی سطح تکنولوژی تولید در واحدهای فعال.............................................................................................................................١٤ ‐١‐٢
٥‐ نگاهی به راندمان تولید ( درصد استفاده از ظرفیت اسمی) در واحدهای تولیدی فعال .......................................................... ١٦ -١‐٢
٦‐ نام کشورها و شرکت های سازنده ماشین آلات مورد استفاده در تولید محصول ...................................................................... ١٦ -١‐٢
٢‐بررسی وضعیت طرح های جدید و طرح های توسعه ...................................................................................................................................١٦ ‐٢
١‐ پیش بینی عرضه در بازار آینده کشور ...............................................................................................................................................١٨ ‐٢‐٢
٣‐ بررسی روند واردات محصول طی ٥ سال گذشته.........................................................................................................................................١٩ ‐٢
٤‐ جمع بندی عرضه ...............................................................................................................................................................................................٢٠ ‐٢
٥‐ بررسی روند مصرف طی ٥ سال گذشته ........................................................................................................................................................٢١ ‐٢
٦‐ بررسی روند صادرات طی ٥ سال گذشته.......................................................................................................................................................٢٢ ‐٢
٧‐ بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات در آینده......................................................................................................................................٢٢ ‐٢
١‐ برآورد میزان تقاضای داخل در آینده................................................................................................................................................٢٢ ‐٧‐٢
٢‐ جمع بندی و نتیجه گیری مطالعات بازار ..........................................................................................................................................٢٣ ‐٧‐٢
٣‐ بررسی اجمالی تکنولوژی و روش تولید محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها ............................................................................. ٢٤
١‐ نگاهی به روشتولید.........................................................................................................................................................................................٢٤ ‐٣
٢‐ مقایسه روشتولید معمول کشورمان با دیگر کشورهای جهان..................................................................................................................٢٤ ‐٣
٤‐ تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم در تولید محصول ...................................................................................................................٢٥
٥‐ بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی به همراه برآورد میزان سرمایه گذاری ثابت مورد نیاز ................................................................. ٢٦
١‐ زمین....................................................................................................................................................................................................................٢٧ ‐٥
٢‐ محوطه سازی.....................................................................................................................................................................................................٢٧ ‐٥
٣‐ عملیات ساختمانی .............................................................................................................................................................................................٢٨ ‐٥
٤‐ ماشین آلات تولیدی ..........................................................................................................................................................................................٢٨ ‐٥
٥‐ تجهیزات اصلی (آزمایشگاه، کارگاه)...............................................................................................................................................................٢٨ ‐٥
٦‐تاسیسات عمومی .................................................................................................................................................................................................٢٩ ‐٥
٧‐ وسایل اداری وخدماتی.....................................................................................................................................................................................٢٩ ‐٥
٨‐ ماشین آلات حمل و نقل..................................................................................................................................................................................٢٩ ‐٥
٩‐ هزینه های قبل از بهره برداری........................................................................................................................................................................٣٠ ‐٥
١٠ ‐ هزینه های پیشبینی نشده.........................................................................................................................................................................٣٠ ‐٥
١١ ‐ برآورد حداقل ظرفیت اسمی اقتصادیطرح...............................................................................................................................................٣٠ ‐٥
١‐ لحاظ کردن نقطه سربه سر تولید..................................................................................................................................................٣٠ ‐١١‐٥
٢‐ لحاظ کردن حداقل سود مورد انتظار ..............................................................................................................................................٣١ ‐١١‐٥
٦‐ برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالیانه و محل تامین آن .................................................................................................................................٣٤
١‐ معرفی قطعات و مواد اولیه اصلی و میزان مصرف آن ها...............................................................................................................................٣٤ ‐٦
٢‐ معرفی منابع تأمین مواد اولیه....................................................................................................................

تلفن :  منقضی شده
منطقه :  تهران
آدرس : 
تماس با آگهی دهنده ()
در مورد: مجموعه جامع طرح تولید الکترود با ظرفیت 2500 تن در سال+ آموزش های مرتبط با این طرح تولیدی
نام :
ایمیل یا تلفن :
پیام :

کلمات کلیدی :

آگهی های مرتبط