ورود کاربرانتازه وارديد؟ ثبت نام كنيد


آپلود ویدیو

با انتشار ویدیو در دالفک، مشتریان جدید را کشف کنید.
http://www.dalfak.com

پرداخت با کارتهای عضو شتاب

آگهی های جدید

دستگاه های فاطر الکترونیک در پویش طب یزد

شرکت پویش طب یزد عرضه کننده کلیه دستگاه های شرکت فاطر الکترونیک با کیفیت بسیار بالا و قیمت مناسب در مقایسه با موارد خارجی در خدمت کلیه مصرف کنندگان محترم می باشد.

تلفن تماس: 03535220403همراه:09139704099

دستگاه های شرکت فاطر الکترونیک

فیلم فتومتر کلینیکال عقربه ای با دایلوتر به همراه کمپرسورهوا(با طراحی جدید) 405

فیلم فتومتر کلینیکال عقربه ای با دایلوتر به همراه کمپرسورهوا(با طراحی جدید) 605

فیلم فتومتر کلینیکال دیجیتال با دایلوتر به همراه کمپرسورهوا(با طراحی جدید) 605

فیلم فتومتر کلینیکال دیجیتال دو زبانه(فارسی –لاتین) به همراه کمپرسورهوا 460

فیلم فتومتر کلینیکال دیجیتال با دایلوتر دو زبانه(فارسی –لاتین) به همراه کمپرسورهوا 461

فیلم فتومتر کلینیکال دیجیتال با دایلوتر فول اتوماتیک به همراه کمپرسورهوا 462

فیلم فتومتر صنعتی عقربه ای با دایلوتر به همراه کمپرسورهوا(با طرحی جدید) 605G

فیلم فتومتر صنعتی دیجیتال با دایلوتر به همراه کمپرسورهوا(با طرحی جدید) 620G

فیلم فتومتر صنعتی دیجیتال دوزبانه(فارسی و لاتین)به همراه کمپرسور هوا 160G

فیلم فتومتر صنعتی دیجیتال با دایلوتر دو زبانه(فارسی و لاتین) به همراه کمپرسول هوا 461G

فیلم فتو متر صنعتی دیجیتال با دایلوتر فول اتوماتیک به همراه کمپرسورهوا 462G

دایلوتر طرح کورنینگ برای فیلم فتومتر 805

کمپرسور هوا برای فیلم فتومتر 650

آب مقطر گیری یکبار تقطیر 4لیتر با کندانسور شیشه ای با طراحی جدید-دیجیتال 6004G

آب مقطرگیری یکبار تقطیر 4لیتر فول اتوماتیک تمام شیشه ای با طراحی جدید-دیجیتال 6104G

آب مقطرگیری دوبار تقطیر 4لیتر فول اتوماتیک تمام شیشه ای با طراحی جدید-دیجیتال 6204G

آب مقطرگیری دوبار تقطیر 4لیتر دوکندانسور شیشه ای با طراحی جدید-دیجیتال 6002

آب مقطر گیری یکبار تقطیر2 لیتر (طرحGFL) 6004

آب مقطر گیری یکبار تقطیر 4 لیتر فول اتوماتیک (طرحGFL) 6008

آب مقطر گیری یکبار تقطیر 8 لیتر فول اتوماتیک (طرحGFL) 6012

آب مقطر گیری یکبار تقطیر 12 لیتر فول اتوماتیک (طرحGFL) 6102

آب مقطر گیری دوبار تقطیر 2 لیتر فول اتوماتیک با کندانسور شیشه ای (طرحGFL) 6202

آب مقطر گیری دوبار تقطیر2لیتر فول اتوماتیک با دوکندانسور شیشه ای (طرحGFL) 6104

آب مقطر گیری دوبار تقطیر 4 لیتر فول اتوماتیک با کندانسور شیشه ای (طرحGFL) 6204

آب مقطر گیری دوبار تقطیر 4 لیتر فول اتوماتیک بادو کندانسور شیشه ای (طرحGFL) 6012

فور 240درجه 45لیتر با کنترل دقیق دیجیتال (پانل روی درب با طراحی جدید) U629

فور 240درجه 65لیتر با کنترل دقیق دیجیتال (پانل روی درب با طراحی جدید) U630

فور 240درجه 120لیتر با کنترل دقیق دیجیتال (پانل روی درب با طراحی جدید) U631

فور 240درجه 200لیتر با کنترل دقیق دیجیتال (پانل روی درب با طراحی جدید) U632

فور 240درجه 400لیتر با کنترل دقیق دیجیتال (پانل روی درب با طراحی جدید) U670

فور 240درجه 750لیتر با کنترل دقیق دیجیتال (پانل روی درب با طراحی جدید) U680

انکوباتور 100درجه 45لیتر با کنترل دقیق دیجیتال (پانل روی درب با طراحی جدید) B629

انکوباتور 100درجه 65لیتر با کنترل دقیق دیجیتال (پانل روی درب با طراحی جدید) B630

انکوباتور 100درجه 120لیتر با کنترل دقیق دیجیتال (پانل روی درب با طراحی جدید) B631

انکوباتور 100درجه 200لیتر با کنترل دقیق دیجیتال (پانل روی درب با طراحی جدید) B632

انکوباتور 100درجه 400لیتر با کنترل دقیق دیجیتال (پانل روی درب با طراحی جدید) B670

انکوباتور 100درجه 750لیتر با کنترل دقیق دیجیتال (پانل روی درب با طراحی جدید) B680

انکوباتور یخچالدار45 با کنترل دقیق دیجیتال (پانل روی درب با طراحی جدید) CB629

انکوباتور یخچالدار65 با کنترل دقیق دیجیتال (پانل روی درب با طراحی جدید) CB630

انکوباتور یخچالدار120 با کنترل دقیق دیجیتال (پانل روی درب با طراحی جدید) CB631

انکوباتور یخچالدار200 با کنترل دقیق دیجیتال (پانل روی درب با طراحی جدید) CB632

فور 240درجه 45لیتر با کنترل دقیق دیجیتال (پانل روی درب با طراحی جدید) U629P

فور 240درجه 65لیتر با کنترل دقیق دیجیتال با سیستم کنترل قابل برنامه ریزی U630P

فور 240درجه 120لیتر با کنترل دقیق دیجیتال با سیستم کنترل قابل برنامه ریزی U631P

فور 240درجه 200لیتر با کنترل دقیق دیجیتال با سیستم کنترل قابل برنامه ریزی U632P

فور 240درجه 400لیتر با کنترل دقیق دیجیتال با سیستم کنترل قابل برنامه ریزی U670P

فور 240درجه 750لیتر با کنترل دقیق دیجیتال با سیستم کنترل قابل برنامه ریزی U680P

انکوباتور 100درجه 45لیتر با کنترل دقیق دیجیتال با سیستم کنترل قابل برنامه ریزی B629P

انکوباتور 100درجه 65لیتر با کنترل دقیق دیجیتال با سیستم کنترل قابل برنامه ریزی B630P

انکوباتور 100درجه 120لیتر با کنترل دقیق دیجیتال با سیستم کنترل قابل برنامه ریزی B631P

انکوباتور 100درجه 200لیتر با کنترل دقیق دیجیتال با سیستم کنترل قابل برنامه ریزی B632P

انکوباتور 100درجه 400لیتر با کنترل دقیق دیجیتال با سیستم کنترل قابل برنامه ریزی B670P

انکوباتور 100درجه 750لیتر با کنترل دقیق دیجیتال با سیستم کنترل قابل برنامه ریزی B680P

انکوباتور یخچالدار45 با کنترل دقیق دیجیتال با سیستم کنترل قابل برنامه ریزی CB629P

انکوباتور یخچالدار65 با کنترل دقیق دیجیتال با سیستم کنترل قابل برنامه ریزی CB630P

انکوباتور یخچالدار120 با کنترل دقیق دیجیتال با سیستم کنترل قابل برنامه ریزی CB631P

انکوباتور یخچالدار200 با کنترل دقیق دیجیتال با سیستم کنترل قابل برنامه ریزی CB632P

بن ماری سولوژی7لیتری با کنترل دقیق الکترونیک(سایز ممرت جدید) W607S

بن ماری جوش دربدار7لیتری با ترموستات معمولی (سایز ممرت جدید) W607B

بن ماری 100درجه7لیتری با کنترل دقیق درجه حرارت و زمان دیجیتال W607D

بن ماری 100درجه 7لیتری با کنترل دقیق درجه حرارت و زمان دیجیتال قابل برنامه ریزی W607DP

بن ماری جوش حلقه ای 1و4خانه 7لیتری(سایز ممرت جدید) W607B4

بن ماری جوش حلقه ای 1و4خانه 7لیتری با کنترل دقیق درجه حرارت و زمان دیجیتال W607BD4

بن ماری سولوژی10لیتری با کنترل دقیق الکترونیک(سایز ممرت جدید) W610S

بن ماری جوش دربدار10لیتری با ترموستات معمولی (سایز ممرت جدید) W610B

بن ماری 100درجه10لیتری با کنترل دقیق درجه حرارت و زمان دیجیتال W610D

بن ماری 100درجه 10لیتری با کنترل دقیق درجه حرارت و زمان دیجیتال قابل برنامه ریزی W610DP

بن ماری جوش حلقه ای 10لیتری6خانه (سایز ممرت جدید) W610B6

بن ماری جوش حلقه ای 10لیتری 6خانه با کنترل دقیق درجه حرارت و زمان دیجیتال W610BD6

بن ماری سولوژی14لیتری با کنترل دقیق الکترونیک(سایز ممرت جدید) W614S

بن ماری جوش دربدار14لیتری با ترموستات معمولی (سایز ممرت جدید) W614B

بن ماری 100درجه14لیتری با کنترل دقیق درجه حرارت و زمان دیجیتال W614D

بن ماری 100درجه 14لیتری با کنترل دقیق درجه حرارت و زمان دیجیتال قابل برنامه ریزی W614DP

بن ماری جوش حلقه ای 14لیتری8خانه (سایز ممرت جدید) W614B8

بن ماری جوش حلقه ای 14لیتری 8خانه با کنترل دقیق درجه حرارت و زمان دیجیتال W614BD8

بن ماری سولوژی29لیتری با کنترل دقیق الکترونیک(سایز ممرت جدید) W629S

بن ماری جوش دربدار29لیتری با ترموسات معمولی (سایز ممرت جدید) W629B

بن ماری 100درجه29لیتری با کنترل دقیق درجه حرارت و زمان دیجیتال W629D

بن ماری 100درجه 29لیتری با کنترل دقیق درجه حرارت و زمان دیجیتال قابل برنامه ریزی W629DP

بن ماری جوش حلقه ای 29لیتری12خانه (سایز ممرت جدید) W629B12

بن ماری جوش حلقه ای 29لیتری 12خانه با کنترل دقیق درجه حرارت و زمان دیجیتال W629BD12

بن ماری شیکردار14لیتری با کنترل دور دقیق WS614

بن ماری شیکردار14لیتری با کنترل دور دقیق دور و حرارت دیجیتال WS614D

بن ماری شیکردار14لیتری با کنترل دور دقیق دور و حرارت دیجیتال قابل برنامه ریزی WS614DP

روتاتور ساده با کنترل دور و تایمر و چهار نوع هد مختلف FR600

روتاتور ساده با کنترل دور و تایمر و چهار نوع هد مختلف FR602

سانتریفوژ 16شاخه با کنترل دور و تایمر FS616

سانتریفوژ 16شاخه با کنترل دور و تایمر FS617

هود شیمیایی 21065100+شیرآلات و گاز+لامپUV+فن2800 CH610

هود شیمیایی 21065120+شیرآلات و گاز+لامپUV+فن2800 CH612

هود شیمیایی 21065150+شیرآلات و گاز+لامپUV+فن2800 CH615

هود شیمیایی تمام MDF21065100+شیرآلات و گاز+لامپUV+فن2800 CH610M

هود شیمیایی تمام MDF21065120+شیرآلات و گاز+لامپUV+فن2800 CH612M

هود شیمیایی تمام MDF 21065150+شیرآلات و گاز+لامپUV+فن2800 CH615M

هود میکروبی (لامینار) 22065120+با فیلتر هپا 990997+لامپUV+فن2800 LH610

ژرمیناتور200لیتر باکنترل دقیق دیجیتال با سیستم کنترل قابل برنامه ریزی X632P

ژرمیناتور400لیتر باکنترل دقیق دیجیتال با سیستم کنترل قابل برنامه ریزی X670P

ژرمیناتور500لیتر باکنترل دقیق دیجیتال با سیستم کنترل قابل برنامه ریزی X675P

کوره الکتریکی 1200درجه ابعاد 221010با کنترل دیجیتال FK100

کوره الکتریکی 1200درجه ابعاد 221010با کنترل دیجیتال قابل برنامه ریزی FK100P

کوره الکتریکی 1200درجه ابعاد 221517با کنترل دیجیتال FK160

کوره الکتریکی 1200درجه ابعاد 221517با کنترل دیجیتال قابل برنامه ریزی FK160P

کوره الکتریکی 1200درجه ابعاد 302020با کنترل دیجیتال FK200

کوره الکتریکی 1200درجه ابعاد 302020با کنترل دیجیتال قابل برنامه ریزی FK200P

کوره الکتریکی 1200درجه ابعاد 4030با کنترل دیجیتال قابل برنامه ریزی FK60RP

پلیت محافظ کف کوره از جنس سیمان نسوز مسلح با المنت 221010 FK61RP

پلیت محافظ کف کوره از جنس سیمان نسوز مسلح با المنت 302020 FK62RP

میکسر گیر بکسی با کنترل دور و تایمر معمولی FR603

میکسر گیر بکسی با کنترل دور و تایمردیجیتال FR604

آسیاب فکی جوکراشر طرح BB1 FR605

آسیاب دورانی طرح BB1 FR606

آسیاب میکرونیزه ابعاد مختلف براساس نوع کاربرد FR607

شیکر بزرگ 9060دائم کار تا 300کیلو گرم با کنترل معمولی دور و زمان FR608

شیکر بزرگ 9060دائم کار تا 300کیلو گرم با کنترل دیجیتال دور و زمان FR609

هاون الکتریکی طرح رج قابل سفارش با ابعاد مختلف FR608

شیکر الایزا با آداپتورهای مختلف MS601

شیکر لوله MS602

هات پلیت دیجیتال H602

هات پلیت مگنت دیجیتال HS602

هات پلیت H6000

هات پلیت مگنت HS6000

هات پلیت صفحه چدنی ترموستاتیک 3030 H600

هات پلیت صفحه چدنی دیجیتال 3030 HD600

هات پلیت صفحه چدنی ترموستاتیک 4530 H601

هات پلیت صفحه چدنی دیجیتال 4530 HD601

دستگاه شوف بالن تک خانه 250ml H610

دستگاه شوف بالن تک خانه 500ml H620

دستگاه شوف بالن تک خانه 1000ml H630

دستگاه شوف بالن تک خانه 2000ml H640

دستگاه شوف بالن تک خانه 250ml H613

دستگاه شوف بالن تک خانه 500ml H623

دستگاه شوف بالن تک خانه 250ml H616

دستگاه شوف بالن تک خانه 500ml H626

المنت فابریک بابت دستگاه شوف بالن 250ml EL610

المنت فابریک بابت دستگاه شوف بالن 500ml EL620

المنت فابریک بابت دستگاه شوف بالن 1000ml EL630

المنت فابریک بابت دستگاه شوف بالن 2000ml EL640

تصفیه آب یک قلو WF601

تصفیه آب دو قلو WF602

تصفیه آب سه قلو WF603

محلول استاندارد سدیم – پتالسیم – لیتیم برای فلیم فتومتر بسته 50 ویالی ST605A

محلول استاندارد سدیم – پتالسیم – لیتیم برای فلیم فتومتر بسته 5 ویالی ST605B

انکوباتور شیکر دار 100درجه 45لیتر با کنترل دقیق دیجیتال BS629

انکوباتور شیکر دار 100درجه 65لیتر با کنترل دقیق دیجیتال BS630

انکوباتور شیکر دار 100درجه 120لیتر با کنترل دقیق دیجیتال BS631

انکوباتور شیکر دار 100درجه 200لیتر با کنترل دقیق دیجیتال BS632

انکوباتور شیکر دار 100درجه 400لیتر با کنترل دقیق دیجیتال BS670

انکوباتور شیکر دار 100درجه 750لیتر با کنترل دقیق دیجیتال BS680

انکوباتوریخچال دار شیکر دار 45لیتر با کنترل دقیق دیجیتال CBS629

انکوباتوریخچالدار شیکر دار 65لیتر با کنترل دقیق دیجیتال CBS630

انکوباتوریخچالدار شیکر دار 120لیتر با کنترل دقیق دیجیتال CBS631

انکوباتوریخچا لدار شیکر دار 200لیتر با کنترل دقیق دیجیتال CBS632

همراه:09139704099

تلفن :  ۰۹۱۳۹۷۰۴۰۹۹
منطقه :  يزد
آدرس : 
تماس با آگهی دهنده ()
در مورد: دستگاه های فاطر الکترونیک در پویش طب یزد
نام :
ایمیل یا تلفن :
پیام :

کلمات کلیدی :