ورود کاربرانتازه وارديد؟ ثبت نام كنيد


آپلود ویدیو

با انتشار ویدیو در دالفک، مشتریان جدید را کشف کنید.
http://www.dalfak.com

پرداخت با کارتهای عضو شتاب

آگهی های جدید

LEINE LINDE نماینده انحصاری در ایران

LEINE LINDE نماینده انحصاری در ایران

قیمت : 02133993009-3399305-33993009-

507676-01

تاکو و اینکودر:
PILZ PNOZ

انواع اینکودر و شفت انکودر (INCREMENTAL & ABSOLUTE ENCODER)
1- از پالسهای 10 تا 10000
2- دارای ولتاژهای تغذیه 5 یا 9 الی 26 ولت
3- دارای شفت و بدون شفت (Haclow Shaft)
4- دارای 6 پالس خروجی مجزا


انواع تاکو ژنراتور (Tacho Generator)
1- دارای ولتاژهای خروجی 10 - 20 – 40 – 60 ولت به ازای هر rpm 1000
2- دارای دور rmp 4000 الی rmp 12000
3- دارای خروجی کابلی و کولتی
4- دارای درجه حفاظت 44IP الی 67IP

HUBNER
RADIO ENERGIE
BEI
SICK
Pepperl+Fuchs
LENORD
Absolute rotary encoder
LENORD
BAUER
LIKA ASM
HEIDENHAIN
ZODIAC
KUBLER
TR ELECTRONIC
Absolute rotary encoder Leine Linde
HALLOW SHAFTIFM
HENGSTLER
ELTRA
SIEMENS
STEGMANN

RSI 503 52 5VDC 1024ppr kablo cap10
507687-01 RSI 593-52 1024ppr 9-30VDC çap 10 1,5mt kabl.
507687-13 RSI 593-52 9-30VDC 5000ppr kablolu çap10 CLS
507692-01 RSI 503 52 9-30VDC 1024ppr 8pin soket cap10
512632-01 RHI 593-57 48ppr 9-30VDC çap12 1,5m kabl.
513678-06 RSI 503-63 2048ppr 5VDC çap6 1,5m kabl.
513678-40 RSI 503-63 2048ppr 5VDC çap6 6mt kabl.
514510-07 RSI 503 63 5VDC 5000ppr 1,5m kab.cap 10
514582-01 RSI 503 61 1024ppr 9-30VDC kablolu çap 10
514616-04 RSI 503 61 5VDC 100ppr çap 10 12pin soketli
514616-05 RSI 503 61 5VDC 1024ppr soketli cap 10
514927-03 RHI 504-59 9-30VDC 1024ppr 1,5mt kabl.
515209-14 RSI 503 51 9-30 VDC 1000ppr çap6 1,5mt kabl.
515209-22 RSI 503 51 9-30VDC 2500ppr cap 6 3mt kabl
515393-08 RSI 503 63 9-30VDC 2000ppr kabl.cap 6
515398-06 RSI 503 63 9-30VDC 1000ppr kab.cap 6
515398-08 RSI 503 63 9-30VDC 800ppr kabl.cap 6
515398-29 RSI 503 63 9-30VDC 2048ppr çap 6 kabl.
515398-60 RSI 503 63 9-30VDC 48ppr çap 6 kabl.
515412-07 RSI 503 63 5VDC 1250ppr çap 6 8pinPT soketli
515412-09 RSI 503 63 5VDC 100ppr çap 6 8pinPT soketli
515412-10 RSI 503-63 5000ppr 5VDC çap6 8pin soketli
515412-14 RSI 503-63 2000ppr 5VDC çap 6 8 pin soketli
515415-10 RSI 503-63 100ppr 9-30VDC çap 10 kabl.
515429-02 RSI 503-63 5000ppr 5VDC çap10 8pin soketli
515429-16 RSI 503-63 1440ppr 5VDC Rad.soketli
515430-02 RSI 503-63 100ppr 9-30VDC çap 6 1,5mt.kabl.
515430-11 RSI 503 63 9-30VDC 2500ppr çap 6 kablolu
515431-16 RSI 503 63 5VDC 2000 ppr Ax.kablolu cap 6
515463-05 RSI 503 51 5VDC 2000ppr soketli cap 10
515554-22 RSI 503 63 9-30VDC 5000ppr çap10 3mt.kabl.
515561-02 RSI 503 63 5VDC 1024ppr 1,5m kablo cap 6
515561-05 RSI 503 63 5VDC 2500 ppr kablo cap 6
515561-06 RSI 503 63 5VDC 2500 ppr 2mt kablo cap 6
515561-09 RSI 503 63 5VDC 2000 ppr Rad.kablolu cap 6
515888-02 RHI 503 56 5VDC 4096ppr cap 12 EML12 soket
515966-02 RHI 503 56 9-30VDC 240ppr çap 14 6pin soket
516176-05 RHI 503 57 9-30VDC 1024ppr çap 12 1,5mt kabl
516176-06 RHI 503 57 9-30VDC 500ppr 1,5mkablo cap 12
516176-08 RHI 503 57 9-30VDC 500ppr kablo cap 12
516192-09 RHI 503 57 5VDC 1024ppr 1,5mt kablo çap 12
516192-11 RHI 503 57 5VDC 1024ppr 2mt kablo cap 12
516192-22 RHI 503 57 5VDC 2048 ppr kablo cap 12
516196-02 RHI 503 57 9-30VDC 1024ppr çap 14 1,5mt kabl
516196-05 RHI 503 57 9-30VDC 2048ppr çap 14 kabl
516240-05 RHI 503-59 2500ppr 5VDC çap 12
516240-08 RHI 503-59 2048ppr 5VDC çap 12 kabl.
516240-11 RHI 503-59 4096ppr 5VDC çap 12 kabl6mt

Part No AÇIKLAMA
516249-03 RHI 503-59 2048ppr 9-30VDC çap 14 kabl.
516355-21 RSI 503-63 46ppr 9-30VDC çap 6 8pin Konn.
517591-03 RSI 503-51 2500ppr 5VDC çap6 konn.
517516-11 RSI 503 51 9-30VDC 100ppr soketli cap 10
517706-06 RSI 503-63 1440ppr 9-30VDC çap10 konn.
517885-11 RSI 503-61 360ppr çap6 konn.
517885-22 RSI 503 61 2000ppr 9-30VDC çap6 7mt kablolu
517885-22 RSI 503 61 1000ppr 9-30VDC kablolu çap 6
518583-02 RHI 503-56 1024ppr 9-30VDC çap 12, 12pinkon
519414-01 RSI 593 63 1250ppr 5VDC çap6 fly soket
520672-01 RSI 593-52 1000ppr 9-30VDC çap 6 soketli
521590-01 RSI 593-51 100ppr 9-30VDC 10mm kablolu
521661-08 RHI 503 500ppr 9-30VDC kabl.
521741-07 RHI 503-57 1000ppr 5VDCTTL "
521804-04 RSI 503-61 10000ppr çap 10 5VDC 8pin PTkon.
521804-08 RSI503-61 5000ppr 5VDC çap10 8pin PT kon.
524737-01 RHI 593-56 30ppr çap 10, 9-30V HTL 12m pur kab.
526648-02 RHI 503-56 2048ppr 5VDC TTL çap10, 12pin kon.
526471-08 RSI 503-63 400ppr 9-30VDC HTL cap6 8pin kon.
527235-05 RSI 505 9-30VDC 250ppr
527848-05 RSI 503-63,9-30VDC,2048ppr,6mm cap,kab.RS422
529808-02 RHI 593-57 2500ppr çap 14, 9-30VDCHTL kabl
531564-01 RHI 503 59 5VDC 4096ppr kablolu çap 14
531888-01 RHI 503-57 1024ppr 5VDCTTL 14mm çap soket
531398-07 RSI 503-51 1024ppr 9-30VDC 6mm terminal bağ.
533236-01 Flanş kaplin (******** encodere uygun)
534024-01 6mm-6mm bellow kaplin
534024-02 10mm-10mm bellow kaplin
534024-03 12mm-12mm bellow kaplin
534184-01 Tork Braketi
534796-01 RHI 593-59 5VDC 4096ppr 14mm çap kabl.TTL
535425-05 RHI 503-59 9-30VDC 1024ppr 10mm çap kab.HTL
544697-05 RSD 525-52 1024/100 9-30VDC çap 10 kabl.
544697-31 RSD 525-52 1024/100 9-30VDC çap10 2,5mt kab
547306-02 RSI 503 63 9-30VDC 100ppr çap 12 soketli
549845-01 RSA 608-63 9-36VDC 6mm kabl.absolute
549846-01 RSA 608 63 9-36VDC 6mm kabl.absolute 25Bit
549848-01 RSA 607-61 9-36VDC 10mm 13bit M12 kablosuz
549849-01 RSA 608-61 9-36VDC 10mm kabl.absolute
549853-01 RHA 607-58 9-30VDC 12mm 13bit Profibus
549856-01 RHA 608 9-30VDC 25bit multi.12mm milli P.Bus
556020-11 RSI 503-61 5VDC 4096p çap10mm TTL kablolu
573294-01 RHI 593-59 9-30VDC 1024ppr çap12 Rad.kabl.
576218-01 RSA 608-63 5VDC 6mm 17pin EML absolute
576457-01 RSA 608-63 9-30VDC 6mm 25bit Multi 17pin EML
576463-01 RHA 608-58 9-30VDC 12mm 8192SSG 17pin EML
576640-01 RSA 608-61 5VDC, 10mm, 8192SENB 17pin EML absolute
576646-01 RSA 608-61 10-30VDC 10mm 25bit SSI 17pinEM
576672-01 RHA 607-61 10-30VDC,10mm,13bit SSI,17pin EML

Part No AÇIKLAMA
576771-01 RHA 698-58 5VDC, 12mm, 8192SENB 5mt Kabl.
579733-03 RHI 504-57 9-30VDC 12mmTHS 2500ppr 10mt kab
579733-07 RHI 504-57 9-30VDC 12mmTHS 1024ppr 2mt kab
580480-01 RSA 698-61 5VDC 512ppr
816012-01 IHA608 12mmHS 25bit multi SSI Gray 17pin kon
********6-1024
********6-1024
********6-1024
********6-1000
********6-5000
********6-1024
********6-1024
********6-2048
********0-60
********6-1024
********5-1024
********5-2048
********5-1024
********5-2048 yeni kod 729677-02
********6-1024
********5-1024
********6-1024
********5-4096
********0-1024
********0-1024
********7-1024 ADS özelliği var
********7-2048 ADS özelliği var
********4-2048
********1-15-1024 15-1024ppr Duo Encoder
********4-2048 2048-2048ppr Duo Encoder
پیمان الکتریک
تلفن های تماس:
دارای 15 خط
تلفن: *********** ******** /******** /
فکس:***********
(مهندس مقدم)
***********
آدرس : تهران، لاله زار جنوبی، کوچه بوشهری، مجتمع تجاری تهران الکتریک، واحد 203

تلفن :  منقضی شده
منطقه :  تهران
آدرس :  تهران - لاله زار جنوبی، مجتمع تجاری تهران الکتریک واحد 203
تماس با آگهی دهنده ()
در مورد: LEINE LINDE نماینده انحصاری در ایران
نام :
ایمیل یا تلفن :
پیام :

کلمات کلیدی :
eltra KUBLER BEI LENORD Absolute rotary encoder BAUER STEGMANN PILZ PNOZ zodiac Radio Energie HENGSTLER siemens 1 sick HEIDENHAIN HUBNER LIKA ASM TR ELECTRONIC Absolute rotary encoder Leine Linde HALLOW SHAFTIFM

آگهی های مرتبط