ورود کاربرانتازه وارديد؟ ثبت نام كنيد


آپلود ویدیو

با انتشار ویدیو در دالفک، مشتریان جدید را کشف کنید.
http://www.dalfak.com

پرداخت با کارتهای عضو شتاب

آگهی های جدید

قابل توجه مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی (لیست قیمت مواد آزمایشگاهی شرکت کیمیا تهران اسید)

شامل شرح کالا بسته بندی کد کالا قیمت یک بسته
1. آب اکسیژنه مرک آلمان 5/2 لیتری 108597 648.000 ریال
2. آب کروماتوگرافی 2.5 لیتری 115133 مرک آلمان 359.000ریال
3. آب دوتره (دوتریوم اکساید) 100 میلی لیتری مرک آلمان 4.780.000ریال
4. آگاروز 25 گرمی مرک آلمان798.000ریال
5. آگار 1 کیلویی مرک آلمان 1.998.000ریال
6. آلفا نفتول مرک آلمان 250 گرمی 822289 349.000 ریال
7. آلفا نفتیل امین مرک آلمان100 گرمی822291 349.000 ریال
8. آلومینیوم بوتیلات 820054 مرک آلمان 100 گرمی 598.000ریال
9. آلومینیوم سولفات 6 آبه مرک آلمان1 کیلویی101102 888.000
10. آلومینیوم نیترات بدون آب مرک آلمان1 کیلویی 101086 895،000رالت
11. آلومینیوم هیدرواکساید 1 کیلویی مرک آلمان 690.000ریال
12. آمونیاک 25% مرک آلمان2،5 لیتری105422 398.000رالI
13. آلوم دو پتاس (آلومینیوم پتاسیم سولفات) مرک آلمان1 کیلویی101042 749.000راله
14. آمونیوم استات مرک آلمان1 کیلویی101115 748،000رالی
15. آمونیوم آیرونII سولفات مرک آلمان1 کیلویی103791 748.000رال،
16. آمونیوم ایرون III سولفات مرک آلمان 1 کیلویی 103776 748،000رالل
17. آمونیوم سولفات مرک آلمان1 کیلویی101216 644.000رال0
18. آمونیوم کربنات 101136 مرک آلمان 250 گرمی 398.000ریال
19. آمونیوم فلوراید 101164 مرک آلمان 1 کیلویی 960.000ریال
20. آمونیوم بی کربنات 101131 5 کیلویی مرک آلمان 1.490.000ریال
21. آمونیوم کلراید مرک آلمان1 کیلویی 100924 رال.649.000
22. آمونیوم مونو وانادات مرک آلمان100 گرمی 101226 898.000رال7
23. آمونیوم سریم نیترات 102276 بسته 100گرمی مرک آلمان 1.098.000ریال
24. آمونیوم نیترات مرک آلمان1 کیلویی101188 598،000رال7
25. آمونیوم هپتا مولیبدات 4 آبه مرک آلمان 1 کیلویی 101181 4.480.000رالل
26. دی آمونیوم هیدروژن فسفات مرک آلمان 500گرمی 101206 رال1498.000
27. آمونیوم دی هیدروژن فسفات مرک آلمان500 گرمی 101124 498.000رال0
28. آمینو آنتی پیرین 10 گرمی 107293 مرک آلمان 559.000 ریال
29. آمینو نفتول سولفونیک اسید 821949 مرک آلمان 250 گرمی 698.000ریال
30. آلیزارین رد مرک آلمان 100 گرمی 106279 1.180.000رال،
31. آنیلین مرک آلمان1 لیتری822256 579،000رالل
32. آیرون II کلرید 4 آبه مرک آلمان1 کیلویی103860 989،000رال0
33. آیرون II سولفات 7 آبه مرک آلمان1کیلویی103965 749.000رال،
34. آیرون (آهن ) III سولفات 500 گرمی آزمایشگاهی ساخت چین 388.000ریال
35. آیرون III نیترات مرک آلمان1 کیلویی103883 795.000رال
36. اتانول مرک آلمان 2.5 100986 749.000رال
37. اتیل آکریلات 800836 مرک آلمان بسته 1 لیتری 828.000ریال
38. اتیل استات مرک آلمان2،5 لیتری100864 599.000رالل
39. اتیلن گلیکول مرک آلمان2،5 لیتری100949 948.000رال0
40. triاتیل آمین هیدروکلراید مرک آلمان 250 گرمی 800874 698،000راله
41. اتیل متیل کتون مرک آلمان2،5 لیتری106014 1.080.000رال8
42. استارچ (نشاسته) مرک آلمان1 کیلویی 111685 1.488.000رال0
43. استیل استون مرک آلمان1 لیتری 800023 799.000رال0
44. استوفنون مرک آلمان 1 لیتری800028 448.000رال.
45. استون مرک آلمان مرک آلمان2،5 لیتری 100013 585.000رال1
46. استون مرک آلمان مرک آلمان2،5 لیتری 100014 485.000رال
47. استونیتریل (کرماتوگرافی) مرک آلمان 2،5 لیتری 100030 1.190.000رالل
48. استرانسیوم کربنات 500 گرمی مرک المان 1.569.000ریال
49. اسپکتروملت A14 کمک ذوب ساخت مرک آلمان 111724 بسته 1 کیلویی4.980.000ریال
50. اسپکتروملت A10 کمک ذوب ساخت مرک آلمان 110783 بسته 1 کیلویی 3.980.000ریال
51. اسکوالان مرک آلمان 814605 بسته 100 میلی لیتری 3.980.000ریال
52. اسید استیک گلاسیالpa مرک آلمان 2.5 لیتری 100056 390،000رال9
53. اسید اولئیک مرک آلمان1 لیتری 100471 978.000رال0
54. اسید اسپارتیک مرک آلمان 100گرمی100126 549.000رال0
55. اسید اگزالیک 2آبه مرک آلمان 1 کیلویی100492 648.000رالی
56. اسید اوریک مرک آلمان 100 گرمی100817 449،000رال0
57. اسید پریودیک مرک آلمان 100 گرمی 822288 948،000رال0
58. اسید بنزوئیک مرک آلمان 100 گرمی 100136 389.000رال،
59. اسید بوریک مرک آلمان 1 کیلویی 100165 689.000ریال
60. اسید تارتاریک مرک آلمان 1 کیلویی100802 848،000رال،
61. اسید تیوگلیکولیک مرک آلمان 1 لیتری 822336 798.000رال0
62. اسید پیکریک هلندی 500 گرمی 799.000رال3
63. اسید سولفوریک مرک آلمان 2،5 لیتری100731 498.000رال0
64. اسید سالسیلیک 100 گرمی مرک آلمان 818731 349.000ریال
65. اسید سولفو سالسیلیک مرک آلمان 1 کیلویی 800691 1.390.000رال0
66. اسید سولفانیلیک 100686 مرک آلمان 100گرمی 399.000ریال
67. اسید سولفانیلیک 822338 مرک آلمان 1 کیلویی 789.000ریال
68. اسید سالیسیلیک مرک آلمان 1 کیلویی100631 759.000رال9
69. اسید سیتریک مرک آلمان 1 کیلویی100244 599.000رال،
70. اسید فسفریک مرک آلمان 2،5 لیتری100563 748.000رال.
71. اسید فلوریدریک مرک آلمان 2،5 لیتری100337 1.200.000رال9 **
72. اسید فورمیک مرک آلمان 2،5 لیتری 100264 748.000رال0
73. اسید فتالیک 1 کیلویی فلوکا سویس 938.000ریال
74. اسید فیتیک 25 گرمی زیگما آمریکا 1.590.000 ریال
75. اسید گلوتامیک 250 گرمی مرک آلمان 100291 788.000 ریال
76. اسید گلی اگزالات 25 گرمی مرک آلمان 858.000ریال
77. اسید لاکتیک مرک آلمان 2،5 لیتری100366 1.044.000رال،
78. اسیدهیدروکلریک (کلریدریک ) مرک آلمان 2،5 لیتری100314 358.000رال0
79. اسید پرکلریک 70% مرک آلمان 2،5 لیتری100519 2.248.000ریال
80. اسید نیتریک مرک آلمان 2،5 لیتری 100456 488.000رالل
81. اسید متا فسفریک مرک آلمان 100 گرمی100546 699.000رال0
82. اسید مالئیک 1 کیلویی مرک المان 800380 748.000ریال
83. اسید مولیبدیک 1 کیلویی مرک آلمان 100400 آرت 3.600.000ریال
84. اسمیوم تترا اکسید 5 میلی لیتری مرک آلمان 788.000ریال
85. استایرن مرک آلمان 1 لیتری 807679 549.000رال0
86. استامید مرک آلمان 100 گرمی 822343 385.000ریال
87. اریوکروم بلک تی مرک آلمان 100 گرمی103170 748.000رال0
88. اکسیداز مرک آلمان 10 گرمی 994.000رال2
89. اکسید مس مرک آلمان500 گرمی102761 959.000رال2
90. ال سیستئین هیدرو کلراید مرک آلمان 25 گرمی 102839 349.000رال9
91. ال پرولین مرک آلمان 10 گرمی 107434 459.000رال.
92. ال آلانین 25 گرمی سیگما آمریکا 494.000 ریال
93. ال آرژنین مرک آلمان 100 گرمی 101542 598.000رال.
94. ال آرابینوز 25 گرمی زیگما آمریکا 778.000 ریال
95. ال آسپارژین مونو هیدرات 101566 ساخت مرک آلمان 100 گرمی 698.000ریال
96. اریکروم بلک تی مرک آلمان 25 گرمی 159133 رالل558.000
97. ارسنیک اکساید 100 گرمی مرک آلمان 398.000ریال
98. اکریل آمید مرک آلمان 1کیلویی 800830 رال 598.000
99. ان آمیل الکل مرک آلمان 2،5 لیتری 807500 878،000رال0
100. انتلان مرک آلمان500 میلی 598،000رال
101. ان پنتان مرک آلمان 1 لیتری 107176 584،000رال
102. ان هپتان مرک آلمان 1 لیتری 104365 598.000رال
103. ان نفتیل آمین مرک آلمان 100 گرمی822291 368.000رال
104. ان هگزان مرک آلمان 2.5 لیتری 104368 635.000رال0
105. آنتراسین مرک آلمان 100گرمی 820109 449.000رال0
106. اوره مرک آلمان 1 کیلویی 818710 394.000رالل
107. اورنج جی مرک آلمان 25 گرمی 115925 699.000رال0
108. اورتو فنانترولین 10 گرمی مرک آلمان 107225 928.000ریال
109. ائوزین بلو مرک آلمان 100 گرمی 115934 2.380.000رال0
110. ایزوبوتیل متیل کتون مرک آلمان 2،5 لیتری106146 1.269.000رال.
111. ایزو آمیل الکل مرک آلمان 2،5 لیتری822255 1.125.000رال4
112. ایزو بوتانل مرک آلمان 1 لیتری 100985 344.000رال
113. ایزو پروپیل مریستات 1 لیتری مرک آلمان 822102 798.000ریال
114. ایزو پنتیل الکل 1 لیتری مرک آلمان 789.000ریال
115. ایندول مرک آلمان 100 گرمی 822281 2.090.000رال
116. ایندول استیک اسید مرک آلمان 10 گرمی 100353 498.000رال0
117. ایندول بوتیریک اسید مرک آلمان 5 گرمی100354 748.000رالل
118. ایندیم کلراید 10 گرمی آلفا آمریکا 2.890.000 ریال
119. ایریدیوم کلراید 50 گرمی سروا آمریکا 2.590.000 ریال
120. اورسینول 5 گرمی مرک آلمان 429.000 ریال
121. باریم کلراید 2 آبه مرک آلمان 1 کیلویی 101717 494.000رال0
122. باریم پراکساید 1 کیلویی 101740 مرک آلمان 1.898.000ریال
123. باریم استات مرک آلمان 1 کیلویی 101704 1.190.000رال0
124. باریم دی فنیل آمین سولفونیک اسید 100255 مرک آلمان 5گرمی 959.000ریال
125. باریم سولفات مرک آلمان 5 کیلویی101750 1.980.000رالل
126. بافر PH1 مرک آلمان1 لیتری 109432 695.000 ریال
127. بافر PH10 مرک آلمان1 لیتری 109409 395.000 ریال
128. برم مرک آلمان 250 میلی لیتری820171 928.000رال0
129. برومو تیمول بلو مرک آلمان 25 گرمی103026 1.390.000رال
130. بروسین سولفات زیگما آمریکا 25گرمی 890.000ریال
131. برموفنل بلو مرک آلمان 25 گرمی 108122 1.398.000رال0
132. برموکروزول گرین مرک آلمان 25 گرمی108121 2.080.000رال3
133. برومو کروزول رد 5 گرمی مرک آلمان 428.000ریال
134. بنزوئیل پر اکساید مرک آلمان250 گرمی801641 388.000رال.
135. بنزو سولفونیل کلراید 500 گرمی مرک آلمان 598.00 ...

تلفن :  منقضی شده
منطقه :  تهران
آدرس :  تهران - خيابان 17 شهريور جنوبي چهار راه تير دوقلو خيابان قاسم مهاجر پلاک 56
تماس با آگهی دهنده ()
در مورد: قابل توجه مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی (لیست قیمت مواد آزمایشگاهی شرکت کیمیا تهران اسید)
نام :
ایمیل یا تلفن :
پیام :

کلمات کلیدی :
5 ليتري100864 599.000رالل 27. آمونيوم دي هيدروژن فسفات مرک آلمان500 گرمي 101124 498.000رال0 26. دي آمونيوم هيدروژن فسفات مرک آلمان 500گرمي 101206 رال1498.000 25. آمونيوم هپتا موليبدات 4 آبه مرک آلمان 1 کيلويي 101181 4.480.000رالل 000رال7 24. آمونيوم نيترات مرک آلمان1 کيلويي101188 598 23. آمونيوم سريم نيترات 102276 بسته 100گرمي مرک آلمان 1.098.000ريال 22. آمونيوم مونو وانادات مرک آلمان100 گرمي 101226 898.000رال7 21. آمونيوم کلرايد مرک آلمان1 کيلويي 100924 رال.649.000 20. آمونيوم بي کربنات 101131 5 کيلويي مرک آلمان 1.490.000ريال 28. آمينو آنتي پيرين 10 گرمي 107293 مرک آلمان 559.000 ريال 29. آمينو نفتول سولفونيک اسيد 821949 مرک آلمان 250 گرمي 698.000ريال 30. آليزارين رد مرک آلمان 100 گرمي 106279 1.180.000رال 38. اتيل استات مرک آلمان2 37. اتيل آکريلات 800836 مرک آلمان بسته 1 ليتري 828.000ريال 36. اتانول مرک آلمان 2.5 100986 749.000رال 35. آيرون III نيترات مرک آلمان1 کيلويي103883 795.000رال 33. آيرون II سولفات 7 آبه مرک آلمان1کيلويي103965 749.000رال 000رال0 32. آيرون II کلريد 4 آبه مرک آلمان1 کيلويي103860 989 31. آنيلين مرک آلمان1 ليتري822256 579 19. آمونيوم فلورايد 101164 مرک آلمان 1 کيلويي 960.000ريال 18. آمونيوم کربنات 101136 مرک آلمان 250 گرمي 398.000ريال 17. آمونيوم سولفات مرک آلمان1 کيلويي101216 644.000رال0 8. آلومينيوم بوتيلات 820054 مرک آلمان 100 گرمي 598.000ريال 7. آلفا نفتيل امين مرک آلمان100 گرمي822291 349.000 ريال 6. آلفا نفتول مرک آلمان 250 گرمي 822289 349.000 ريال 5. آگار 1 کيلويي مرک آلمان 1.998.000ريال 4. آگاروز 25 گرمي مرک آلمان798.000ريال 2. آب کروماتوگرافي 2.5 ليتري 115133 مرک آلمان 359.000ريال شامل شرح کالا بسته بندي کد کالا قيمت يک بسته 9. آلومينيوم سولفات 6 آبه مرک آلمان1 کيلويي101102 888.000 10. آلومينيوم نيترات بدون آب مرک آلمان1 کيلويي 101086 895 000رالت 000رالل 16. آمونيوم ايرون III سولفات مرک آلمان 1 کيلويي 103776 748 15. آمونيوم آيرونII سولفات مرک آلمان1 کيلويي103791 748.000رال 000رالي 14. آمونيوم استات مرک آلمان1 کيلويي101115 748 5 ليتري105422 398.000رالI 11. آلومينيوم هيدرواکسايد 1 کيلويي مرک آلمان 690.000ريال

آگهی های مرتبط