ورود کاربرانتازه وارديد؟ ثبت نام كنيد


آپلود ویدیو

با انتشار ویدیو در دالفک، مشتریان جدید را کشف کنید.
http://www.dalfak.com

پرداخت با کارتهای عضو شتابنیازمندیا، انتخاب مدیران و بازاریابان موفق

ثبت نام كنيدتبلیغات

آگهی های کنکور

 • منابع آزمون ارشد علوم تشريحي

  منابع آزمون ارشد علوم تشريحي

  منابع آزمون ارشد علوم تشريحي وزارت بهداشت 5526 منابع آزمون کارشناسي ارشد علوم تشريحي– منابع زبان عمومي علوم پزشکي ?- Active Skills for Reading (1, 2, 3, ....

 • منابع آزمون ارشد سلامت سالمندي

  منابع آزمون ارشد سلامت سالمندي

  منابع آزمون ارشد سلامت سالمندي وزارت بهداشت 5524 منابع آزمون کارشناسي ارشد سلامت سالمندي– منابع زبان عمومي علوم پزشکي ?- Active Skills for Reading ....

 • خریدارکتب دسته دوم رشته مدیریت دولتی دوره دکتری

  خریدارکتب دسته دوم رشته مدیریت دولتی دوره دکتری

  خریدارکتب کنکوری مدرسان شریف یا ماهان یا امیرکبیردسته دوم رشته مدیریت دولتی دوره دکتری می باشم 09188528138 ....

 • منابع آزمون ارشد ژورناليسم پزشکي

  منابع آزمون ارشد ژورناليسم پزشکي

  منابع آزمون ارشد ژورناليسم پزشکي وزارت بهداشت 5517 منابع آزمون کارشناسي ارشد ژورناليسم پزشکي– منابع زبان عمومي علوم پزشکي ?- Active Skills for ....

 • منابع آزمون ارشد رفاه اجتماعي

  منابع آزمون ارشد رفاه اجتماعي

  منابع آزمون ارشد رفاه اجتماعي وزارت بهداشت 5522 منابع آزمون کارشناسي ارشد رفاه اجتماعي– منابع زبان عمومي علوم پزشکي ?- Active Skills for Reading (1, ....

 • منابع آزمون ارشد حشره شناسي پزشکي

  منابع آزمون ارشد حشره شناسي پزشکي

  منابع آزمون ارشد حشره شناسي پزشکي و مبارزه با ناقلين وزارت بهداشت 5519 منابع آزمون کارشناسي ارشد حشره شناسي پزشکي و مبارزه با ناقلين– منابع ....

 • منابع آزمون ارشد تکنولوژي گردش خون

  منابع آزمون ارشد تکنولوژي گردش خون

  منابع آزمون ارشد تکنولوژي گردش خون وزارت بهداشت 5518 منابع آزمون کارشناسي ارشد تکنولوژي گردش خون– منابع زبان عمومي علوم پزشکي ?- Active Skills ....

 • منابع آزمون ارشد فناوري تصويربرداري پزشکي

  منابع آزمون ارشد فناوري تصويربرداري پزشکي

  منابع آزمون ارشد فناوري تصويربرداري پزشکي وزارت بهداشت 5525 منابع آزمون کارشناسي ارشد فناوري تصويربرداري پزشکي– منابع زبان عمومي علوم پزشکي ?- ....

 • منابع آزمون ارشد بهداشت و ايمني مواد غذايي

  منابع آزمون ارشد بهداشت و ايمني مواد غذايي

  منابع آزمون ارشد بهداشت و ايمني مواد غذايي وزارت بهداشت 5513 منابع آزمون کارشناسي ارشد بهداشت و ايمني مواد غذايي– منابع زبان عمومي علوم پزشکي ?- ....

 • منابع آزمون ارشد ارزيابي فناوري سلامت

  منابع آزمون ارشد ارزيابي فناوري سلامت

  منابع آزمون ارشد ارزيابي فناوري سلامت وزارت بهداشت 5511 منابع آزمون کارشناسي ارشد ارزيابي فناوري سلامت– منابع زبان عمومي علوم پزشکي ?- ....

 • منابع آزمون ارشد انفورماتيک پزشکي

  منابع آزمون ارشد انفورماتيک پزشکي

  منابع آزمون ارشد انفورماتيک پزشکي وزارت بهداشت 5510 منابع آزمون کارشناسي ارشد انفورماتيک پزشکي– منابع زبان عمومي علوم پزشکي ?- Active Skills ....

 • منابع آزمون ارشد اکولوژي انساني

  منابع آزمون ارشد اکولوژي انساني

  منابع آزمون ارشد اکولوژي انساني وزارت بهداشت 5509 منابع آزمون کارشناسي ارشد اکولوژي انساني– منابع زبان عمومي علوم پزشکي ?- Active Skills for Reading ....

 • منابع آزمون ارشد ارگونومي

  منابع آزمون ارشد ارگونومي

  منابع آزمون ارشد ارگونومي وزارت بهداشت 5508 منابع آزمون کارشناسي ارشد ارگونومي– منابع زبان عمومي علوم پزشکي ?- Active Skills for Reading (1, 2, 3, 4, 5). Neil ....

 • منابع آزمون ارشد اقتصاد بهداشت

  منابع آزمون ارشد اقتصاد بهداشت

  منابع آزمون ارشد اقتصاد بهداشت وزارت بهداشت 5507 منابع آزمون کارشناسي ارشد آموزش بهداشت– منابع زبان عمومي علوم پزشکي ?- Active Skills for Reading (1, ....

 • منابع آزمون ارشد اعضاي مصنوعي

  منابع آزمون ارشد اعضاي مصنوعي

  منابع آزمون ارشد اعضاي مصنوعي وزارت بهداشت 5506 منابع آزمون کارشناسي ارشد آموزش بهداشت– منابع زبان عمومي علوم پزشکي ?- Active Skills for Reading (1, ....

 • منابع آزمون ارشد اقتصاد بهداشت

  منابع آزمون ارشد اقتصاد بهداشت

  منابع آزمون ارشد اقتصاد بهداشت وزارت بهداشت 5507 منابع آزمون کارشناسي ارشد آموزش بهداشت– منابع زبان عمومي علوم پزشکي ?- Active Skills for Reading (1, ....

 • منابع آزمون ارشد اعضاي مصنوعي

  منابع آزمون ارشد اعضاي مصنوعي

  منابع آزمون ارشد اعضاي مصنوعي وزارت بهداشت 5506 منابع آزمون کارشناسي ارشد آموزش بهداشت– منابع زبان عمومي علوم پزشکي ?- Active Skills for Reading (1, ....

 • معرفي مرجع اخبار دانشگاهي، سايت تخصصي اخبار دانشگاهي

  معرفي مرجع اخبار دانشگاهي، سايت تخصصي اخبار دانشگاهي

  معرفي مرجع اخبار دانشگاهي، سايت تخصصي اخبار دانشگاهي مرجع اخبار دانشگاهي (UNR) با هدف ارسال اخبار آزمون‌ها و اطلاعات آموزشي در مقاطع کارداني، ....

 • منابع آزمون ارشد اپيدميولوژي

  منابع آزمون ارشد اپيدميولوژي

  منابع آزمون ارشد اپيدميولوژي وزارت بهداشت 5504 منابع آزمون کارشناسي ارشد آموزش بهداشت– منابع زبان عمومي علوم پزشکي ?- Active Skills for Reading (1, 2, ....

 • منابع آزمون ارشد آمار زيستي

  منابع آزمون ارشد آمار زيستي

  منابع آزمون ارشد آمار زيستي وزارت بهداشت 5502 منابع آزمون کارشناسي ارشد آمار زيستي– منابع زبان عمومي علوم پزشکي ?- Active Skills for Reading (1, 2, 3, 4, ....

 • منابع آزمون ارشد آموزش بهداشت

  منابع آزمون ارشد آموزش بهداشت

  منابع آزمون ارشد آموزش بهداشت وزارت بهداشت 5501 منابع آزمون کارشناسي ارشد آموزش بهداشت– منابع زبان عمومي علوم پزشکي ?- Active Skills for Reading (1, ....

 • منابع آزمون ارشد علوم خاک

  منابع آزمون ارشد علوم خاک

  منابع آزمون ارشد علوم خاک سراسري و آزاد 1308 منابع آزمون کارشناسي ارشد علوم خاک– منابع زبان عمومي 1- کتاب گرامر کاربردي زبان انگليسي، شهاب ....

 • منابع آزمون ارشد جنگلداري

  منابع آزمون ارشد جنگلداري

  منابع آزمون ارشد جنگلداري سراسري و آزاد 1307 منابع آزمون کارشناسي ارشد جنگلداري – منابع زبان عمومي 1- کتاب گرامر کاربردي زبان انگليسي، شهاب ....

 • منابع آزمون ارشد ترويج و آموزش کشاورزي

  منابع آزمون ارشد ترويج و آموزش کشاورزي

  منابع آزمون ارشد زمين شناسي سراسري و آزاد 1306 منابع آزمون کارشناسي ارشد ترويج و آموزش کشاورزي– منابع زبان عمومي 1- کتاب گرامر کاربردي زبان ....

 • منابع آزمون ارشد علوم باغباني

  منابع آزمون ارشد علوم باغباني

  منابع آزمون ارشد علوم باغباني سراسري و آزاد 1305 منابع آزمون کارشناسي ارشد علوم باغباني– منابع زبان عمومي 1- کتاب گرامر کاربردي زبان انگليسي، ....

 • منابع آزمون ارشد اقتصاد کشاورزي

  منابع آزمون ارشد اقتصاد کشاورزي

  منابع آزمون ارشد اقتصاد کشاورزي سراسري و آزاد 1304 منابع آزمون کارشناسي ارشد اقتصاد کشاورزي– منابع زبان عمومي 1- کتاب گرامر کاربردي زبان ....

 • منابع آزمون ارشد زراعت

  منابع آزمون ارشد زراعت

  منابع آزمون ارشد زراعت سراسري و آزاد 1303 منابع آزمون کارشناسي ارشد زراعت– منابع زبان عمومي 1- کتاب گرامر کاربردي زبان انگليسي، شهاب اناري ....

 • منابع آزمون ارشد مهندسي کشاورزي آب

  منابع آزمون ارشد مهندسي کشاورزي آب

  منابع آزمون ارشد مهندسي کشاورزي آب سراسري و آزاد 1302 منابع آزمون کارشناسي ارشد مهندسي کشاورزي آب– منابع زبان عمومي 1- کتاب گرامر کاربردي ....

 • منابع آزمون ارشد آبخيزداري

  منابع آزمون ارشد آبخيزداري

  منابع آزمون ارشد آبخيزداري سراسري و آزاد 1301 منابع آزمون کارشناسي ارشد آبخيزداري– منابع زبان عمومي 1- کتاب گرامر کاربردي زبان انگليسي، ....

 • منابع آزمون ارشد مهندسي نفت

  منابع آزمون ارشد مهندسي نفت

  منابع آزمون ارشد مهندسي نفت سراسري و آزاد 1253 منابع آزمون کارشناسي ارشد مهندسي نفت– منابع زبان عمومي 1- کتاب گرامر کاربردي زبان انگليسي، ....

 • منابع آزمون ارشد ايمني صنعتي

  منابع آزمون ارشد ايمني صنعتي

  منابع آزمون ارشد ايمني صنعتي سراسري و آزاد 1294 منابع آزمون کارشناسي ارشد ايمني صنعتي– منابع زبان عمومي 1- کتاب گرامر کاربردي زبان انگليسي، ....

 • منابع آزمون ارشد مهندسي شيمي HSE

  منابع آزمون ارشد مهندسي شيمي HSE

  منابع آزمون ارشد مهندسي شيمي HSE سراسري و آزاد 1293 منابع آزمون کارشناسي ارشد مهندسي شيمي HSE– منابع زبان عمومي 1- کتاب گرامر کاربردي زبان انگليسي، ....

 • منابع آزمون ارشد مهندسي ايمني و بازرسي فني

  منابع آزمون ارشد مهندسي ايمني و بازرسي فني

  منابع آزمون ارشد مهندسي ايمني و بازرسي فنيسراسري و آزاد 1292 منابع آزمون کارشناسي ارشد مهندسي ايمني و بازرسي فني– منابع زبان عمومي 1- کتاب ....

 • منابع آزمون ارشد مهندسي ابزار دقيق

  منابع آزمون ارشد مهندسي ابزار دقيق

  منابع آزمون ارشد مهندسي ابزار دقيق و اتوماسيون در صنايع نفت سراسري و آزاد 1290 منابع آزمون کارشناسي ارشد مهندسي ابزار دقيق و اتوماسيون در ....

 • منابع آزمون ارشد مهندسي طراحي محيط زيست

  منابع آزمون ارشد مهندسي طراحي محيط زيست

  منابع آزمون ارشد مهندسي طراحي محيط زيست سراسري و آزاد 1287 منابع آزمون کارشناسي ارشد مهندسي طراحي محيط زيست – منابع زبان عمومي 1- کتاب گرامر ....

 • منابع آزمون ارشد مهندسي پليمر رنگ

  منابع آزمون ارشد مهندسي پليمر رنگ

  منابع آزمون ارشد مهندسي پليمر رنگ سراسري و آزاد 1286 منابع آزمون کارشناسي ارشد مهندسي پليمر رنگ– منابع زبان عمومي 1- کتاب گرامر کاربردي زبان ....

 • منابع آزمون ارشد بيوتکنولوژي و داروسازي

  منابع آزمون ارشد بيوتکنولوژي و داروسازي

  منابع آزمون ارشد بيوتکنولوژي و داروسازيسراسري و آزاد 1285 منابع آزمون کارشناسي ارشد بيوتکنولوژي و داروسازي– منابع زبان عمومي 1- کتاب گرامر ....

 • منابع آزمون ارشد مهندسي نساجي

  منابع آزمون ارشد مهندسي نساجي

  منابع آزمون ارشد مهندسي نساجي سراسري و آزاد 1283 منابع آزمون کارشناسي ارشد مهندسي نساجي– منابع زبان عمومي 1- کتاب گرامر کاربردي زبان انگليسي، ....

 • منابع آزمون ارشد مهندسي هوافضا

  منابع آزمون ارشد مهندسي هوافضا

  منابع آزمون ارشد مهندسي هوافضا سراسري و آزاد 1279 منابع آزمون کارشناسي ارشد مهندسي هوافضا– منابع زبان عمومي 1- کتاب گرامر کاربردي زبان انگليسي، ....

 • منابع آزمون ارشد مهندسي کامپيوتر

  منابع آزمون ارشد مهندسي کامپيوتر

  منابع آزمون ارشد مهندسي کامپيوترسراسري و آزاد 1277 منابع آزمون کارشناسي ارشد مهندسي کامپيوتر– منابع زبان عمومي 1- کتاب گرامر کاربردي زبان ....

 • منابع آزمون ارشد مهندسي فناوري اطلاعات (IT)

  منابع آزمون ارشد مهندسي فناوري اطلاعات (IT)

  منابع آزمون ارشد مهندسي فناوري اطلاعات (IT)سراسري و آزاد 1276 منابع آزمون کارشناسي ارشد مهندسي فناوري اطلاعات (IT)– منابع زبان عمومي 1- کتاب ....

 • منابع آزمون ارشد مهندسي نانوفناوري

  منابع آزمون ارشد مهندسي نانوفناوري

  منابع آزمون ارشد مهندسي نانوفناوريسراسري و آزاد 1273 منابع آزمون کارشناسي ارشد مهندسي نانوفناوري– منابع زبان عمومي 1- کتاب گرامر کاربردي ....

 • منابع آزمون ارشد مهندسي مواد و متالورژي

  منابع آزمون ارشد مهندسي مواد و متالورژي

  منابع آزمون ارشد مهندسي مواد و متالورژيسراسري و آزاد 1272 منابع آزمون کارشناسي ارشد مهندسي مواد و متالورژي– منابع زبان عمومي 1- کتاب گرامر ....

 • منابع آزمون ارشد مهندسي معدن

  منابع آزمون ارشد مهندسي معدن

  منابع آزمون ارشد مهندسي معدن سراسري و آزاد 1268 منابع آزمون کارشناسي ارشد مهندسي معدن– منابع زبان عمومي 1- کتاب گرامر کاربردي زبان انگليسي، ....

 • منابع آزمون ارشد مهندسي مکانيک

  منابع آزمون ارشد مهندسي مکانيک

  منابع آزمون ارشد مهندسي مکانيک سراسري و آزاد 1267 منابع آزمون کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک– منابع زبان عمومي 1- کتاب گرامر کاربردي زبان انگليسي، ....

 • منابع آزمون ارشد مهندسي عمران

  منابع آزمون ارشد مهندسي عمران

  منابع آزمون ارشد مهندسي عمران سراسري و آزاد 1264 منابع آزمون کارشناسي ارشد مهندسي عمران – منابع زبان عمومي 1- کتاب گرامر کاربردي زبان انگليسي، ....

 • منابع آزمون ارشد مهندسي نقشه برداري

  منابع آزمون ارشد مهندسي نقشه برداري

  منابع آزمون ارشد مهندسي نقشه برداري سراسري و آزاد 1263 منابع آزمون کارشناسي ارشد مهندسي نقشه برداري – منابع زبان عمومي 1- کتاب گرامر کاربردي ....

 • منابع آزمون ارشد مهندسي در سوانح طبيعي

  منابع آزمون ارشد مهندسي در سوانح طبيعي

  منابع آزمون ارشد مهندسي در سوانح طبيعي سراسري و آزاد 1262 منابع آزمون کارشناسي ارشد مهندسي در سوانح طبيعي – منابع زبان عمومي 1- کتاب گرامر ....

 • منابع آزمون ارشد مهندسي صنايع

  منابع آزمون ارشد مهندسي صنايع

  منابع آزمون ارشد مهندسي صنايع سراسري و آزاد 1259 منابع آزمون کارشناسي ارشد مهندسي صنايع – منابع زبان عمومي 1- کتاب گرامر کاربردي زبان انگليسي، ....

 • منابع آزمون ارشد مهندسي معماري کشتي

  منابع آزمون ارشد مهندسي معماري کشتي

  منابع آزمون ارشد مهندسي معماري کشتي سراسري و آزاد 1256 منابع آزمون کارشناسي ارشد مهندسي معماري کشتي – منابع زبان عمومي 1- کتاب گرامر کاربردي ....

 • منابع آزمون ارشد مهندسي شيمي

  منابع آزمون ارشد مهندسي شيمي

  منابع آزمون ارشد مهندسي شيمي سراسري و آزاد 1257 منابع آزمون کارشناسي ارشد مهندسي شيمي – منابع زبان عمومي 1- کتاب گرامر کاربردي زبان انگليسي، ....

 • منابع آزمون ارشد مهندسي پليمر

  منابع آزمون ارشد مهندسي پليمر

  منابع آزمون ارشد مهندسي پليمر سراسري و آزاد 1255 منابع آزمون کارشناسي ارشد مهندسي پليمر – منابع زبان عمومي 1- کتاب گرامر کاربردي زبان انگليسي، ....

 • منابع آزمون ارشد مهندسي برق

  منابع آزمون ارشد مهندسي برق

  منابع آزمون ارشد مهندسي برق سراسري و آزاد 1251 منابع آزمون کارشناسي ارشد مهندسي برق– منابع زبان عمومي 1- کتاب گرامر کاربردي زبان انگليسي، ....

 • منابع آزمون ارشد علوم اطلاعاتي

  منابع آزمون ارشد علوم اطلاعاتي

  منابع آزمون ارشد علوم اطلاعاتي سراسري و آزاد 1220 منابع آزمون کارشناسي ارشدعلوم اطلاعاتي– منابع زبان عمومي 1- کتاب گرامر کاربردي زبان انگليسي، ....

 • منابع آزمون ارشد مجموعه محيط زيست

  منابع آزمون ارشد مجموعه محيط زيست

  منابع آزمون ارشد مجموعه محيط زيست سراسري و آزاد 1215 منابع آزمون کارشناسي ارشد مجموعه محيط زيست – منابع زبان عمومي 1- کتاب گرامر کاربردي زبان ....

 • منابع آزمون ارشد روابط بين الملل

  منابع آزمون ارشد روابط بين الملل

  منابع آزمون ارشد روابط بين الملل سراسري و آزاد 1130 منابع آزمون کارشناسي ارشد روابط بين الملل– منابع زبان عمومي 1- کتاب گرامر کاربردي زبان ....

 • منابع آزمون ارشد علوم سياسي

  منابع آزمون ارشد علوم سياسي

  منابع آزمون ارشد علوم سياسي سراسري و آزاد 1130 منابع آزمون کارشناسي ارشد علوم سياسي– منابع زبان عمومي 1- کتاب گرامر کاربردي زبان انگليسي، ....

 • منابع آزمون ارشد سنجش از دور

  منابع آزمون ارشد سنجش از دور

  منابع آزمون ارشد سنجش از دور سراسري و آزاد 1103 منابع آزمون کارشناسي ارشد سنجش از دور – منابع زبان عمومي 1- کتاب گرامر کاربردي زبان انگليسي، ....

 • منابع آزمون ارشد زبان و ادبيات فارسي

  منابع آزمون ارشد زبان و ادبيات فارسي

  منابع آزمون ارشد زبان و ادبيات فارسي سراسري و آزاد 1101 منابع آزمون کارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي– منابع زبان عمومي 1- کتاب گرامر کاربردي ....

 • منابع آزمون ارشد علوم اطلاعاتي

  منابع آزمون ارشد علوم اطلاعاتي

  منابع آزمون ارشد علوم اطلاعاتي سراسري و آزاد 1220 منابع آزمون کارشناسي ارشدعلوم اطلاعاتي– منابع زبان عمومي 1- کتاب گرامر کاربردي زبان انگليسي، ....

 • منابع آزمون ارشد علوم شناختي

  منابع آزمون ارشد علوم شناختي

  منابع آزمون ارشد علوم شناختي سراسري و آزاد 1219 منابع آزمون کارشناسي ارشد علوم شناختي– منابع زبان عمومي 1- کتاب گرامر کاربردي زبان انگليسي، ....

 • منابع آزمون ارشد فلسفه علم

  منابع آزمون ارشد فلسفه علم

  منابع آزمون ارشد فلسفه علم سراسري و آزاد 1218 منابع آزمون کارشناسي ارشد فلسفه علم – منابع زبان عمومي 1- کتاب گرامر کاربردي زبان انگليسي، شهاب ....

 • منابع آزمون ارشد اقيانوس شناسي فيزيکي

  منابع آزمون ارشد اقيانوس شناسي فيزيکي

  منابع آزمون ارشد اقيانوس شناسي فيزيکي سراسري و آزاد 1217 منابع آزمون کارشناسي ارشد اقيانوس شناسي فيزيکي – منابع زبان عمومي 1- کتاب گرامر ....

 • منابع آزمون ارشد زيست شناسي دريا

  منابع آزمون ارشد زيست شناسي دريا

  منابع آزمون ارشد زيست شناسي دريا سراسري و آزاد 1216 منابع آزمون کارشناسي ارشد زيست شناسي دريا – منابع زبان عمومي 1- کتاب گرامر کاربردي زبان ....

 • منابع آزمون ارشد مجموعه محيط زيست

  منابع آزمون ارشد مجموعه محيط زيست

  منابع آزمون ارشد مجموعه محيط زيست سراسري و آزاد 1215 منابع آزمون کارشناسي ارشد مجموعه محيط زيست – منابع زبان عمومي 1- کتاب گرامر کاربردي زبان ....

 • منابع آزمون ارشد زيست شناسي جانوري

  منابع آزمون ارشد زيست شناسي جانوري

  منابع آزمون ارشد زيست شناسي جانوري سراسري و آزاد 1214 منابع آزمون کارشناسي ارشد زيست شناسي جانوري – منابع زبان عمومي 1- کتاب گرامر کاربردي ....

 • منابع آزمون ارشد زيست شناسي گياهي

  منابع آزمون ارشد زيست شناسي گياهي

  منابع آزمون ارشد زيست شناسي گياهي سراسري و آزاد 1213 منابع آزمون کارشناسي ارشد زيست شناسي گياهي – منابع زبان عمومي 1- کتاب گرامر کاربردي زبان ....

 • منابع آزمون ارشد علوم کامپيوتر

  منابع آزمون ارشد علوم کامپيوتر

  منابع آزمون ارشد علوم کامپيوتر سراسري و آزاد 1209 منابع آزمون کارشناسي ارشد علوم کامپيوتر – منابع زبان عمومي 1- کتاب گرامر کاربردي زبان انگليسي، ....

 • منابع آزمون ارشد رياضي

  منابع آزمون ارشد رياضي

  منابع آزمون ارشد رياضي سراسري و آزاد 1208 منابع آزمون کارشناسي ارشد رياضي – منابع زبان عمومي 1- کتاب گرامر کاربردي زبان انگليسي، شهاب اناري ....

 • منابع آزمون ارشد آمار

  منابع آزمون ارشد آمار

  منابع آزمون ارشد آمار سراسري و آزاد 1207 منابع آزمون کارشناسي ارشد آمار– منابع زبان عمومي 1- کتاب گرامر کاربردي زبان انگليسي، شهاب اناري ....

 • منابع آزمون ارشد زيست شناسي سلولي و مولکولي

  منابع آزمون ارشد زيست شناسي سلولي و مولکولي

  منابع آزمون ارشد زيست شناسي سلولي و مولکولي سراسري و آزاد 1206 منابع آزمون کارشناسي ارشد زيست شناسي سلولي و مولکولي– منابع زبان عمومي 1- کتاب ....

 • منابع آزمون ارشد فوتونيک

  منابع آزمون ارشد فوتونيک

  منابع آزمون ارشد فوتونيک سراسري و آزاد 1205 منابع آزمون کارشناسي ارشد فوتونيک – منابع زبان عمومي 1- کتاب گرامر کاربردي زبان انگليسي، شهاب ....

 • منابع آزمون ارشد فيزيک

  منابع آزمون ارشد فيزيک

  منابع آزمون ارشد فيزيک سراسري و آزاد 1204 منابع آزمون کارشناسي ارشد فيزيک – منابع زبان عمومي 1- کتاب گرامر کاربردي زبان انگليسي، شهاب اناري ....

 • منابع آزمون ارشد شيمي

  منابع آزمون ارشد شيمي

  منابع آزمون ارشد شيمي سراسري و آزاد 1203 منابع آزمون کارشناسي ارشد شيمي– منابع زبان عمومي 1- کتاب گرامر کاربردي زبان انگليسي، شهاب اناري ....

 • منابع آزمون ارشد هواشناسي

  منابع آزمون ارشد هواشناسي

  منابع آزمون کارشناسي ارشد هواشناسي دانشگاه سراسري و آزاد کد ???? منابع آزمون کارشناسي ارشد هواشناسي – منابع زبان عمومي ?- کتاب گرامر کاربردي ....

 • منابع آزمون ارشد ژئوفيزيک

  منابع آزمون ارشد ژئوفيزيک

  منابع آزمون کارشناسي ارشد ژئوفيزيک سراسري و آزاد ???? منابع آزمون کارشناسي ارشد ژئوفيزيک – منابع زبان عمومي ?- کتاب گرامر کاربردي زبان انگليسي، ....

 • منابع آزمون ارشد زمين شناسي

  منابع آزمون ارشد زمين شناسي

  منابع آزمون ارشد زمين شناسي سراسري و آزاد 1201 منابع آزمون کارشناسي ارشد زمين شناسي – منابع زبان عمومي 1- کتاب گرامر کاربردي زبان انگليسي، ....

 • منابع آزمون دکتري زبان و ادبيات فارسي

  منابع آزمون دکتري زبان و ادبيات فارسي

  منابع آزمون دکتري زبان و ادبيات فارسي – منابع زبان عمومي ?- کتاب گرامر کاربردي زبان انگليسي، شهاب اناري و همکاران، انتشارات مبتکران. ?- کتاب ....

 • منابع آزمون دکتري علوم پزشکي وزارت بهداشت و آزاد

  منابع آزمون دکتري علوم پزشکي وزارت بهداشت و آزاد

  منابع آزمون دکتري علوم پزشکي وزارت بهداشت و آزاد منابع آزمون دکتري سياستگذاري سلامت منابع آزمون دکتري سياست‌هاي غذا و تغذيه منابع آزمون ....

 • منابع آزمون کارشناسي ارشد علوم پزشکي وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد

  منابع آزمون کارشناسي ارشد علوم پزشکي وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد

  منابع آزمون کارشناسي ارشد علوم پزشکي وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد منابع آزمون کارشناسي ارشد مهندسي بهداشت حرفه اي منابع آزمون کارشناسي ....

 • منابع آزمون کارشناسي ارشد علوم پزشکي وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد

  منابع آزمون کارشناسي ارشد علوم پزشکي وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد

  منابع آزمون کارشناسي ارشد علوم پزشکي وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد منابع آزمون کارشناسي ارشد مهندسي بهداشت حرفه اي منابع آزمون کارشناسي ....

 • فروش دی وی دی های کنکوری - فروش ارزان دی وی دی ها

  فروش دی وی دی های کنکوری - فروش ارزان دی وی دی ها

  با سلام. خدمت تمام عزیزانی -- -- که برای کنکورامسال خود را آماده میکنن -- -- و اونایی که امتحانات پایان ترم در پیش دارند -- -- -- -- ما شما را به تکنیک ....

 • فروش ارزان محصولات، افبا، ونوس، حرف اخر ،پرواز ...

  فروش ارزان محصولات، افبا، ونوس، حرف اخر ،پرواز ...

  مجموعه جامع آموزشی دی وی دی های آموزشی -- -- کنکورآسان است-آفبا-ونوس -- -- -- -- حرف آخر-پژوهندگان-پروازکنکوری ها -- -- -- -- رهپویان راه دانش-مخدومی-رایان ....

 • کنکور آسان است

  کنکور آسان است

  من قبلا این مجموعه را از موسسه خریدم و در کنکور قبول شدم واقعا بدردبخوره.این مجموعه کنکور آسان است شامل دروس ریاضی فیزیک شیمی عربی زمین شناسی ....

 • دی وی دی 6ای کنکور آسان است

  دی وی دی 6ای کنکور آسان است

  سلام پکیج کامل تجربی رو دارم هر دی وی دی رو از 6000 تومن میدم در ضمن کپیشم روی هاردتون میریزم 300هزارتومن شماره من:09146934357 ....

 • مشاوره برای کنکور کارشناسی ارشد و دکتری تاریخ

  مشاوره برای کنکور کارشناسی ارشد و دکتری تاریخ

  قبولی در کنکور ارشد و ودکتری رشته تاریخ در یکماه برای اطلاعات بیشتر به وبلاگ http://www.vazinafzal.blogfa.com مراجعه کنید. ....

 • خانه کنکور صبح امید

  خانه کنکور صبح امید

  خانه کنکور و مرکز مطالعه صبح امید ویژه دختران در مشهد ثبت نام ویژه اعتکاف نوروزی 96 ویژه دانش اموزان پایه و پیش دانشگاهی و پشت کنکوری و متقاضیان ....

 • کنکور اسان است حرف اخر افبا پرواز کنکوری ها رایان

  کنکور اسان است حرف اخر افبا پرواز کنکوری ها رایان

  با سلام فیلم های کنکوری نکته و تست از برترین اساتید ایران روش های حل سریع تست فرمول ابتکاری منحصر به فرد نکته های درسی ریز حل تست های سراسری ....

 • پکیج دی وی دی های اموزشی کنکور

  پکیج دی وی دی های اموزشی کنکور

  کامل ترین و جدیدترین ­پکیج های محصولات آموز­شی(فیلم و جزوه) موسسات­ کنکوری برتر ویژه کنکور شامل مباحث کامل فیلم های دروس ­عمومی وتخصصی همراه ....

 • فلش کارت تئوری مدیریت و 2 کتاب مجموعه سوالات تخصصی و مشترک رشته مدیریت

  فلش کارت تئوری مدیریت و 2 کتاب مجموعه سوالات تخصصی و مشترک رشته مدیریت

  تعداد 4000 فلش کارت (DLM) تئوری مدیریت که اکثرا استفاده نشده است به قیمت 85000 تومان کناب مجموعه سوالات دروس تخصصی آزمون های کارشناسی ارشد 83-92 مدیریت ....

 • مجموعه کتاب های روانشناسی بالینی مدرسان

  مجموعه کتاب های روانشناسی بالینی مدرسان

  مجموعه کتاب ارشد روانشناسی بالینی انتشار ۱۳۹۵ استفاده نشده قیمت واقعی : ۲۷۰۰۰۰ ....

 • سي دي كنكور

  سي دي كنكور

  سلام من پك كامل دى وى دى هاى اورجينال و درسنامه هاى درس فيزيك كنكور رشته رياضى فيزيك انتشارات پيروزان دارم خداروشكر كنكورمو دادمو قبول شدم ....

 • فیلم های آموزشی کنکور 96 ریاضی و تجربی

  فیلم های آموزشی کنکور 96 ریاضی و تجربی

  فیلم های آموزشی از برترین موسسه آموزشی کنکوری کشور(آفبا) با نازل ترین قیمت ممکن در بازار (نسبت به قیمت اصلی مجموعه از خود سایت) تدریس از ....

 • موسسه علوم پزشکی سنا (نمایندگی سبزوار)

  موسسه علوم پزشکی سنا (نمایندگی سبزوار)

  موسسه علوم پزشکس سنا (کارشناسی ارشد ، دکترا) آزمون های آزمایشی بسته های آموزشی مشاوره و پشتیبانی کتاب کلاس ....

 • DVD های آموزشی کنکور_ویژه دوران جمع بندی

  DVD های آموزشی کنکور_ویژه دوران جمع بندی

  DVD های آموزشی ویژه دوران جمع بندی کنکور95 رشته تجربی زیست(فرهادیان) ریاضی(مویینی+مقدم نیا) فیزیک(سادات) شیمی(مصلایی+بابایی) این مجموعه شامل ....

 • مرکز مشاوره تحصیلی و کنکور(دبیرستان- کارشناسی ارشد- دکتری)

  مرکز مشاوره تحصیلی و کنکور(دبیرستان- کارشناسی ارشد- دکتری)

  مرکز مشاوره تحصیلی و کنکور(دبیرستان- کارشناسی ارشد- دکتری) آموزش تست زنی کنکور با کمترین معلومات تست زنی با روش مهندسی معکوس مشاوره کنکور ....

 • مشاور تحصیلی

  مشاور تحصیلی

  مشاوره کنکور و انتخاب رشته و برنامه ریزی تحصیلی با دانشجوی دکتری میکروبیولوژی کرج و تهران - 09126061973 ....

 • فروش DVD های کنکور آسان است

  فروش DVD های کنکور آسان است

  فروش تمامی محصولات جدید کنکور آسان است با 50 درصد تخفیف به تعداد محدود- 09385750896 ariyazafari@gmail.com ....

 • تدریس خصوصی ریاضیات کنکور هنر-تدریس خصوصی دروس آماری دانشگاه

  تدریس خصوصی ریاضیات کنکور هنر-تدریس خصوصی دروس آماری دانشگاه

  تدریس خصوصی ریاضیات کنکور رشته هنر توسط مدرس طریحی کارشناس ریاضی و کارشناس ارشد آمار ار دانشگاه علامه طباطبایی پوشش کامل مباحث ریاضیات کنکور ....

 • تدریس و مکالمه زبان و عربی با کمترین ...

  تدریس و مکالمه زبان و عربی با کمترین ...

  تدریس توسط معلم دانشگاهشهر: ساری ....

 • آموزش زبان انگلیسی

  آموزش زبان انگلیسی

  آموزش زبان انگلیسی به صورت ابتدایی،متوسطه و پیشرفته با استفاده از لهجه و نوع گویش کامل.لطفا تماس بگیرید آبرین 09187976040شهر: ایلام ....

 • کلاس خصوصی زبان انگلیسی

  کلاس خصوصی زبان انگلیسی

  به روشی متفاوت و در کمترین زمان ممکن با حداقل هزینه زبان را به آسانی یاد بگیریدهمراه با اعطای مدرک قبولیمحل: شیراز، خلدبرین ....

 • تدریس یادگیری زبان انگلیسی،تضمینی

  تدریس یادگیری زبان انگلیسی،تضمینی

  امیرحسین شکوه صارمی هستم.مولف،استاد دانشگاه،بابلسر،شریعتی 16شهر: بابل ....

 • آموزش کتاب درسی دورهای راهنمایی،در شهرستان شاهرود

  آموزش کتاب درسی دورهای راهنمایی،در شهرستان شاهرود

  آموزش کتابهای درسی زبان انگلیسی دوره راهنمایی.یکساعت و نیم و هر جلسه مبلغ ۱۰۰۰۰تومان.در صورت تمایل به شماره تماس ۰۹۳۸۷۴۶۴۶۹۸ درتلگرام مراجعه ....

 • تدریس خصوصی زبان انگلیسی

  تدریس خصوصی زبان انگلیسی

  تدریس خصوصی مکالمه زبان انگلیسیشهر: اردبیل ....

 • مکالمه زبان و آیلتس در 3 ماه ( ...

  مکالمه زبان و آیلتس در 3 ماه ( ...

  مزایای کلاس ها:*** خود استاد مهبودی تدریس میکنند***دیگر با لهجه فارسی صحبت کردن را حذف خواهید کرد ( تأکید استاد مهبودی روی لهجه native انگلیسی)با ....

 • مکالمه رو قورت بده

  مکالمه رو قورت بده

  دنبال یادگیری مکالمه هستی؟راه درست از ما تمرین و تلاش از شماخصوصی و گروهی تضمینی09112686077شهر: گرگان ....

 • آیلتس- ویژه شاغلین و افراد پرمشغله

  آیلتس- ویژه شاغلین و افراد پرمشغله

  آموزش غیرحضوری زبان ویژه شاغلینبرگزاری دوره های غیرحضوری آیلتس و مکالمه بدون نیاز به حضور در کلاس:آموزشگاه زبان رایز با 6 سال سابقه در برگزاری ....

 • آموزش حرفه ای زبان انگلیسی

  آموزش حرفه ای زبان انگلیسی

  *مجتمع علم و صنعت*برگزارکننده دوره های زبانهای خارجه (انگلیسی،آلمانی و فرانسه)شروع دوره های زبان انگلیسیبرای ثبتنام به آدرس زیر مراجعه و یا ....

 • دوره تضمینی آیلتس و تافل

  دوره تضمینی آیلتس و تافل

  با شرکت در این دوره ی ۷ماهه٬امادگی کامل برای آزمونهای بین المللی IELTS &TOEFL فراهم میشود.فرصتی استثنایی برای دانشجویان و کسانی که علاقمند به ....

 • نیازمند معلم زبان آلمانی و سوئدی

  نیازمند معلم زبان آلمانی و سوئدی

  برای تدریس خصوصیشهر: بروجرد ....

 • تدریس زبان فرانسه

  تدریس زبان فرانسه

  تدریس خصوصی زبان فرانسه در تمامی مقاطعاز مبتدی تا پیشرفته.از سطح A1 تا C1تدریس توسط خانم .کارشناس زبان و ادبیات فرانسه از دانشگاه فردوسی مشهدشهر: بابل ....

 • دوره های مکالمه زبان در سرای زبان (دکتر ...

  دوره های مکالمه زبان در سرای زبان (دکتر ...

  مکالمه انگلیسی خردسالان نوجوانانبزرگسالانبا سیستم آموزش غیر مستقیم و به سبک زبان مادریتعیین سطح فقط با رزرو تلفنی در روزهای یکشنبهمحل: قم، ....

 • دوره آیلتس IELTS آکادمیک در دزفول

  دوره آیلتس IELTS آکادمیک در دزفول

  دوره های آیلتس آکادمیک در دزفول09385440792Academic IELTS Courses in Dezfulبرگزاری دوره های آیلتس آکادمیک در دزفول:دوره آیلتس آکادمیک جهت آمادگی شرکت در آزمون ....

 • تدریس زبان مکالمه یا تقویتی وکنکور

  تدریس زبان مکالمه یا تقویتی وکنکور

  تدریس زبان ازمبتدی تا پیشرفته جهت مکالمه ،سفرهای خارج از ایران،کار و تجارت ،کنکور سراسری ،دبیرستان و امتحانات .توسط مربی خانم دارای مدرک مربیگری ....

 • آموزش مکالمه زبان انگلیسی

  آموزش مکالمه زبان انگلیسی

  اموزش تضمینی مکالمه زبان انگلیسی. در مدت زمان کوتاه به نفع کاربران.در زمان اندک شماهم مربی زبان شوید.هزینه هرجلسه فقط 20 تومن.البته تخفیف سر ....

 • تدریس ایتالیایی جهت امتحان سفارت

  تدریس ایتالیایی جهت امتحان سفارت

  13 سال سابقه تدریسشهر: بابل ....

 • مکالمه تضمینی زبان انگلیسی فقط در شش ترم

  مکالمه تضمینی زبان انگلیسی فقط در شش ترم

  خانه زبان آنیتابروجرد، میدان دانشگاه42538015شهر: بروجرد ....

 • آموزش زبان آلمانی (توسط استاد Native)

  آموزش زبان آلمانی (توسط استاد Native)

  آموزش زبان آلمانی توسط مدرس (با سابقه ی 20 سال زندگی در آلمان)خصوصی و نیمه خصوصیتضمینیکلیه ی سطوحشهر: بابل ....

 • تدریس خصوصی فرانسه

  تدریس خصوصی فرانسه

  تدریس خصوصی فرانسه توسط کارشناس ارشد فرانسه از دانشگاه تهران آمادگی جهت آزمونهای TCF، کبک و آزمونهای سفارتتدریس کودکان و بانوان قیمت جلسات ....

 • انگلیسیت ضعیفه ؟!

  انگلیسیت ضعیفه ؟!

  بیا اینجا @AramonEnglishAcadبهترین کانال آموزش زبان انگلیسیشهر: سنندج ....

 • تدریس خصوصی زبان به خردسالان و کودکان

  تدریس خصوصی زبان به خردسالان و کودکان

  آموزش زبان در محیطی شاد و دوست داشتنی و با روحیه ی قوی به کودک شما قیمتی مقطوع و مناسب توجهـ :به دلیل روحیه ی مناسب و سازگار نوجوانان با کودکان، ....

 • اموزش زبان انگلیسی از مقطع نهم تا پیش ...

  اموزش زبان انگلیسی از مقطع نهم تا پیش ...

  اموزش اوصولی زبان به دانش اموزان با کمترین هزینه ....اموزش فنون تست زنی به شیوه جدید...اموزش مفهومی گرامر زبان برای دانش اموزان شاهرودی....فراگیری ....

 • سمینار پرورش کودک دوزبانه مختص والدین

  سمینار پرورش کودک دوزبانه مختص والدین

  آینده کودکان تان اندیشه ماستدومین کارگاه کودک دوزبانه مختص والدین گرامیبا حضور جناب دکتر امینیمتخصص زبانشناسی از دانشگاه علامه تهرانبا بیش ....

 • آموزش آن لاین زبان انگلیسی

  آموزش آن لاین زبان انگلیسی

  با ظهور فناوریهای جدیدی چون انترنت، رایانه......برنامه ریزیها آسان گردیده و بدون دغدغه حاضر شدن در کلاس می توان زبان انگلیسی را به روش علمی چه ....

 • آموزش تضمینی مکالمه زبان انگلیسی

  آموزش تضمینی مکالمه زبان انگلیسی

  تدریس خصوصی مکالمه زبان انگلیسی درتمامی سطوح ،مکالمه ،آیلتس و تافل.با متد جدید وتوسط اساتید مجرب.ویژه دانش اموزان ،دانشجویان وهمچنین طرح ....

 • تدریس تخصصى مکالمه انگلیسى و ایلتس

  تدریس تخصصى مکالمه انگلیسى و ایلتس

  اموزش تخصصی روش های صحبت کردن انگلیسىکار بر روی1)accent(لهجه)2)pronunciation(تلفظ)3)intonation(اهنگ کلام)4)liaisons(تکنیک های چسبندگی لغات در جملات)کار بر مکالمات ....

 • تدریس و ترجمه

  تدریس و ترجمه

  >>آموزش زبان انگلیسی در مقاطع راهنمایی، دبیرستانی، دانشگاهی>>تقویت مکالمه**هزینه های کلاس بصورت توافقی~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~>>ترجمه متون انگلیسی ....

 • شروع ثبت نام ترم پاییزه

  شروع ثبت نام ترم پاییزه

  موسسه زبان شکوه ایران واحد سمنان اولین و تنها مرکز مورد تایید سازمان سنجش آموزش کشور جهت برگزاری آزمون بین المللی IELTS در استان سمنانبرگزارکننده ....

 • مکالمه امریکایی با متد CLT

  مکالمه امریکایی با متد CLT

  مکالمه زبان انگلیسی با تسلط کامل بر لهجه امریکایی بدون حفظ کردن کلمه و گرامر، بدون ترجمه از زبانمبدا با روش مدرن CLT (ارتباطی) در گروههای سه نفره٢ ....

 • تدریس خصوصی و نیمه خصوصی زبان در بابلسر

  تدریس خصوصی و نیمه خصوصی زبان در بابلسر

  تدریس زبان انگلیسی توسط مدرس خانم با تجربه و دارای تحصیلات دانشگاهی خارج از کشور. زبان را تضمینی فرا بگیرید. رمضانیشهر: بابل ....

 • دوزبانه کردن کودک شما به روش زبان مادری

  دوزبانه کردن کودک شما به روش زبان مادری

  اکادمی اینده درخشان برای اولین بار در یزد فرزندتان را به صورت زبان مادری دو زبانه می کند فرزند شما به صورت زبان مادری هم انگلیسی و هم فارسی ....

 • نیازمند یادگیری زبان آلمانی

  نیازمند یادگیری زبان آلمانی

  درودبه مربی مسلط به زبان آلمانی دارای حداقل مدرک B1 و بالاتر احتیاج دارم برای یادگیری زبان آلمانیلطفن درصورت واجد شرایط بودن به واتساپ یا تلگرام ....

 • تدریس عربی ( گروهی و خصوصی) به قیمت ...

  تدریس عربی ( گروهی و خصوصی) به قیمت ...

  تدریس عربی خصوصی و گروهی (حداکثر 4 نفر) توسط کارشناس ارشد ادبیات با قیمت استثنایی (هر جلسه برای هر نفر فقط 10 هزار تومان !!)دفتر واقع در چهارراه ....

 • آموزش مکالمه زبان انگلیسی

  آموزش مکالمه زبان انگلیسی

  آموزش مکالمه زبان انگلیسی ظرف مدت ۶ ماه صد در صد تضمینی لذت مکالمه انگلیسی روان را تجربه کنیدشهر: اسلام‌شهر ....

 • یادگیری مکالمه زبان انگلیسی در منزل

  یادگیری مکالمه زبان انگلیسی در منزل

  آموزش تخصصی زبان انگلیسی به صورت مهارت مکالمه برای تمامی عزیزانی که قصد خروج و عزیمت به کشورهای خارجی را دارند.جلسه ایی ۳۵ هزار تومان علاقه ....

 • تدریس تضمینی توسط کارشناس برتر دانشگاه رازی

  تدریس تضمینی توسط کارشناس برتر دانشگاه رازی

  تدریس زبان انگلیسی ازسطوح مبتدی تاپیشرفتهکارشناسی،کارشناسی ارشد ودکتراتوسط کارشناسان برتر دانشگاه رازیقیمت:توافقی(درصورت نیازقسطی)شهر: کرمانشاه ....

 • تدریس خصوصی زبان انگلیسی در تمامی مقاطع

  تدریس خصوصی زبان انگلیسی در تمامی مقاطع

  تدریس خصوصی زبان انگلیسی در منزلدبیرستان- پایه- کنکوری- و ...ترجمه متون زبان انگلیسیترجمه چکیده پایان نامه هامیثم یعقوبیشهر: قائم‌شهر ....

 • اموزش کتب زبان انگلیسی مدرسه

  اموزش کتب زبان انگلیسی مدرسه

  ازپایه هفتم تاسال اخرتوسط استادمجرب باسابقهشهر: شوشتر ....

 • تدریس خصوصی زبان تمام مقاطع تحصیلی

  تدریس خصوصی زبان تمام مقاطع تحصیلی

  تدریس زبان بامناسب ترین قیمتآدرس:بندرماهشهر -شهرشهیدچمران -فاز۱شهر: بندر ماهشهر ....

 • IELTS

  IELTS

  تنها مرکز تخصصی تدریس IELTS در غرب ایران با سیستم تدریس ایلتس بریتیش کانسل practical projectionشهر: سنندج ....

 • تدریس خصوصی زبان انگلیسی

  تدریس خصوصی زبان انگلیسی

  تدریس خصوصی انگلیسی در مقطع راهنمایی ودبیرستان جلسه ای 5000تومان.شهر: نجف‌آباد ....

 • زبانکده ستاره های درخشان

  زبانکده ستاره های درخشان

  ثبت نام اغاز شدثبت نام خردسال،کودک ،نوجوان،بزرگسال،برگذاری کلاسهای کنکور،کلاس های مهد وخانه زبانستاره های شما با هنر ما درخشان میشوندادرس:خیابان ....

 • اساتید دارنده اقامت از کشورهای اروپایی

  اساتید دارنده اقامت از کشورهای اروپایی

  تدریس آیلتس، تافل و مکالمه.حداکثر دوره 6 ماه.تضمینی.آمادگی در امتحان آیلتس و تافل.مکالمه جهت مصاحبه در سفارت.مشاوره در پیرامون امور مهاجرتی.خود ....

 • تدریس وترجمه زبان انگلیسی

  تدریس وترجمه زبان انگلیسی

  تدریس وترجمه زبان انگلیسی در زبانسرای اندیشه واقع در نجف آباد چهار راه بازار، ابتدای منتظری شمالی پاساژولیعصر طبقه بالاخدمات:تدریس خصوصی ....

 • کانون تخصصی ترجمه پیام همراه با تخفیف دانشجویی

  کانون تخصصی ترجمه پیام همراه با تخفیف دانشجویی

  شروع دوره های تخصصی زبان زیرنظر اساتید مجرب:*آموزش فن ترجمه *تدریس زبان در کلیه مقاطع ابتدایی تا دکتری*برگزاری کلاسهای کنکور و تست زنیبا مدیریت ....

 • اموزش زبان عربی در مقطع راهنمایی و دبیرستان

  اموزش زبان عربی در مقطع راهنمایی و دبیرستان

  با حق التدریس فوق العاده مناسب،شهر: اراک ....

 • آموزش زبان انگلیسی به صورت خصوصی

  آموزش زبان انگلیسی به صورت خصوصی

  آموزش زبان انگلیسی به همراه آموزش اصطلاحات و موسیقی با بهترین قیمت (جلسه اول رایگان )جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 09214412931تماس بگیریبا تشکرشهر: یزد ....

 • جهت کلاس خصوصی زبانPartner

  جهت کلاس خصوصی زبانPartner

  باسلامآقا هستم وبه یک یا دونفرpartner خانم یا آقامصمم جهت شرکت درکلاس های skill آیلس نیازمندم.بنده آزمون سمپل شرکت کردم وتمام skillها رو٤تا٤/٥شدم و ....

 • اموزش سوادفارسی وانگلیسی کارباموبایل

  اموزش سوادفارسی وانگلیسی کارباموبایل

  امورش زبان فارسی وانگلیسی همزمان برای بزرگسالان به صورت خصوصی تابتوانید درخانه یادبگیریدوبتوانیدبامبایل پیامک بفرستیدوبخوانید ونیازمندیهای ....

 • آموزش زبان انگلیسی در خانه نمره یک

  آموزش زبان انگلیسی در خانه نمره یک

  آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته مکالمه و گرامر توسط خانم صالحی ساعتی 20000 تومان از پذیرش محصل آقا معذورمشهر: مسجد سلیمان ....

 • تدریس زبان انگلیسی

  تدریس زبان انگلیسی

  تدریس زبان انگلیسی در همه سطوح از مبتدی تا پیشرفته...شهر: کرمان ....

 • آموزش تضمینی زبان انگلیسی

  آموزش تضمینی زبان انگلیسی

  آموزش تضمینی زبان انگلیسی - آموزش تضمینی زبان انگلیسی در کمترین زمان ممکن. - استفاده از جدیدترین شیوه های آموزشی. - پانزده سال سابقه ی آموزش ....

 • آموزش صد در صد تضمینی زبان انگلیسی در ...

  آموزش صد در صد تضمینی زبان انگلیسی در ...

  این یک تبلیغ نیست یک ادعاست.. یادگیری زبان انگلیسی دیگر یک رویا نیست. ذهن خود را به ما بسپارید تا در همان جلسه نخست بتوانید هزاران جمله انگلیسی ....

 • آموزش زبان انگلیسی اسالم قیمت مناسب

  آموزش زبان انگلیسی اسالم قیمت مناسب

  سلام آموزش زبان انگلیسی در اسالم واطراف.برگزاری کلاس به صورت خصوصی وچند نفره از مقدماتی تا پیشرفته توسط استاد جوانمردیان از اصفهان.باقیمت ....

 • تدریس خصوصی زبان

  تدریس خصوصی زبان

  باسلام زبان خارجه را درتمام مراحل برای بانوان بابیش از هشت سال تدریس میکنم.شهر: بوشهر ....

 • ست کامل کتابهای آزمون تافل و جی آر ...

  ست کامل کتابهای آزمون تافل و جی آر ...

  قیمت بسیار مناسبشهر: اراک ....

 • تدریس زبان انگلیسی

  تدریس زبان انگلیسی

  تدریس زبان انگلیسی ویژه کودکان و بانوان 09390327417محل: کرج، فردیس ....

 • آموزش روان زبان انگلیسی از پایه

  آموزش روان زبان انگلیسی از پایه

  آموزش روان زبان انگلیسی از پایه .برای اطلاعات بیشتر این آی دی تلگرام رو جستجو کنید saghar_24@ قیمت کمتر از همه جاشهر: قائم‌شهر ....

 • آموزش فرانسه ویژه مهاجرین کبک ( کانادا )

  آموزش فرانسه ویژه مهاجرین کبک ( کانادا )

  آموزش کاربردی فرانسه در سمنان دکتری زبان فرانسهدارنده گواهینامه های بین المللی TEF و TCFبرگزاری دوره های ویژه متقاضیان کبک ( کانادا )مناسب برای ....

 • تدریس خصوصی زبان انگلیسی. کودک نوجوان و بزرگسال.

  تدریس خصوصی زبان انگلیسی. کودک نوجوان و بزرگسال.

  مکالمه برای کودکان 3 تا 10 سال تضمینیشهر: سمنان ....

 • هوشمندترین سیستم اموزشی زبان برای اولین بار در ...

  هوشمندترین سیستم اموزشی زبان برای اولین بار در ...

  هوشمند ترین سیستم آموزش زبان انگلیسی خصوصی و نیمه خصوصیبرای اولین بار در استان• آموزش زبان بدون نیاز به خواندن، نوشتن، املاء و گرامر• کلاس ....

 • آموزش تضمینی زبان های انگلیسی-فرانسه-آلمانی-ترکی

  آموزش تضمینی زبان های انگلیسی-فرانسه-آلمانی-ترکی

  مکالمه 100% تضمینی + پکیج های آموزشی "کاملا خودخوان"استاد علی کیانپور (مسلط به 10 زبان خارجه)مکالمه انگلیسی-فرانسه-آلمانی-ترکی استانبولی فقط 30 ....

 • آموزش زبان راهنمایی- دبیرستان

  آموزش زبان راهنمایی- دبیرستان

  محمودآباد و حومهشهر: ساری ....

 • تدریس خصصوصی زبان انگلیسی در پنج ماه

  تدریس خصصوصی زبان انگلیسی در پنج ماه

  مکالمه و گرامرمبتدی تا پیشرفتهتدریس در منزل یا محل کار زبان آموزهر هفته دو جلسه پنج شنبه و جمعههر جلسه دو ساعتتدریس بر اساس جدیدترین متدهای ....

 • تدریس وترجمه زبان انگلیسی

  تدریس وترجمه زبان انگلیسی

  تدریس زبان انگلیسیترجمه تخصصی انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسیشهر: خرم‌آباد ....

 • آموزشگاه زبان انگلیسی بیان

  آموزشگاه زبان انگلیسی بیان

  آموزشگاه زبان انگلیسی بیان با ۱۲ سال سابقهنبش مطهری ۱۴لینک کانال تلگرام: https://telegram.me/bayanenglishinstتلفن: ۴۲۲۳۷۲۱۰شهر: ساوه | لینک وب‌سایت: https://telegram.me/bayanenglishinst ....

 • با تخفیف ویژه برای ترم پاییز ثبت نام ...

  با تخفیف ویژه برای ترم پاییز ثبت نام ...

  با تخفیف برای ترم پاییز ثبت نام می کندشهر: اراک ....

 • تقویت زبان با چهار بسته طلایی از وزارت ...

  تقویت زبان با چهار بسته طلایی از وزارت ...

  سلاماگه برای آینده کودکتان و یا فرزند کوچک خانواده تان ارزش قائلید به شما توصیه میکنم یک زبان غیر ایرانی علی الخصوص انگلیسی را یاد بگیرد.چهار ....

 • تدریس خصوصی زبان انگلیسی

  تدریس خصوصی زبان انگلیسی

  تدریس خصوصی زبان انگلیسی در کلیه مقاطع تحصیلی از مدرسه تا دانشگاه با قیمت مناسب و کیفیت عالی توسط مدرس خانم، کارشناس ارشد اموزش زبان انگلیسی ....

 • آموزش زبان انگلیسی

  آموزش زبان انگلیسی

  تدریس خصوصی ، نیمه خصوصی و گروهی کتب آموزشگاهی ( مکالمه و گرامر ، رایتینگ و لیسینینگ ) و کتب درسی ( محتوای کتب درسی تمامی مقاطع از راهنمایی تا ....

 • تدریس زبان انگلیسی خصوصی

  تدریس زبان انگلیسی خصوصی

  خواهان تدریس زبان انگلیسی به صورت خصوصی به رده های سنی مختلف هستم قیمت بصورت کاملاتوافقی.شهر: سنندج ....

 • تدریس زبان انگلیسی در آمل..جلسه ای 10تومان

  تدریس زبان انگلیسی در آمل..جلسه ای 10تومان

  تدریس خصوصی زبان انگلیسی در آمل توسط مدرس خانم مخصوص دختر خانم ها..جلسه ای 10 هزار تومانشهر: آمل ....

 • تدریس خصوصی و ترجمه متون انگلیسی به فارسی ...

  تدریس خصوصی و ترجمه متون انگلیسی به فارسی ...

  تدریس خصوصی دروس زبان انگلیسی دوره راهنمایی و دبیرستان و نکات کنکوری و ترجمه متون به انگلیسی و بالعکس با کیفیت و قیمتی مناسبشهر: یاسوج ....

 • تدریس خصوصی زبان انگلیسی

  تدریس خصوصی زبان انگلیسی

  تدریس خصوصی زبان انگلیسی (مدرس آموزشگاه) با چندین سال سابقه آموزشی تدریس و بهترین کیفیت تدریس در تمامی مقاطع تحصیلیشهر: بهبهان ....

 • آموزش خصوصی و عمومی زبان انگلیسی

  آموزش خصوصی و عمومی زبان انگلیسی

  آموزش کاربردی زبان انگلیسی در تمامی سطوحشهر: همدان ....

 • دوره فشرده آمادگی آزمون تافل

  دوره فشرده آمادگی آزمون تافل

  دوره فشرده آمادگی آزمون تافل در 8 ماه (100 جلسه) فقط با جلسه ای 10 هزار تومان!!! شهریه کل دوره 1 میلیون تومان میشود که در 4 قسط دریافت خواهد شد. کلاس ....

 • آموزش زبان انگلیسی-موسسه عالی جواد

  آموزش زبان انگلیسی-موسسه عالی جواد

  موسسه آموزش عالی آزاد جواد برگزار میکند:کلاس های ترمیک زبان انگلیسیویژه نوجوانانویژه بزرگسالانکلاس های عمومی و خصوصی زبان انگلیسی (تقویتی، ....

 • آموزش زبان روسی

  آموزش زبان روسی

  مکالمه و امور ضروری زبان روسی به روش سادهشهر: بیرجند ....

 • تدریس زبان

  تدریس زبان

  آموزش زبان خارجه راهنمایی و دبیرستان دخترانهشهر: کرمان ....

 • تدریس خصوصی زبان بانوان

  تدریس خصوصی زبان بانوان

  تدریس خصوصی زبان انگلیسی درمنزل (((فقط ویژه بانوان))))از سطح مبتدی تا پیشرفته بانازلترین قیمت و بهترین کیفیت یادگیری این اگهی ویژه بانوان میباشد ....

 • تدریس خصوصی زبان آلمانی در کرج

  تدریس خصوصی زبان آلمانی در کرج

  -توسط مدرس مجرب-با متدهای روز و مطابق روش های موسسه گوته Menschen, Studio d, Sicher, Schritte International -برای سطوح A1 تا C2 -تدریس تضمینی Start Deutsch 1-تشکیل کلاس بصورت ....

 • تدریس مکالمه زبان انگلیسی،آیلتس و تافل

  تدریس مکالمه زبان انگلیسی،آیلتس و تافل

  زبان انگلیسی را کمتر از شش ماه صحبت کنید...شهر: ساوه ....

 • تدریس خصوصی زبان انگلیسی

  تدریس خصوصی زبان انگلیسی

  تدریس خصوصی زبان انگلیسیتضمینی،ساعتی 50 هزار تومانابراهیم پل شکسته، دارای مدرک کارشناسی مترجمی زبان انگلیسیشهر: گرگان ....

 • تدریس خصوصی زبان انگلیسی

  تدریس خصوصی زبان انگلیسی

  مقاطع: PHD- کارشناسی و کارشناسی ارشدآموزش حرفه ای مکالمهترجمه حرفه ای ISIآموزش زبان آموزان جهت آمادگی در دوره های : تافل و آیلتسآموزش حرفه ای به ....

 • آموزش مکالمه زبان انگلیسی

  آموزش مکالمه زبان انگلیسی

  آموزش مکالمه زبان انگلیسی در منزل برای هر سن و سطح زبانی مدت زمان هر جلسه: ۱ ساعت و نیمهزینه هر جلسه: ۲۵ هزار تومانجلسه اول (شامل تعیین سطح، مشاوره ....

 • ۲۰%تخفیف,آموزشگاه زبان خیام

  ۲۰%تخفیف,آموزشگاه زبان خیام

  20 درصد تخفیف,آموزشگاه زبانهای خارجه خیامآموزشگاه زبان های خارجه خیام ثبت نام میکند انگلیسی*فرانسوی*آلمانیبا تدریس و نظارت استاد آموزش زبان ....

 • تدریس خصوصى زبان انگلیسى در منزل

  تدریس خصوصى زبان انگلیسى در منزل

  تدریس خصوصى IELTS، مکالمه و گرامر زبان انگلیسى در منزل توسط خانم امیرى.دارای تحصیلات Foundation از دانشگاه Birkbeck لندن و دانشجوى رشته ى ژنتیک در دانشگاه ....

 • تدریس خصوصی زبان انگلیسی

  تدریس خصوصی زبان انگلیسی

  تدریس خصوصی زبان انگلیسی در سه بخش مکالمه و گرامر و لغاتشهر: آمل ....

 • ترجمه متون انگلیسی

  ترجمه متون انگلیسی

  قیمت ترجمه و تایپ برای هر صفحه:از 1-50 صفحه: صفحه ای 3000 توماناز51-80 صفحه: صفحه ای 2750 تومانبیش از 80 صفحه: صفحه ای 2500 تومانشهر: قزوین ....

 • ثبت نام رایگان زبان انگلیسی

  ثبت نام رایگان زبان انگلیسی

  ترم جدید موسسه زبان انگلیسی در شهر علی اباد بطور رایگان از علاقمندان به یادگیری زبان دعوت میکند. مشخصات خود را به شماره ذکر شده پیامک کنید. ....

 • تدریس خصوصی آمادگی تافل و ایلتس و مکالمه ...

  تدریس خصوصی آمادگی تافل و ایلتس و مکالمه ...

  آموزش زبان انگلیسی برای آمادگی تافل و ایلتس در زمان کوتاهآموزش مکالمه انگلیسی در مدت کوتاهتدریس توسط استاد خانمپیامک پاسخ داده نمیشودشهر: بیرجند ....

 • نیازمند آموزش خصوصی تافل

  نیازمند آموزش خصوصی تافل

  با سلامیک نفر استاد زبان حرفه ای جهت آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا تافل ( خانم یا آقا ) با قیمت مناسب نیازمندم.با تشکرشهر: کیش ....

 • تدریس زبان انگلیسی در تمامی مقاطع تحصیلی

  تدریس زبان انگلیسی در تمامی مقاطع تحصیلی

  تدریس زبان انگلیسی به دانشجویان کلیه رشته ها در زمینه گرامر و مکالمه با تخفیف ویژه به مناسبت سال تحصیلی جدیدشهر: کاشان ....

 • تدریس خصوصی زبان انگلیسی پایه های هفتم تا ...

  تدریس خصوصی زبان انگلیسی پایه های هفتم تا ...

  سلام .درتمامی سنین براتمامی دوره ها(ازپایه هفتم تا دوازدهم برای بچه های نظام جدید و پایه های سوم و پیش دانشگاهی و کنکوری برای بچه های نظام قدیم) ....

 • مکالمه زبان انگلیسی - از آمریکا

  مکالمه زبان انگلیسی - از آمریکا

  تدریس مکالمه زبان انگلیسی دارای مدرک تافل از ETS نیوجرسی آمریکاتحصیل کرده در آمریکامسلط به زبان انگلیسی در حد زبان مادریشرایط: حتما وقت کافی ....

 • تدریس خصوصی زبان عربی بصورت حرفه ای وپیشرفته

  تدریس خصوصی زبان عربی بصورت حرفه ای وپیشرفته

  سلام بنده چندین سال هست که تدریس زبان عربی میکنم اگرکسی مایل به یادگیری زبان عربی بود میتواند با پیامک یا تلگرام ارتباط برقرارکند تا دراولین ....

 • تدریس حرفه ای زبان برای تمام مقاطع(به ویژه ...

  تدریس حرفه ای زبان برای تمام مقاطع(به ویژه ...

  تدریس زبان انگلیسی بصورت حرفه ای توسط دانشجوی برتر پزشکی (با سابقه ی تدریس موفق)...برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید تماس بگیرید...موفق باشیدشهر: زابل ....

 • آموزش آنلاین زبان از طریق تلگرام

  آموزش آنلاین زبان از طریق تلگرام

  آموزش خصوصی زبان انگلیسی به صورت آنلاین در تلگرام، قابل هماهنگی با وقت شما."ضمنا هرگونه مزاحمت پیگرد قانونی خواهد داشت."شهر: بندرعباس ....

 • تدریس خصوصی مکالمه زبان انگلیسی در دزفول

  تدریس خصوصی مکالمه زبان انگلیسی در دزفول

  تدریس خصوصی مکالمه زبان انگلیسی در دزفولدزکالجکالج زبان دزفول0938-544-0792*** تدریس خصوصی مکالمه حرفه ای زبان انگلیسی توسط اساتید مجرب و حرفه ای ....

 • آموزش زبان ترکی استانبولی «گزینه برتر»

  آموزش زبان ترکی استانبولی «گزینه برتر»

  +برگزاری کلاس های گروهی و خصوصی+آموزش از پایه تا پیشرفته با جامع ترین منابع آموزشی ( سری کتاب های هیتیت)+آمادگی برای آزمون های تومر آنکارا و ....

 • آموزش زبان چینی همراه با اعزام به چین

  آموزش زبان چینی همراه با اعزام به چین

  آیا میدانید بیش از 70 پروژه ملی است که با شرکت های چینی در دست انجام میباشد وحجم آن حدود 50 میلیارد دلار است؟آیا حجم 80 میلیارد دلاری تجارت بین ....

 • تدریس خصوصی زبان انگلیسی

  تدریس خصوصی زبان انگلیسی

  تدریس خصوصی زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفتهمحل: تهران، اختیاریه ....

 • تدریس خصوصى زبان انگلیسى در منزل

  تدریس خصوصى زبان انگلیسى در منزل

  تدریس خصوصى IELTS، مکالمه و گرامر زبان انگلیسى در منزل دروس مدارس- دانشگاه-آموزشگاه( هر جلسه یک 1ساعت و 15 دقیقه: 40.000 تومان )تدریس خصوصی مکالمه از ....

 • علاقه مندان به زبان کره ای توجه کنند

  علاقه مندان به زبان کره ای توجه کنند

  آموزش زبان کُره ای با ساده ترین روش . و کمترین زمان . کمترین هزینه . درمنزل خود . از طریق واتساپ کره ای را راحت بخوانید بنویسیدصحبت کنیدوفیلمهای ....

 • مدرس زبان عربی

  مدرس زبان عربی

  برای تحقیق وپژوهش نیازمند یک مدرس زبان عربی برای آموزش خصوصی هستم برای تکلم / الخصوص عرب زبان باشد . با سپاسشهر: ایلام ....

 • مهاجرت، IELTS, TOEFL ، استاد حمیدی

  مهاجرت، IELTS, TOEFL ، استاد حمیدی

  اساتید ما از انگلستان به شما IELTS و TOEFL را در یک دوره حداکثر ۶ ماهه تضمینی تدریس می کنند.( حداکثر ۶ ماه برای کسانی ست که حتی a.b.c.d. رانیز بلد نباشند.)مشاوره ....

 • مکالمه زبان انگلیسی در سه ماه

  مکالمه زبان انگلیسی در سه ماه

  مکالمه زبان انگلیسی در سه ماهتضمینی با شرایط ویژه پرداختروشی آسان و یادگیری شیرینشهر: یزد ....

 • تدریس خصوصی زبان عربی بصورت کامل

  تدریس خصوصی زبان عربی بصورت کامل

  تدریس قواعد زبان عربی بصورت کاملا حرفه ای در منزلمحل: تهران، ابوذر ....

 • تدریس خصوصی زبان انگلیسی تا مقطع اول دبیرستان

  تدریس خصوصی زبان انگلیسی تا مقطع اول دبیرستان

  دانشجو ترم آخر زبانشهر: شهرکرد ....

 • تدریس خصوصی زبان انگلیسی (حتما بخوانید)

  تدریس خصوصی زبان انگلیسی (حتما بخوانید)

  تدریس خصوصی زبان انگلیسی با قیمتی مناسب تر از همه جا در منزل شما یا آموزشگاهتدریس در رشته‌های مختلف با توجه به هدف شما صورت خواهد گرفت. رشته ....

 • آموزش زبان از طریق تلگرام

  آموزش زبان از طریق تلگرام

  با کمترین هزینه زبان را به بهترین روش بیاموزید. پرداخت هزینه بعد از اتمام هر دوره خواهد بود. جهت کسب اطلاعات بیشتر پیام بدهید. پس از آزمون آنلاين ....

 • آموزش زبان عربی با روشی جدید

  آموزش زبان عربی با روشی جدید

  آموزش زبان عربی از پایه هفتم تا نهمبا 20سال سابقه تدریسشهر: کیش ....

 • تدریس خصوصی زبان انگلیسی به کودکان

  تدریس خصوصی زبان انگلیسی به کودکان

  تدریس خصوصی زبان انگلیسی به کودکان با روش های نوین و موسیقی برای درک بیشتر مفاهیم توسط خانم نوابمحل: مشهد، هاشمیه ....

 • تدریس زبان خصوصی درخانه

  تدریس زبان خصوصی درخانه

  تدریس زبان انگلیسی بانازل ترین قیمت برای تمامی مقاطع تحصیلی،شماره تماس:۰۹۳۳۳۹۲۲۴۵۵شهر: بندرعباس ....

 • تدریس خصوص‍ی زبان انگلیسی

  تدریس خصوص‍ی زبان انگلیسی

  تدریس خصوص‍ی زبان انگلیسی:گرامرلغاتخواندننوشتنمکالمهجلسه نخست رایگانشهر: کیش ....

 • آموزش سریع مکالمه در ۶۰ جلسه

  آموزش سریع مکالمه در ۶۰ جلسه

  انگلیسی را مانند زبان مادری در ۶۰ جلسه روان صحبت کنیدبدون کتاب و گرامر ۱۰۰٪ تضمینیآموزش سریع مکالمه با متد جذاب ESLاز گرامر خسته شدید سر در گم ....

 • آموزش زبان ترکی استانبولی

  آموزش زبان ترکی استانبولی

  ترکی استانبولی را آسان یاد بگیرید **دوره مکالمه فشرده (بیشتر تاکید این دوره 2 ماهه بر جمله سازی و مکالمه های روز مره و همچنین استفاده از فایل ....

 • دوره آموزشی خصوصی و نیمه خصوصی تافل-ارومیه

  دوره آموزشی خصوصی و نیمه خصوصی تافل-ارومیه

  استراتژی ها و تکنیک های مدیریت زمان و تست زنی- تکالیف هدفمند مداوم- آزمون های شبیه سازی شده موضوعی و جامع منظم- آماده سازی فراگیران در هر چهار ....

 • آموزش زبان انگلیسی

  آموزش زبان انگلیسی

  آموزش زبان انگلیسی از کودک ۵ساله تا پیش دانشگاهی تضمینی با نمره عالی مدرس خانمشهر: آبادان ....

 • آموزش زبان انگلیسی راهنمایی

  آموزش زبان انگلیسی راهنمایی

  سلامآموزش زبان انگلیسی پایه هفتم تا نهم با کمترین قیمت.جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید. 09114134339شهر: ساری ....

 • آموزش زبان انگلیسی برای کودکان در منزل

  آموزش زبان انگلیسی برای کودکان در منزل

  آموزش زبان انگلیسی برای کودکان در منزل با قیمت استثناییشهر: خرم‌آباد ....

 • تدریس شیمی

  تدریس شیمی

  تدریس شیمی دبیرستان به صورت خصوصی ونیمه خصوصیشهر: ارومیه ....

 • آموزش زبان انگلیسی

  آموزش زبان انگلیسی

  زبان را از اول درست بیاموزیید.خصوصی و در منزلتوسط مربی مجرب خانمشهریه هر جلسه 50.000 تومان میباشد بمدت 90 دقیقههمراه با آموزش کلید مکالمات و اصطلاحات ....

 • آموزش خصوصی و نیمه خصوصی زبان انگلیسی

  آموزش خصوصی و نیمه خصوصی زبان انگلیسی

  آموزش تخصصی به شیوه های روز دنیا توسط کارشناس آموزش زبان انگلیسی برای تمامی سنینشهر: اردبیل ....

 • اموزش زبان انگلیسی ویژه ی کودکان در منزل ...

  اموزش زبان انگلیسی ویژه ی کودکان در منزل ...

  کودکان 3تا12سالشهر: بوشهر ....

 • تدریس خصوصی زبان انگلیسی

  تدریس خصوصی زبان انگلیسی

  آموزش خصوصی زبان انگلیسیبرای تمام علاقه مندان به یادگیری زبان انگیسیبرای دانش آموزان در پایه های هفتم،هشتم و نهم و کودکانبا روش تدریس مناسب ....

 • آموزش زبان در تمامی سطوح

  آموزش زبان در تمامی سطوح

  آموزش زبان تضمینی در تمامی سطوح شامل:تافل،اعزام به خارج،آموزش تست زنی در کنکور های کارشناسی،کارشناسی ارشد،دکترا،کودکان و نوجوانانشهر: تبریز ....

 • تدریس زبان خارجه

  تدریس زبان خارجه

  تدریس خصوصی زبان انگلیسی و رفع اشکال کنکوریمحل: کرج، گوهردشت ....

 • آموزش لغات 504واژه ب روش کدینگ ازطریق تلگرام

  آموزش لغات 504واژه ب روش کدینگ ازطریق تلگرام

  کتاب 504واژه را در چند جلسه ب شکل کدینگ از طریق تلگرام تنها در ده الی 11جلسه تدریس میکنیم ،روزی 50لغت برای شما ارسال میشود شما با پرداخت هزینه هرزمان ....

 • تدریس خصوصی زبان انگلیسی

  تدریس خصوصی زبان انگلیسی

  تدریس خصوصی زبان انگلیسی با متد روز دنیا برای کودکان 2تا 12 سال و برای تاجران و بازرگانان و ریس شرکت ها بصورت خصوصی و در کوتاهترین زمان با متد ....

 • تدریس زبان توسط استاد دانشگاه

  تدریس زبان توسط استاد دانشگاه

  تدریس خصوصی انگلیسی در تمام سطوح مدرسه و دانشگاه تا پایه دکترا حضوری هر جلسه ۳۵ هزار تومان غیرحضوری ۱۰ هزار تومان برای اطلاعات بیشتر تماس بگیریدشهر: تبریز ....

 • تدریس خصوصی زبان

  تدریس خصوصی زبان

  تدریس خصوصی زبان در مقاطع راهنمایی در منزل با تدریس خانم قلی نژادشهر: اسلام‌شهر ....

 • دوره فشرده طلایی (تضمینی)

  دوره فشرده طلایی (تضمینی)

  دوره ی فشرده زبان با جدید ترین متدهای تدریس زبان انگلیسی و جامع ترین منابع. این دوره به صورت 3 جلسه یا 2 جلسه دو ساعته در هفته برای علاقه مندان ....

 • ثبت نام کاملا رایگان آموزش زبان

  ثبت نام کاملا رایگان آموزش زبان

  آموزشگاه پدیده واقع در اصفهان خ بزرگمهر ابتدای هشت بهشت شرقی بعداز امام زاده زید اقدام به برگزاری کلاس های کاملا رایگان مکالمه و Free discussion در ....

 • مدرس زبان ترکی استانبولی میخوام

  مدرس زبان ترکی استانبولی میخوام

  سلام به یه نفر واسه آموزش زبان ترکی استانبولی واسه مکالمه نیاز دارم فوری آخه دارم می رم ترکیه و لی زبانشو یاد ندارم اگه کسی بلده بیاد به منم ....

 • آموزش همزمان زبان و موبایل برای کودکان و ...

  آموزش همزمان زبان و موبایل برای کودکان و ...

  بسم الله الرحمن الرحیم- آموزش همزمانِ زبان ، کار با رایانه و استفاده از موبایل برای کودکان یا سالمندان به صورت خصوصی- به کودکانِ خود استفاده ....

 • تدریس خصوصی انگلیسی. تعیین قیمت با شما!

  تدریس خصوصی انگلیسی. تعیین قیمت با شما!

  دارای مدرک دکترای منابع طبیعی. هیات علمی. مبتدی و متوسطه. ترجیحا بهاران. یا در منزل بنده یا در منزل خودتان.شهر: سنندج ....

 • تدریس خصوصی زبان انگلیسی

  تدریس خصوصی زبان انگلیسی

  تدریس خصوصی زبان در سطوح مختلفمحل: شیراز، شهرک بهشتی ....

 • تدریس زبان انگلیسی

  تدریس زبان انگلیسی

  تدریس زبان انگلیسی به صورت خصوصی و نیمه خصوصی برای افراد 5 تا 15 سالهزینه کلاس:با شهریه مناسب و توافقیشهر: زنجان ....

 • تدریس خصوصی زبان مخصوص بانوان

  تدریس خصوصی زبان مخصوص بانوان

  تدری خصوصی زبان مخصوص بانوان و کودکانبرای کسانی که میخواهند در کمترین زمان به زبان اینگلیسی مسلط شوندتدریس توسط مدرس مجرب خانومشهر: اراک ....

 • روسیه - ادامه تحصیل - تجارت.

  روسیه - ادامه تحصیل - تجارت.

  آموزش وترجمه زبان روسی.آموزش زبان روسی توسط فارغ التحصیل کشور روسیه وبا روش آموزشی مدرسان روس.قابل استفاده متقاضیان ادامه تحصیل در روسیه.ارائه ....

 • تدریس زبان انگلیسی

  تدریس زبان انگلیسی

  تدریس خصوصی زبان انگلیسی یک تا دو نفره توسط مدرس زبان با سابقه تدریس در آموزشگاههای معتبر بندر عباس(زبانسرای تهران،آموزشگاه گلشهر،کانون زبان ....

 • آموزش مکالمه انگلیسی

  آموزش مکالمه انگلیسی

  ***آموزش زبان انگلیسی توسط کارشناس ارشد آموزش زبان در کوتاه ترین زمان و با بکارگیری بهترین متد تدریس***آموزش مکالمه برای همه سنین و در همه سطوح ....

 • آموزش زبان انگلیسی

  آموزش زبان انگلیسی

  سلام آموزش زبان انگلیسی برای کسانی که ارزان وبا صرفه وبصورت حرفه ای میخواهند انگلیسی را صحبت کنند.آموزش درمنزل توسط خانم برای دانش آموزان ....

 • تدریس زبان خارجه

  تدریس زبان خارجه

  تدریس خصوصی زبان خارجه ویژه بانوان در مقاطع راهنمایی ،دبیرستان و پیش دانشگاهیهرجلسه یک ساعت و نیم میباشدجلسه ای سی و پنج هزار تومنبطور کاملا ....

 • آموزش زبان فرانسه وترجمه متون ازفرانسه به فارسی

  آموزش زبان فرانسه وترجمه متون ازفرانسه به فارسی

  تدریس زبان فرانسه توسط مدرس دانشگاه وآموزشگاه. برای همه سنین،ازخردسال تابزرگسال. درتمامی سطوح،ازمبتدی تاپیشرفته.به صورت گروهی وخصوصی. درمنزل ....

 • تدریس خصوصی زبان همه ی مقاطع شهریه 20هزار

  تدریس خصوصی زبان همه ی مقاطع شهریه 20هزار

  تدریس خصوصی زبان توسط دبیر آموزش و پرورش با 10 سال سابقه.شهریه 20هزارتومان جلسه ای....همه ی مقاطع حتی دانشگاه.سید امیر جمالیشهر: آمل ....

 • اموزش 2 ماهه تضمینی مکالمه انگلیسیAmerican Accent

  اموزش 2 ماهه تضمینی مکالمه انگلیسیAmerican Accent

  (( تدریس خصوصی زبان انگلیسی))توسط مدرس دانشگاه دارای CAE کمبریج انگلستان و TOEFL امریکادر دوره های زیر برگزار میگردد:1-امادگی ازمون های بین المللی ....

 • پکیج مکالمات روزمره

  پکیج مکالمات روزمره

  مکالمات روزمره ومفید همراه با توضیحات مناسب با این پکیج حتما در سی جلسه میتونید مکالمات روزمره را راحت صحبت کنید قبل از رفتن به کلاسهای آموزشی ....

 • تدریس خصوصی زبان انگلیسی

  تدریس خصوصی زبان انگلیسی

  با سلام تدریس خصوصی زبان انگلیسی به صورت تضمینی برای پایه های هفتم هشتم و نهم توسط خانم انجام می شود.در صورت نیاز و برای دریافت اطلاعات بیشتر ....

 • معلم خانم جهت تدریس زبان انگلیسی در منزل.

  معلم خانم جهت تدریس زبان انگلیسی در منزل.

  به یک معلم خانم جهت آموزش زبان انگلیسی به فرزندان در منزل نیاز هست. بولوار دانشجو.شهر: زاهدان ....

 • تدریس خصوصی آیلتس و مکالمه

  تدریس خصوصی آیلتس و مکالمه

  دوره ی امادگی ازمون ایلتس برای متقاضیان سطح intermediate در 50 جلسه دوره ی خصوصی و نیمه خصوصی مکالمه ..در موسسه ی خصوصی زبان دوم واقع در خیابان شفاشهر: کرمان ....

 • آموزش و ترجمه ى زبان عربى

  آموزش و ترجمه ى زبان عربى

  ترجمه ى متون عربى از مبتدى تا پیشرفته در اسرع وقتآموزش زبان عربى در تمام سطوحشهر: کیش ....

 • آموزش زبان با هزینه ای توافقی

  آموزش زبان با هزینه ای توافقی

  آموزش زبان خصوصی در منزل به کودکان ونوجوانان با قیمت مناسب آموزش با کتاب معینشهر: اسلام‌شهر ....

 • زبان ترم پائیز ( بلوار دانش و مسکن ...

  زبان ترم پائیز ( بلوار دانش و مسکن ...

  آموزشگاه زبان سخن دان با ارائهگواهی رسمی و معتبر دوره و با مجوز آموزش و پرورش و با همکاری مربیان مجرب و با تخفیف 40 درصدی شهریه جهت کلاس بندی ....

 • تدریس خصوصی زبان انگلیسی ب صورت تضمینی

  تدریس خصوصی زبان انگلیسی ب صورت تضمینی

  تدریس خصوصی زبان انگلیسی ب صورت حرفه ای،،تجربی و تضمینی در تمامی مقاطع تحصیلی.هزینه ی کلاس ها ب صورت توافقی میباشد.در صورت گروهی بودن کلاس ....

 • تدریس خصوصی تمامی زبانهای خارجی

  تدریس خصوصی تمامی زبانهای خارجی

  تدریس تخصصی تی تی سی ( چگونه انگلیسی را در کلاس های عمومی تدریس کنیم)-مکالمه- تافل آی بی تی- آیلتس-گرامر- تدریس تضمینی کتاب ٥٠٤-١١٠٠ وردزتدریس ....

 • تدریس زبان برای تمامی شرایط مالی

  تدریس زبان برای تمامی شرایط مالی

  ۳۵ یا 10 یا 20 جلسه مکالمه تضمینی فقط خصوصی در موسسه ، محل کار و یا منزلارتقاء معدل و کنکور تضمینیدوره های مکالمه کاملاً کاربردی ویژه مدیران ، ....

 • آموزش زبان فرانسه خصوصی

  آموزش زبان فرانسه خصوصی

  دوره های اموزشی شنیداری،مکالمات روزمره ،آمادگی مصاحبه سفارت ،تجاری و بازرگانی ،نامه نگاریهای اداری و دوره های موزیکال و شاد ویژه خردسالان ....

 • کلاس رایگان زبان انگلیسی ویژه مکاتبات تجاری

  کلاس رایگان زبان انگلیسی ویژه مکاتبات تجاری

  کلاس رایگان مکاتبات تجاری به زبان انگلیسی فقط ویژه بانوان.ثبت نام تا پایان مهرماهمحل: اصفهان، دروازه شیراز (میدان آزادی) ....

 • زبان انگلیسی برای همه (American English)

  زبان انگلیسی برای همه (American English)

  در هر مقطع سنی و تحصیلی و دارای هر شرایطی که باشید در صورتی که به زبان انگلیسی نیاز یا علاقه داشته باشید میتوانید با یک برنامه ریزی اصولی در ....

 • تدریس خصوصی زبان انگلیسی

  تدریس خصوصی زبان انگلیسی

  تدریس خصوصی زبان انگلیسی توسط استاد مجرب،مسلط به زبان انگلیسی،دارای مدرک تافل،مدرس آموزشگاه معتبر ایلام.شهر: ایلام ....

 • آموزش خصوصی و نیمه خصوصی زبان انگلیسی

  آموزش خصوصی و نیمه خصوصی زبان انگلیسی

  برگزاری کلاسهای مکالمه به صورت خصوصی و نیمه خصوصی در منزل. کلاسهای گرامر، تقویتی، آموزش ترجمه، نامه نگاری پیشرفته ، زبان بازرگانی، ترجمه متون ....

 • مکالمه زبان انگلیسی با نازلترین قیمت.

  مکالمه زبان انگلیسی با نازلترین قیمت.

  اگر به دنبال مکالمه زبان انگلیسی هستید و علاقه مند به لهجه امریکایی هستید, میتوانید در واتساپ تماس حاصل فرمایید.شهر: تبریز ....

 • تدریس خصوصی و نیمه خصوصی زبان انگلیسی

  تدریس خصوصی و نیمه خصوصی زبان انگلیسی

  _آموزش چهار مهارت اصلی ( Reading,Writing,Listening and Speaking) و دو مهارت فرعی ( Grammar and Vocabulary) به صورت ناخودآگاه و با جدیدترین متدهای آموزشی _ آموزش مکالمه انگلیسی ....

 • واقعأ انگلیسی حرف بزنید(قیمت استثنایی)

  واقعأ انگلیسی حرف بزنید(قیمت استثنایی)

  با ما زبان را از نقطه صفر، صحیح و اصولی بیاموزید.اگر تابحال موفق به تکلم زبان انگلیسی نشده اید،و از روشهای کهنه و ناکارآمد ناامید شده اید، با ....

 • کلاس های مکالمه حرفه ای و گرامر مبتدی ...

  کلاس های مکالمه حرفه ای و گرامر مبتدی ...

  #فرصتی استثنایی برای زبان آموزان و همشهریان#*کلاس مکالمه حرفه ای زبان .* کلاس گرامر مبتدی تا پیشرفته.*با ارائه جزوه ی شخصی(جمع آوری شده از کتاب ....

 • زبان فرانسه

  زبان فرانسه

  آموزش زبان فرانسه توسط تحصیلکرده از فرانسه، با روشهای روزدنیا,قابل توجه مهاجرین به کبک کانادا وعلاقمندان به زبان فرانسه،محل آموزش سمنان و ....

 • تدریس عربی

  تدریس عربی

  تدریس عربی ویژه دانش اموزان همراه با نمونه سوالات امتحانی و ویژه کنکوری ها همراه با حل تست های چند سال اخیر همراه با جزوات کامل و طبقه بندی ....

 • آموزش تخصصی زبان روسی در گرگان و شرق ...

  آموزش تخصصی زبان روسی در گرگان و شرق ...

  زبان روسی را با توجه به نیاز دنیای امروز حرفه ای بیاموزید تدریس زبان روسی در سطوح مختلف به صورت خصوصی، نیمه خصوصی و گروهی در محیطی صمیمی و زبان ....

 • درخواست آموزش زبان ترکی آذری

  درخواست آموزش زبان ترکی آذری

  درخواستی...دوست دارم زبان ترکی یاد بگیرم.آذری.اگه جایی کلاسی هست بیزحمت معرفی کنید.فقط پیامک لطفا.محل: قم، زنبیل‌آباد (شهید صدوقی) ....

 • کلاس تضمینی انگلیسی دربیست جلسه

  کلاس تضمینی انگلیسی دربیست جلسه

  کلاس مکالمه درتمام سنین وکنکور وتافل فقط بیست جلسه تصمینی .بصورت خصوصی گروهی خانوادگیشهر: ایلام ....

 • تدریس مکالمه زبان انگلیسی

  تدریس مکالمه زبان انگلیسی

  << تدریس درتمام مقاطع تحصیلی>>( دبستان،راهنمایی و دبیرستان و ...)***************************<<تدریس خصوصی مکالمه >>بصورت فردی و گروهیدر تمام سنینوسطوح*به ....

 • زبان انگلیسی✔

  زبان انگلیسی✔

  تدریس خصوصی زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرقتهروش های جذاب و آسان برای همه سنینمحل: مشهد، احمدآباد ....

 • ترجمه سرا _ نکوفر

  ترجمه سرا _ نکوفر

  تــرجـمـه سـرا ( ارزان و تخصصی)ترجمه فارسی به انگلیسی ، انگلیسی به فارسی ، عربی به فارسی✅ ترجمه متون عمومی و تخصصی ( فنی مهندسی ، پزشکی ، علوم ....

 • کلاسهای مکالمه حرفه ای زبان انگلیسی در دزفول

  کلاسهای مکالمه حرفه ای زبان انگلیسی در دزفول

  کلاسهای مکالمه حرفه ای زبان انگلیسی در دزفولDezCollege [dot] irدزکالج کالج زبان دزفولبرگزار کننده:- کلاس های آیلتس ، تافل و مکالمه زبان انگلیسی در ....

 • اموزش مکالمه و ترجمه زبان انگلیسی تضمینی

  اموزش مکالمه و ترجمه زبان انگلیسی تضمینی

  تدریس زبان گروهی و خصوصی با استفاده از متود های جدید و اسانکارشناسی ارشد و دکتریراهنمایی تور های خارجیانگلیسی راهی برای کسب درامد و سواد!شهر: سنندج ....

 • تدریس تضمینی زبان انگلیسی در منزل

  تدریس تضمینی زبان انگلیسی در منزل

  تدریس تضمینی با ارائه ضمانت نامهتدریس توسط مربی حرفه ایی با بیش از 6 سال سابقه تدریس با مدارک:تافل اینترنتی 116 ، آیلتس 8، Cambridge CELTA 5*، CPE PRO A+، 20 ....

 • آموزش تضمینی مکالمه زبان آلمانی در 3 ماه

  آموزش تضمینی مکالمه زبان آلمانی در 3 ماه

  آموزش زبان آلمانی ویژه متقاضیان آزمون های گوته و مکالمه در سفربه همراه جزوه آموزشی گرامر زبان آلمانی که خودم در آلمان جمع آوری کردم.از مبتدی ....

 • انگلیسی آسان

  انگلیسی آسان

  انگلیسی خیلی آسان با روش های عالی و فوق حرفه ای@doctoryari.آموزش زبان انگلیسی به روش ”های پاد“ و آسان2 .ارائه ی جدیدترین تکنیک های فوق حرفه ای3 .تدریس ....

 • آموزش خصوصی زبان با مدرک معتبر

  آموزش خصوصی زبان با مدرک معتبر

  آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته از کودک تا بزرگسال با ارائه مدرک معتبر و آموزش کاملا خصوصیآموزش تمام کتب هاروارد،کمبریج،تقویتی کتب ....

 • تدریس خصوصی زبان دوره اول دبیرستان یک جلسه ...

  تدریس خصوصی زبان دوره اول دبیرستان یک جلسه ...

  تدریس خصوصی و تخصصی دوره اول دبیرستان هفتم هشتم نهمحل نمونه سوالامتحان دوره اییجلسه اول رایگان می باشدشهر: اراک ....

 • تدریس زبان انگلیسی

  تدریس زبان انگلیسی

  تدریس زبان انگلیسی در کلیه مقاطع کنکور کنکور تخصصی زبانتمام مقاطع مدرسه(تقویتی و رفع اشکال)مسافرت به خارج از کشوراصطلاحات و ضرب المثل هامکالمه ....

 • آموزش سريع زبان انگلیسی

  آموزش سريع زبان انگلیسی

  آموزش کوتاه مدت زمان انگلیسی جهت مسافرت به خارج از کشور ٢٠ جلسه و٣٠ جلسه با توجه به سطح و نیاز افرادشهر: قم ....

 • اموزش زبان انگلیسی

  اموزش زبان انگلیسی

  اموزش زبان انگلیسی بصورت خصوصی و نیمه خصوصی ( شروع از مبتدی  و نیمه مبتدی به بالا ) مکالمه ، گرامر ، خواندن  ، نوشتاری □دوره  ویژه نوجوانان ....

 • تدریس زبان انگلیسی با روش های نوین

  تدریس زبان انگلیسی با روش های نوین

  * تدریس زبان انگلیسی بصورت خصوصی و عمومی * تمرکز بر روی تقویت speaking* تدریس برای تمامی سنین (کودکان و بزرگسالان)* به کارگیری تکنیک های جدید در یادگیری ....

 • آموزش لغات 504 و تافل به همراه کدبندی

  آموزش لغات 504 و تافل به همراه کدبندی

  اموزش لغات 504 و تافل به روش کدبندی به همراه مثال های متنوع از طریق تلگراماطلاعات بیشتر از طریق تماس با ایدی زیر در تلگرام:@mostafadamشهر: سمنان ....

 • ترجمه تخصصی

  ترجمه تخصصی

  بنام خداموسسه تحقیقاتی رهبران دانش سورنا با همکاری کادری مجرب و متخصص همراه شماست در ترجمه تخصصی مقاله، پایان نامه و گزارش به زبان های انگلیسی، ....

 • تدریس زبان انگلیسی در کلیه سطوح با متد ...

  تدریس زبان انگلیسی در کلیه سطوح با متد ...

  آموزش زبان از سطح ابتدایی تا پیشرفته تک نفره و گروهی هزینه کلاس به صورت توافقی تضمین موفقیت شما در کلیه سطوحمحل: شیراز، بعثت ....

 • گرامر زبان انگلیسی

  گرامر زبان انگلیسی

  شماره تماس09199551061آقای صالحیشهر: زنجان ....

 • آموزش زبان های خارجی در مجتمع آموزشی پارسیان

  آموزش زبان های خارجی در مجتمع آموزشی پارسیان

  مجتمع آموزشی پارسیان ارائه دهنده دوره های ترمیک، خصوصی و نیمه خصوصی زبان های انگلیسی، فرانسه، آلمانی، اسپانیایی، ایتالیایی، روسی و عربی برگزار ....

 • EPT,TOEFL,IELTS,MSRT

  EPT,TOEFL,IELTS,MSRT

  تدریس خصوصی زبان انگلیسی مکالمه و امتحانات تخصصی و زبان انگلیسی کودکان توسط استاد فخرالدین میرمحسنیشهر: اردبیل ....

 • آموزش زبان انگلیسی کودکان خصوصی و100%تضمینی

  آموزش زبان انگلیسی کودکان خصوصی و100%تضمینی

  آموزش مکالمه زبان انگلیسی کودکان و نوجوانان از 4سال تا 14سال .کاملا تضمینی با کمترین هزینه.شهر: بندرعباس ....

 • آموزش مکالمه انگلیسی با متد نوین

  آموزش مکالمه انگلیسی با متد نوین

  آموزش زبان انگلیسی با متد جدید در زمان کوتاه.کلاس کنکور .تقویتی برای دبیرستان ترجمه ی متون تخصصی کلاس های آمادگی آیلتس و تافل .سه جلسه ی اول ....

 • تدریس خصوصی زبان انگلیسی راهنمایی و دبیرستان

  تدریس خصوصی زبان انگلیسی راهنمایی و دبیرستان

  تدریس در منزل انجام میشه و هرجلسه 1ساعت و نیم هست.محل: اهواز، پادادشهر ....

 • ترجمه زبان عربی

  ترجمه زبان عربی

  مترجم زبان عربی و مسلط به تمام لهجه های خلیج فارس هستممحل: تهران، تجریش ....

 • اموزش زبان انگلیسی(کنکوری،مکالمه و..)

  اموزش زبان انگلیسی(کنکوری،مکالمه و..)

  بنده دانشجوی ترم اخر دانشگاه فرهنگیان مشهد هستم و تمام متد ها کاملا اصولی و به روز خواهد بود...شهر: نیشابور ....

 • فیلم اموزشی

  فیلم اموزشی

  فیلم اموزشی منوجهر زاده١٠٠٪‏ تظمین نمره بالا در هر امتحانی از زبان انکلیسیقیمت در سایت ١ میلیون ب بالامن خودم خریدمش حالا میفروشم واقعا هم ....

 • آموزشگاه تخصصی زبان کاسپین

  آموزشگاه تخصصی زبان کاسپین

  آموزشگاه تخصصی زبانهای خارجه کاسپینآدرس زرافشان بین کوچه 13 و 15 آدرس تلگرام@caspianenglishclassشهر: اسلام‌شهر ....

1234567891011